MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

Genopdagede overleverede tekster afslører, at Bibelens største profet var født til at kunne blive egyptisk tronfølger

Ny realitet bag oldtidens traditioner om Moses som en oprindelig egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronarving og fik sit eftermæle destrueret

Oldtidstekster dokumenterer, at den udstødte egyptiske faraoprins Moses heroisk forsøgte at genvinde sin adkomst til faraotronen

Moses var den ældste kendte grundlægger af en religion. - Gamle kilder afslører, at hans lære også oprindelig indeholdt 'mysterieguldet' fra Egypten

Bibelens første profet og tænker, der havde en fortid som egyptisk faraoprins, blev senere frakendt flere af sine revolutionerende nyskabelser

OVE VON SPAETH
De Fortrængte
Optegnelser
ATTENTATET PÅ MOSES *1
Moses' Ukendte
Egyptiske
Baggrund
(udkom 25. maj 1999)
ISBN 87-7876-124-7
EAN 978 8778 76 4973
OVE VON SPAETH
Gåden om Faraos
Datters Søn
ATTENTATET PÅ MOSES *2
Moses' Identitet
og Mysterium
Revurderet
(udkom 8. december 2000)
ISBN 87-7876-195-6
EAN 978 8778 76 1958
OVE VON SPAETH
Den Forsvundne
Tronarving
ATTENTATET PÅ MOSES *3
Moses' Skjulte Krig
før og under Exodus
Genopdaget
(udkom 7. september 2001)
ISBN 87-7876-259-6
EAN 978 8778 76 2597
OVE VON SPAETH
Den Hemmelige
Religion
ATTENTATET PÅ MOSES *4
Moses og Arven
fra Egypten i
Fortid og Nutid
(udkom 26. februar 2004)
ISBN 87-7876-240-1
EAN 978 8778 76 3099
OVE VON SPAETH
Profeten som
Ukendt Geni
ATTENTATET PÅ MOSES *5
Ny Viden om
Moses' Avancerede 
Pionergerning
(udkom 18. marts 2005)
ISBN 87-7876-393-2
EAN 978 8778 76 3938
Beskrivelse &
Referencer : bind 1

       + arkiv:
Beskrivelse &
Referencer : bind 2

       + arkiv:
Beskrivelse &
Referencer : bind 3

       + arkiv:
Beskrivelse &
Referencer : bind 4

       + arkiv:
Beskrivelse &
Referencer : bind 5

       + arkiv:

Debat : bind 1

Debat : bind 2

Debat : bind 3

Debat : bind 4

Debat : bind 5

Anmeldelser : bind 1
       + anm. arkiv:

Anmeldelser : bind 2
       + anm. arkiv:

Anmeldelser : bind 3
       + anm. arkiv:

Anmeldelser : bind 4
       + anm. arkiv:

Anmeldelser : bind 5
       + anm. arkiv:

Bind 1  guide-farve

Bind 2  guide-farve

Bind 3  guide-farve

Bind 4  guide-farve

Bind 5  guide-farve

Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
   Bøgerne kan alle læses som selvstændige værker og uafhængigt af serien     
 

Horus-øjne

 
Den større historiske dimension
 
VÆRKET OM MOSES

Ny udforskning.  -  I forskeren og forfatteren Ove von Spaeths banebrydende værk kastes der nyt lys over den historiske Moses' tre store livsfaser via overraskende mange, tydelige kilder og stadig eksisterende nøgler. Den gennemdokumenterede opdagelsesserie opsporer de mange væsentlige egyptiske præg bag Moses-traditionen og den omfattende indflydelse herfra på vores senere kulturhistorie.   Forfatteren har fremdraget det hidtil største antal fund og konkrete forskningsresultater - en uovertruffen samling af viden som også har særlig relevans for vores tidsalder.
         
Værkseriens særlige anliggende er en nyorienterende forskning om Moses i hans samtid især i Egypten, og hvortil også hans status og tidsalder revurderes.   Seriens fem bøger er en veritabel ressource af engagerede studier opbygget med basis i tværvidenskabelig kulturhistorisk forskning inden for bl.a.: Religionshistorie, rabbinerskrifterne (Midrash, Talmud), antropologi, mytologistudier, egyptisk tradition, arkæologi og astronomisk dateringsmetode.

*

Anbefaling. - Værket om Moses har fra første færd vakt betydelig interesse, begejstring og røre i medierne og i fagpressen og hos mange forskere. Herunder har en række autoriteter og eksperter fra de mange involverede videnskabsområder givet de bedst tænkelige anbefalinger i bøgerne og i pressen:
          - Professor dr.phil. et theol. Jes Asmussen, prof. dr.phil. F.J. Billeskov Jansen, tidl. universitetslektor Leo Hjortsø, og museumsdirektør dr.scient. Kr. Peder Moesgaard m.fl. Heriblandt omtales bøgerne som "epokegørende", "opstiller nye standarder", "revolutionerende", "fortjener at blive kendt også uden for skandinavisk sprogområde", "kan ændre vort nuværende syn på historien i Den nære Orient", etc.
 

Udvidet bibliografi-adgang. - I de enkelte bind i serien gives der adgang til en exceptionel stor bibliografi, som bl.a. rummer den største up-to-date internationale samling af videnskabelige værker, artikler og afhandlinger om Moses, udgivet gennem de sidste hundrede år.
          Ligeledes gives der her adgang til den største samling vedr. egyptisk astronomi og om kronologi:
En uvurderlig støtte for bibliotekarer, videnskabelige forskere og studerende - og samtidig et omfattende kilde-supplement der kan optimere historiske, teologiske og religionshistoriske databaser.

*

Ny dimension. - Ove von Spaeths værker udvider religionshistorie, historie, bibelforskning mv. med betydelige og nyorienterende perspektiver under opsøgningen af Moses og hans baggrund. Ved særlige indfaldsvinkler til en uundværlig, men ofte underestimeret og mindre diskuteret dimension i Egyptens-historien, inddrages derfor bl.a. oldegyptisk mysteriekult, indvielsesritualer og denne kulturs spirituelle indikationer i arkitekturens og billedkunstens love og udformning.

*

Ny udbredelse. - Som pionerarbejde indtager værket en karakteristisk særplads alene ved sit materialevalg. Samtidig er bøgerne gennemført udarbejdet til at kunne læses i flere niveauer:
          - Det samlede værks komparative religionshistoriske tilgang og dets encyklopædiske karakter har gjort et usædvanligt historiemateriale tilgængeligt for den bredere offentlighed, den alment fagligt interesserede såvel som for den fagvidenskabelige forskning.

*

 
 
 
 

Kommunikation til forlag og boghandel:

C.A. Reitzel Forlag og Boghandel a/s
 Grundlagt 1819
 -  Søren Kierkegaards og H.C. Andersens originale forlag
 Danmarks ældste boghandel

          - men efter 2008:   direkte hos
online lager: Lemuel-Books, Århus, www.lemuelbooks.com
          - eller:   online netboghandel:  Bog & Mystik,
Valby Langgade 82A, 2500 Valby, tlf. 3672750, fax 36721752,
mail  kontakt@bog-mystik.dk ,  web 
www.bog-mystik.dk
 

*

Gæstebog og kommentarer

Tip til en ven

 

*

 
 
 
 

En stort antal af Ove von Spaeths artikler, ofte beslægtede med bogseriens temaer, er lagt frem til læsning på Zenith files - og desuden på bl.a. www.ovs.thirax.dk og www.visdomsnettet.dk

*

Foredrag og kurser - og Moses-rejser til Egypten
Oplysninger om foredrag og kurser på basis af Ove von Spaeth's bogserie  og dens forskellige features om Moses i relation til egyptisk religion og indvielseskulter - samt samme grundlag: specielle Moses-rejser til Egypten - fås hos Erik Ansvang, forfatter, kursusleder og rejsearrangør: www.visdomsnettet.dk . Detaljeret info om bl.a. de 6 specielle fordrag findes desuden på nærværende website:  Bind 5's anmeldelser, afsn.13 .
 


Info+FAQ  om hele bogserien

*

Useful   links
Kommunikation:
Bøgerne kan bestilles hos følgende leverandører:
(C.A. Reitzels Boghandel og Forlag a/s, ophørt)
- on-line salg af Ove von Spaeths bøger hos
B&M netboghandel og Lemuel Books online lager
 
Moses-Egypt.net:
Web master
Host:  Macro Systems Internet
 
Anmeldelser+debat: avis-arkiver:
Politiken avis-arkiv
Jyllands-Posten avis-arkiv
Berlingske Tidende avis-arkiv
 
Forskning og institutioner:
Videnskabelig Hebraisk Bibeloversættelse
Jewish National, University Library,Jerusalem
The Vatican Library
The-Genesis-Letters
Religion.dk
The Royal Library, Denmark's National Library
Danish Steno Museum for the History of Science
Oriental Institute (NearEastStud.) Chicago University
Centaurus Int Magaz, History: Mathematics, Science
 
Stjernehimmel-info:
Tycho Brahe Planetarium
The Sky at Night (BBC)
Space/The Sky (CNN)
Reports on Astronomy & Space Science
Astronomy-Science (NASA)
Bibliography: Classic Star Names, Studies
 
Egypten:
Ancient Egypt Research Associates
Ancient Egypt Index
Ancient Egyptian Culture
KMT Modern Journal of Ancient Egypt
The Egyptian Museum, Cairo
Aton Kulturrejser / Egyptenrejser
Egypt Web Search
 
Historie:
Isis Journal of The History of Science
Anistoriton History & Archaeology Journal
Historie Journalen Europa
Bibel-arkæologi, artikler i TEL
Erling Haagensen: Knights Templar Geometry
Frankerne
Niels Aarup: frimurere, Moses, tempelriddere
Tempelherrerne
 
Varia
Humanisme.dk
American-Pictures
Gorm Eriksen Collected Works
True Lifestyle
The-Genesis-Papers
Qabalistic & Egyptian Genesis-analysis
Buddhist Philosopher Daisaku Ikeda
Visdomsnettet
Thirax.dk
Kentaur Net
Stanfeld.dk
OvS.thirax
Jamera.com /Mark Taylor Harbin
Documentas, Annie Dunch
Ellie Crystal Metaphysical & Science Website
Selvet.dk
Ulla Runchel's Forvandlingskuglen
SIQ Intelligens
Christian Borup Info
Geometry of Genesis of The Pattern
MacroSys Web Development
 
Sidetop

Kort indblik om de 5 bind

*

Sitemap

*

Macro Systems Internet WebTechnique & Service

Macrosys WebTechnique & Service

*

S�g i:  

Indtil i dag, 2019-08-29:
Besøgende:  2.302.006 . Hits: 25.322.066
- siden start af optælling 2000-06-02Lokalisering ?       Her befinder du dig:  oversigten til  Moses * Egypt * Spaeth
 
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*