MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Galakse NGC 6217 nær stjernebilledet Lille Bjørn/Ursa-Minor (courtesy NASA)
ZENITH IC NEWSCIENCE
Donationer

When you wish upon a star... your dreams come true
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
Pagina nueva 1

De frembragte bøger og artikler blev muliggjort af støtte fra læsere som dig !

Dette projekt for fri videnskabelig, historisk forskning og oplysning støttes af donation
Venlig støtte fra interesserede skaber nødvendig mulighed for at finansiere den fortsatte opgave. OvS's uafhængige, nyorienterende værker er et værdsat supplement til traditionelle studier, der ikke kan danne billedet alene. Den alternative indsats via projektet skal ikke undværes i helheden!

*
Alle bidrag uanset størrelse er yderst velkomne, selv mindste bidrag strækker langt.

Alle assistenter er frivillige ulønnede men f.eks. komplekse it-problemer kræver professionelle folk
 
Har du lyst at hjælpe, kan bidrag til  Zenith IC NewScience  indsættes på:  konto 6735--1056220
( og fra udland: SWIFT-BIC: SYBKDK22  - IBAN nr. DK9367350001056220 )   - En varm tak!

*
Lad ikke dette standse din læsning, gå bare videre i de mange tekster, da de først og fremmest er beregnet på at blive anvendt, udbredt og bevaret.   "... Uden disse nye opdagelser og nødvendige udforskninger ville vi i dag ofte tabe vigtige forbindelser til værdifulde oplysninger og historien ..."
Du er velkommen til at sende kommentarer eller nyt om indholdet: info@moses-egypt.net.

*
! Hos offentlige og private institutioner inkl. biblioteker, skoler, etc. og i kommerciel brug og privat business, skal donations obligatorisk betales, og copyright respekteres: 19 kr. (approx.: 3 $US) pr. bog eller artikel.

 

Zenith IC Project

          Historie og videnskab, - genopdagelse, indsigt, fornyelse: Vores kulturelle fortid er langt rigere og mere tilgængelig end almindeligt antaget. Ove von Spaeths nyskabende historiske forskningsprojekt gennemtrænger traditionelle faggrænser og udgør en vigtig udvidelse til den øvrige forskning, og yderligere fremdrages ofte overset værdifuld viden fra vores tidlige historie.

          For at videregive og forstå de vigtige grundlag for vores egen kultur er denne forskning så væsentlig: Zenith IC Project er etableret til formidlingen og bevaringen af opdagelser og resultater opnået ved denne indsats. De frembragte værker åbner for en betydningsfuld vidensskat og visdomslære fra grækerne, Rom og renæssancen og det oprindelige udspring i oldtidens Egypten.

 Projekt

 

Forskerens bidrag
    
           Ove von Spaeths værker er skabt ved grundige studier i oldtidens historie og religioner, arkæologi, egyptologi, antropologi, Rabbinerskrifter, mysterielære, kosmologi og astronomihistorie. Han fremdrager unikke indsigter og opklaringer ved sin ofte kontroversielle historiske udforskning, ikke mindst om Egyptens gåder og de gamle kulturers viden og ideer om livet og kosmos.

           Forfatteren har længe været internationalt anerkendt for sit inspirerende hovedværk om den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium, og for sin astronomisk-videnskabelige datering af verdens ældste stjernekort. Ligeledes anerkendes han for sit gennemdokumenterede arbejde - og for at forske i det omfattede og ofte usædvanlige stof med stor kyndighed.

Credentials

 


 

Udbredelsen af udforskningen og opdagelserne

          Formidling af ny viden bag historien:  En række bøger, artikler og e-books fra Zenith IC Project præsenterer Ove von Spaeths nyorienterende forskning. Mange essentielle åndskulturelle forhold i oldtidens og renæssancens viden og historie belyses ved hans tværvidenskabelige udforskning og fund, der formidles som et reflekteret og fornyet aktiv for vores egen epoke.

          På talrige vidensfelter giver forfatterens bøger nye vinkler til de historiske fund, fortidens visdomslære og stjernekundskaben, der er tæt forbundet med vores tidlige kultuarv. Han belyser også de gamle kulturers begreber om 'universets hemmeligheder', samt indvielsesmysterierne og spiritualitetsformer i tidlig videnskab og arkitektur, alt sat i nærværende relation til nutiden.

Oversigt

 

Nogle gode eksempler:

                  Ove von Spaeth's værker om den historiske Moses - og om Det egyptiske stjernekort

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Attentatet på Moses; 1
GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Attentatet på Moses; 2
DEN FORSVUNDNE TRONARVING - Attentatet på Moses; 3
DEN HEMMELIGE RELIGION - Attentatet på Moses; 4
PROFETEN SOM UKENDT GENI - Attentatet på Moses; 5

Bøgerne om Moses' skæbne og mysterium

DATING THE OLDEST EGYPTIAN STAR MAP

Det Egyptiske Stjernekort

Sidetop

Det værdifulde arkiv på web

          Moses * Egypt * Spaeth - www.moses-egypt.net - er et ikke-kommercielt website, det udgør et særligt arkiv med udstrakt information og dokumentation, oprettet omkring Ove von Spaeths værker. De fremdrager værdifuldt materiale, som traditionel forskning ofte har passeret uden om. Samtidig afgiver det en kontroversiel forskningshistorie lagt åben til eftertiden.

          Dette omfattende arkiv på websitet indeholder flere tusinde sider med de til forfatterens værker knyttede oplysende artikler, internationale boganmeldelser og opinion, litteraturkronikker, referencer og debatindlæg, læserbreve, anbefalinger og misbilligelser, spørgsmål, dokumentation og bibliografier. Desuden notater om værkets skaber, redaktør og forfatter. Bibliotekarer og studerende finder også relaterede tekster, der ikke kan søges i avisernes net-arkiver.

          Websitet rummer - foruden teksterne om verdens ældste stjernekort i Egypten - en unik kæmpe bibliografi med 120 års faglitteratur om Moses - samt om egyptisk astronomi, egyptologi, bibeltekstforskning, religionshistorie, arkæologi, antropologi , kronologi; - flere tusinde bog- og artikeltitler er indsamlet fra utallige biblioteker internationalt og har ikke sin lige i hele verden.

Sitemap

120 års bibliografi om Moses

 

              
 

 

 

Indtil i dag, 2024-06-20:
Besøgende:  2.979.896 . Hits: 32.778.856
- siden start af optælling 2000-06-02


 
 

 

Den erythraeanske sibylle med sine visdomsbøger, malet af Michaelangelo i det Sixtinske Kapel, 1510

 Alle læsere ønskes god fornøjelse med læsningen.
.
- En stor tak til vores donatorer !

 

 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:   Donationer
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
 THE MOSES SERIES
  
English
 
 
 MOSES-SERIEN
 
Dansk
Sidetop

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*