MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  
De Förträngda
Anteckningarna
ATTENTATEN PÅ MOSES
1
- Återupptäckta överföringar avslöjar, att Biblens största profet var född
till att kunna bli egyptisk tronföljare - men fiender vid hovet och prästerskapet
förhindrade, att han blev farao ...
FÖRLAG
ARKIV 1a-0-se
 
     Innehåll - av boken "De Förträngda Anteckningarna"  
1:  Bok-omslags text med upplysningar och intrycken
2:  Synopsis - översikt - och nyckel-aspekter i inneholdet
Site•map
< Föregående | Nästa >
Ove von Spaeth
Historia och Vetenskap:
Återupptäckter, Insikt, Förnyelse

De Förträngda Anteckningarna
- Moses okända egyptiska bakgrund
ATTENTATEN PÅ MOSES    band 1

På danska:  De Fortrængte Optegnelser ; Attentaten på Moses, band 1  / av Ove von Spaeth
København 1999 & 2004, antal sidor 236, soft cover, DKK: 250
- illustrerat, faksimiler, genealogiska tavler, kort, översikter.
Inkluderar bibliografi og index.Nyckelbegrep och ämnen:   den historiska Moses,  det gamla Egypten,  arkeologi,  antropologi,  forntidens astronomi,  kulturhistoria,  Bibeln,  kronologi,  mysteriekult,  mysteriespel,  stjärnkult,  oraklen,  forntids historikerna, teologi,  religionshistoria,  Rabbinerskrifterna,  Jethro,  det Gamla Testamentet,  Torah,  Talmud,  egyptologi,  Ove von Spaeth,  Philo,  Josefus,  Theben,  kungabarnsritual,  Faraos Dotter,  drottning Hatshepsut,  Isis,  farao Tuthmosis I,  bibelstudier,  Sirius,  Världens axel,  mytologiforskning.
 

Översättare:  Bodil M. Paulsson, (Malmö). -

Dansk bokförläggare:  (tidigare: C.A. Reitzel Förläggare och Bokhandler, AB, Köbenhamn)
- men efter 2008: online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netbokhandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk

 
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

 
1  BOK-OMSLAG TEXT OCH UPPLYSNINGAR:
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

De Förträngda Anteckningarna. - Moses okända egyptiska bakgrund" , 
band 1
i serien "Attentaten på Moses",
          - Återupptäckta överföringar avslöjar, att Biblens största profet var född till att kunna bli egyptisk tronföljare - men fiender vid hovet och prästerskapet förhindrade, att han blev farao ...

*

*  Vad låg bakom den gåtfulla skildringen om Moses födelse?
*  Finns där gömda tidiga ingrep i biblens texter?
*  Var Moses född av faraos dotter?
*  Vad kan det innebära, att Moses namn är egyptiskt?
*  Varför en tystnad om de första åren av Moses liv?

Ett spännande och otraditionellt material är här för första gången samlat som en helhet. "De förträngda anteckningarna" avslöjar ett omvälvande och dolt attentat på Moses - samt att hans liv och position var överraskande annorlunda än hitintills antaget. En nödvändig omvärdering av återupptäckta historiska informationer avslöjar bibelns största profet som ursprungligen förutbestämd till att vara egyptisk tronföljare ...

          Episoden med barnet seglande på floden var i forntiden ett utbrett väldefinerad ceremoniell för kungliga barn. Och var faraos bud om dränkning av gossebarn en offerhandling tillknutet gamla kultiska, hemliga ritualer? En lång rad förhållanden i samband med sådana forntidskulter finns bevarade i historien och igenkänns i nutid bakom vårt språk och seder.

          Överförda sällsynta skildringar om Moses blir via egyptisk tradition, arkeologi och antropologi satta i relation till bibeln och opåaktat data i de rabbinska skrifterna (Talmud) och hos forntidens författare. - Återfunna astronomiska data, som kan efterprövas objektivt på basis av modern vetenskaplig astronomi, bidrar till exakt datering.

          Kännedom till Moses status och tidsålder - som tidigare brist i biblisk och historisk vetenskap skapade förvirring om - kan nu återetableras. Flera bibliska gåtor har möjlighet att bli lösta. En osedvanlig forskningsinsats kan här upplevas i form av levande historisk skrivning, där läsaren "håller källorna i handen" och hela tiden kan känna sig på säker mark.

"... det mest originella och på flera punkter kanske också det mest välunderbyggda bud på spörsmålet om Moses inom den moderna forskningen. - En storslagen syntes. Nya spännande perspektiv. Man känner sig, med andra ord, inte blott intellektuellt upplyst men också mänskligt berikad. Forntidsstudiernas självklara relevans för den moderna människan vill läsaren således inte vara i tvivel om efter att ha läst detta verk. ...".
Jens-André P. Herbener, cand.mag.art, i semitiska språk och religionshistoria, - Projektledare på Det Kongelige Bibliotek vid ny, vetenskaplig översättelse av den hebreiska biblen (Gamla Testamentet) till danska.

Författare och forskare, OVE VON SPAETH, är internationellt erkänd för sina verk om den historiska Moses och det antika Egypten. Hans tvärvetenskapliga upptäcktsfärder tillför nya riktlinjer och informerar om viktiga områden inom kultur och utveckling. Hans forskning bygger på krävande studier i historia och astronomi.
          Han är också erkänd för sitt banbrytande arbete i exakt datering världens äldsta stjärnkarta och upprättande av en vetenskaplig metodik. Den inkluderar ett betydande bidrag till kronologin för Egypten och Moses tid. Författaren har genomfört omfattande forskning om egyptisk historia, arkeologi, forntida stjärnan kunskap, religion, antropologi, kultiske mysterielära och mytologi. Med skärpt kompetens och erfarenhet, forskar han på djupet och i detalj det ofta kontroversiella materialet.

*

          (vänster fliktext:)

"... levande, logiskt strukturerad och lättförstålig ... Man kan därför hoppas, att Ove von Spaeths bok kan bidra till att upprätta ny standard för framtidens bibelforskning i allmänhet och framför allt i forskningen om Moses - nationellt såväl som internationellt. ..."

Jens-André P. Herbener, religionshistoriker och semitiskfilolog.
- Projektledare på Det Kongelige Bibliotek vid ny vetenskaplig översättelse av den hebreiska bibeln (Gamla Testamentet) till danska.


"... i en omprövning av Moses från astronomihistorisk synvinkel finner jag utgångspunkten värdig att testa i relation till forskningen och allmän historia ... Hela framställningen och dens resultat förtjänar att bli kända på andra språk än det skandinaviska språkområda. ..."

K. Peder Mosegaard, dr.scient., Institut för De Exakta Vetenskapers Historia, Åhus Universitet: - direktör för Sieno Museet, Danmarks Vetenskapshistoriska Museum .
 


*  Sagt om Moses-seriens band 1, "De förträngda anteckningarna":

          "... dansk forskare skapar uppmärksamhet och begeistring hos en mängd religionshistoriker ...en bedrift, som kan sammanliknas med en upptäcktsresa: Inte ute i världen, men i historiens försvunna lag - det kräver disciplin, formidabel vetskap, och en hjärna som en multigigabytes hårddisk. Det är ovanligt att möta en avhandling, som håller andra än författaren och hans familjs vakenhet. ..."
          - Flemming Chr. Nielsen, cand.Scient., författare,   - Jyllands-Posten

          "... den breda visionen och det stora sammanhänget ... Jag har lärt fantastiskt mycket i denna boken om de gamla egypterna och de idoga skrivande judarna. Men jag är inte redo att skriva under på rabbinernas placering av Moses. - Jag är djupt imponerad av Ove von Spaeths vidsträckta vetenskap. ..."
          - F.J. Billeskov Jansen, prof., dr.phil.,   - Politiken


          "... Sällan eller aldrig är dateringen preciserad eller implikationerna utbyggda i så genomarbetade detaljer ... Där står mycket mer än vanlig prestige på spel, än man skulle tro vid första ögonkastet, för om Ove von Spaeth blott har rätt i huvuddragen, välter helt enkelt de senaste många årens härskande teologiska uppfattelser inom religionen omkull som dominobrickor. ..."
          - Rune Engelbreth Larsen, cand.mag. i idéhistoria och religions vetenskap, redaktör, - Faklen tidskrift.

          "... skrivet i ett språk och med en progression, som också kvalificerar helheten som genomgripande spännande - och samtidigt en helt igenom väldokumenterad bok - har denna forskare kunnat röra sig utan fördomar med det stora överblicken och sammanhangsförståelse. - Ett sådant rikligt genombrott är kanske knappast sett tidigare inom Mosesforskningen ... En kulturhistorisk kunskaps depå av unik karaktär. ..."
          - Jens Jørgensen, historiker, cand.mag., historiecensor vid Köpenhamns, Aarhus och Odense Universiteter,   - Frederiksborgs Amts Tidning
 

*

          (höger fliktext:)

På en tidspunkt måste någon bryta igenom den konventionella åskådningen och i stället framlägga Moses historia i ett logiskt sammanhang utifrån de många, ofta detaljerade informationerna, som ännu är bevarade om honom. Det har till sist skett här. Och i en förfriskande annorlunda form.

Denna bok bygger på gediget dokumenterat material från ett bemärkelsevärt stort spektrum av också sällsynta källor - förutom texter från de gamla judarna - för första gången sett i en samlad helhet.

Bokens granskning av Moses status och tidsålder är baserad i transvetenskaplig, kulturhistorisk forskning. Här är det sällsynta textmaterialet i sig själv elementärt spännande - och är nu gjort tillgängligt med vikt på, att boken kan läsas utan vetenskapliga kvalifikationer.

Moses har varit inspiration till romaner och film - medan källornas data tillsammans med arkeologiska fakta avslöjar hans verkliga historia som den mest fascinerande av alla.

Nya fynd och upptäckter aktualiseras, de öppnar för hitintills gömda kapitel i vår forntidshistoria: Från den välkända bibliska skildringen framdras en otraditionell, starkare egyptisk bakgrund.
Två viktiga nycklar härtill är astronomisk datering, som flyttar Moses från myt till historia - samt forntidens magiska riter och mysteriespel, vars handlingsspråk gick förlorat hos senare tiders läsare av de gamla texterna.

- Se också böckernas egen web-site: www.moses-egypt.net*  Sagt om Moses-seriens band 1, "De förträngda anteckningarna":

          "... en fascinerande, transvetenskaplig och sammanhängande skildring av profetens härkomst … den danske historikern, Ove von Spaeth, som i en årslång, veritabel kraftansträngning anser sig att ha spårat Moses ursprung och vidare liv i en sann meteorstorm av källor. - Med en helt formidabel ordning på den historiska utvecklingen och händelsförlöpet i Medelhavsområdet och intilliggande Orienten lägger Ove von Spaeth ett djupt fascinerande pussel, som mycket väl kan visa en sann bild av Moses och hans liv. ..."
          - Steen Voigt,  - Berlingske Tidende


          "... efter en imponerande research granskar von Spaeth gestalten Moses ... och har redan fått ett stort erkännande för sin enorma forskning - han förmår att berätta, så att andra kan förstå den. ..."
          - Erling Andersen, cand.theol., - Jyllands Västkust Tidning


          "... fabulös transfacklighet - ofattligt flitiga studier ... här har det lyckats att presentera resultaten som ett språk och en framställningssätt som alla kan förstå. Som förmedlingsuppgift är boken till högsta betyg. ..."
          - Ejgil Søholm, cand.mag., forskningsbibliotekarie, författare,  - Jyllands-Posten
 

*

Sidetop
 
2  NÅGRA INFORMATIVE NYCKELASPEKTER I INNEHÅLLET
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Synopsis  -  Översikt  -  några nyckel-intrycken och 'vägvisere' beträffande:

OVE VON SPAETH:  De Förträngda Anteckningarna 
                      
- Moses okända egyptiska bakgrund
  

Band 1 i serien "Attentatet på Moses"

- Återupptäckta överföringar avslöjar, att biblens största profet var född till att kunna bli egyptisk tronföljare - men fiender vid hovet och prästerskapet förhindrade, att han blev farao ...
          Ett otraditionellt och spännande material är här för första gången samlat och framlagt i en helhet. Här avslöjas det omvälvande och dolda attentaten på Moses, och att hans liv och position var överraskande annorlunda än hitintills antaget.
          Sällsynta överleveringar bekräftar bibelns största profets egyptiska basis. Alla känner till de gamla berättelserna om Moses, som blev funnen av faraos dotter i säven vid Nilens strand - men var han bara en myt? Eller har betydande delar av modern bibelforskning begått "mord på historien"?
          Men episoden med barnet i sävkorgsbåten var överallt i forntiden en känd, väldefinierad ritual praktiserad för kungliga tronarvingar. Via astronomisk datering, som kan efterprövas objektivt på basis av modern vetenskaplig astronomi, återetableras kännedomen till Moses tidsålder och status; flera gåtor och mindre genomlysande bibliska förhållanden finner nu deras lösning.

*

I band 1 i serien om den historiska Moses presenteras redan från början de överraskande men väldokumenterade fakta om ett händelsekedja, som i bibeln endast refereras i brottstycken. Men nu kan vi följa denna inflytelserika och mångsidiga personlighet, Moses, hans väg från födseln och vidare genom uppväxten vid Faraos hov, där han blev "... upplärd i hela Egyptens visdom ..." (NT, Apostagärningarna 7:22) och upplevde både storhet och fall; - ett förlöp som blev till en överrumplande annorlunda bakgrund än hittills förmodats för hans mission både som religionsstiftare och anförare för en stor population på flykt.
         Genom att följa nya, överraskande vägar öppnar boken upp för en bortglömd, men förvånande riklig ström av intressanta, gamla skildringar från forntiden om Moses och hans liv i Egypten.
         Materialet ådagalägger relevanta detaljer om Moses förbindelse med Faraos hov under 18:e dynastien i 1500-1400-talet f.Kr. Till och med tycks det visa, att Moses i detta egyptiska scenario tidigt var utsedd till ett annat öde än det, vi anser oss känna från bibeln.
         Med den ena överraskning efter den andra, handlar det mesta av boken om - och ger - en stor mängd av nya upplysningar om den första delen av Moses liv och drama under skiftande faraoner i det gamla Egyptens storslagna civilisation.

Kunglig härkomst
         Bland de första avgörande resultat, som kom fram på denna speciella historiska bakgrund är, att den Faraos dotter, som fann honom vid Nilens strand och tog honom till sig och uppfostrade honom, måste ha varit ingen annan än den legendariska drottningen Hatshepsut själv.
         "Faraos dotter" var nämligen en titel som endast en speciell dotter av farao blev tilldelad: närmare bestämt kronprinsessorna. Hatshepsut var ackurat en sådan högtstående prinsessa i kraft av sin rent kungliga härstamning, både hennes mor och far var av kunglig släkt och kultiskt invigda. Redan tidigt medan hennes far levde och hennes två bröder hade dött unga, blev hon ceremoniellt upphöjd till att vara hans medregent, och i sina senare år blev hon själv reguljärt krönt som kvinnlig farao.
         Och enligt de solida indikationerna i Ove von Spaeths enorma samling av forntida källmaterial var Hatshepsut inte blot den Faraos dotter, som fann Moses och uppfostrade honom som sin son - hon var dessutom hans riktiga mor.
         Det är också helt osannolikt, vilket vi snart upptäcker, att ett hebreiskt hittebarn skulle få en uppfostran, där han blev invigd i de egyptiska mysterier på samma sätt som de egyptiska tronarvingarna. I verkligheten blev Moses upplärd till att vara farao. Författaren presenterar ytterligare spår, som tyder på, att den från bibeln kände prästen Jethro på Sinai var Moses biologiske far. Han var den dåvarande Faraos kunglige släkting och rådgivare.
. . .
         Hatshepsuts kungliga mor, Ahmose, hade i sin tid som drottning arrangerat, att hennes dotter (Hatshepsut) skulle bli född med rent kungligt blått blod. Därför skulle denna drottning Ahmose förena sig med guden under en av de mer speciella konstellationerna på himmelen, vilket ansågs vara gynnande vid sådana samlag, där i guden vid det tillfälle tog skepnad av maken. Det scenarion hade Hatshepsut senare inte kunnat göra henne efter, då hennes halvbror, som var tilldelad henne som make, ännu inte hade nått mogen ålder. Guden måste därför i denna situationen representeras av en annan högtstående familjemedlem av kungligt blod - Jethro.
         "Hieros gamos" (det heliga bröllopet) var nämligen den kulthandling, där guden avlar jordiska människobarn. Många har i facket forntidsforskning roat sig över alla de barn som guden Zeus har avlat. Men det var en sagovärld, som spelades i en religiöst kunglig kultisk regi.
         Mer konkret ses de romerska kejsarna, som alla fram till Konstantin den Store, var en gudom, "sol invictus". Samspelet mellan ett rikes härskare och den religiösa föreställningsvärlden om gudarna har alltid varit av avgörande betydelse för statsmakten.
          Ove von Spaeth framlägger här en exakt beskrivning, av hur en "hieros gamos" föregick. I huvudgudomens tempel fanns ett speciellt rum, där själva samlaget och avlandet föregick, verkligt eller symboliskt. Kungen hade då klätt ut sig som den gud han representerade. Hela handlingen föregick efter ett bestämt religiöst kultdrama, där drottningen skulle bli gravid.

Rituellt kungabarnceremoniel
         När kungasonen var född, gick det tre månader, innan drottningen igen visade sig offentligt, och det skedde vid ett reningsbad i Nilen. Man kan undra, varför Faraos Dotter gick ner till Nilen för att bada. Det gjorde hon nämligen endast i förbindelse med religiösa kulthandlingar.
Den gudomlige sonen kom seglande i en båt "en liten ark", precis som Moses gjorde enligt Andra Moseboken.
         Inte blott i den egyptiska kulturen, men också i andra delar av världen blev de framtida kungarna, då de var 3 månader gamla, i form av ett mysteriespel framlämnade av gudarna, ofta således på vatten och allt i förbindelse med ett religiöst mysteriespel. Den födande drottningen eller prinsessan hade under graviditeten och efter födandet uppehållit sig på en isolerad plats och blev först officiellt mor till barnet efter ceremonien vid vattnet.
         I religionshistorien finns många paralleller till detta fenomenet, att en kung som spädbarn kommer seglande till det land, han senare skall vara kung över. Var han kommer ifrån, blir inte alltid berättat. Sådan var det exempelvis med den danska legendkungen kung Skjold. Athens grundläggare, kung Kekrops, hade utvandrat från Egypten på Moses tid, enligt forntidens kyrkliga historieskrivare Eusebius, och hade på det nya stället genomfört denna kultiska kungaritual på samma sätt.

Mera precis tajmning
         De gamla överföringars kunskap om Moses underbyggs av vår tids starkt ökade kunskap om de egyptiska kungahusen. Exakt dessa släktskapsförhållanden blev av avgörande betydelse för Moses omskapade livsöden i Egypten. I förbindelse med de rabbinska skrifternas exakta upplysningar kan det nu klarläggas, att Faraos Dotter födde Moses 1534 f.Kr. (i februari). Den berörda tidpunkten stämmer med, att Tuthmosis I:s unga dotter Hatshepsut kröntes året innan som sin fars medregent med precis denna officiella titel: Faraos Dotter!
         Forskningens problem fram tills nu angående vilket århundrade Moses levde i, visar sig här kunna lösas efter att ha testat och verifierat rabbinernas framförda astronomiska daterings- och kalenderupplysningar nu satta i relation till egyptisk arkeologisk forskning. Således blev Hatshepsut drottning (1522 f.Kr.) och senare, ovanligt nog, krönt till farao (1509 f.Kr.); ackurat detta kunde i någon mån skydda sonens - Moses- tronkandidatur.
         Då först Jethro - och sedan också Moses själv i sin ålder av ca 40 år - blev intrigerad ut från Egypten av en del av prästerskapet ihop med Moses halvbror, den senare Tuthmosis III, gick det således till, att Moses istället för att bli härskare över Egypten kom att till att bli stiftare av Israels folk - och därmed senare vår tids - monoteistiske religion(er).

De tre fakta
         En överblick:  Boken framlägger från Ove von Spaeths omfattande forskning det verkligt avgörande materialet, som exakt gör det troligt att:  -  1)  at Moses var egypter och inte, som länge antagits, hebréer. Det stod härefter klart - bl.a. utifrån många forntidstexter och det också den tids utbredda kungabarnsritual han måste genomgå, at  -  2)  Moses verkligen var son till "Faraos Dotter" och kandidat till den egyptiska tronen. Till sist visas utifrån det spännande källmaterialet, att  -  3)  den aktuella Faraos Dotter så överbevisande kan indikeras att vara den historiska centrala personen, där senare blev känd som drottning Hatshepsut.

Faraohovets intriger
         Den tidigare nämnde högtstående medlemmen av kungafamiljen med flodguda titeln/namnet Iteru - Jethro(!) - blev alltså Moses biologiske far. Han måste senare lämna Egypten och i exil bosätta sig i Sinai. Moses riktiga mor, Hatshepsut, blev senare gift med sin yngre halvbror, den senare Tuthmosis II, som härskade cirka 1522-1509 f.Kr. Han var Tuthmosis I:s son med en hovdam, Mutnofret, som inte var av kunglig ätt.
         I förbindelse med Moses närvaro vid hovet refererade forntids kyrkohistorikern Eusebius också till en överlämnat kunskap om, att Faraos Dotters gemål var det äldsta kända tillfälle med sjukdomen elefantiasis. Tuthmosis II:s 3.500 år gamla mumie, först funnen i nyare tid, år 1881, visar precis en sådan ovanlig sjukdom, och den värsta grad någonsin sett på en kungamumie.
. . .
         Hatshepsut fick inte flera söner; men gemålen Tuthmosis II fick med sin icke kungligt födda haremskvinna, Iset, en son, som senare blev farao med namnet Tuthmosis III. Trots sistnämnda outsider prins ytterst spräckligt kungliga härstamning, stöttade en del av prästerskapet - genom en effektiv intrig - denne aspirant som konkurrent till tronen. Det utlöste en våldsam ändring i Moses levnadsöde.
         Då Moses måste fly, innan han hade tagit över Egyptens tron, har han inte efterlämnat sig iögonfallande "officiella" spår. Han har därför inte, i motsättning till många faraoner, haft samma ofta livslånga möjlighet för att förhärliga sig själv med byggeri och minnesmärken eller bilder och inskriptioner om sitt liv som landets regent.
         Efter att Moses egyptiska identitet officiellt har tagits bort, blev han i sitt egyptiska hemland gjord till "icke existerande". Således ännu en orsak till, att spåren av Moses har "gått upp i rök" i själva Egypten. De spår, som fortfarande måste vara där, är hitintills blivit förbisedda, framför allt då berättelsen om Moses huvudsakligen har varit sedd utifrån mycket senare tiders tolkning av bibeltexterna framför en egyptisk vinkel.

Verifikationen
         Bokens författare Ove von Spaeth är den första, som har kunnat forska fram och framvisa allt detta utifrån ett välde av källor, också från judarnas gamla rabbinska skrifter såväl som från forntidens historiker som utifrån en gedigen kännedom till Egyptens bakgrunds historiska förhållanden.
         Som knappast tidigare sett i forskningssammanhang baseras boken också på minutiöst noggranna astronomiska dateringar. Det sker bl.a. utifrån vidarebefordrade informationer i de äldsta delarna av de rabbinska skrifterna. Ove von Spaeth har - också här som den första - kunnat bestyrka bl.a. den aktuella tidsramen mer exakt genom att använda en kronologi baserad på astronomi. Detta är den mest exakta specificerande dateringsmetod som känns till.
         Också på många övriga punkter görs trovärdiga av författaren en högre ålder än allmänt förmodats för de äldsta rabbinska skrifterna. Många af dessa gamla data har man först kunnat verifiera med vår tids teknik. Författaren visar, att de måste härstamma från källor nära de ursprungliga anteckningarna.
. . .
         Alla omständigheter kan härefter, mycket bättre än någonsin förr, sättas i relation till arkeologien och historien. Och som boken visar, har författarens intensiva forskning framför allt resulterat i, att det nu kan presenteras ett ökat antal överbevisande indicier för Moses samt en mera exakt tidsbestämd historisk epok.
         Här pekar detta avgörande material själv på, att Moses tid ligger 200-300 år längre tillbaka än hitintills ofta "antagits". En punkt, som har fört till våldsamt protesterande kritik hos delar av den etablerade forskningen.

Syntes
         Rituella mysteriespel, vars praxis i våra dagar kan verka närmast otillgänglig, blir nu inplacerat i det sammanhanget, där de så oförtäckt hör hemma: som något ingripande och ohyggligt betydelsefullt också i dåtidens vardagsliv. Boken avslöjar, att dessa kultiska spels innehåll omfattar mer värdefulla historiska och antropologiska data än tidigare observerats.
         Bara i bibliografien är boken värdefull i sig själv. Här registreras den internationellt sett fram till nu största samlingen av vetenskapliga böcker och artiklar om Moses.
. . .
         De många konkreta och specifika data avslöjar således en dramatisk, rörande, men fram till nu förbisedd del av hans levnadsöde till och med i ett större sammanhang och logisk helhet, som inte kan bortförklaras. Resultatet är:  a)  Moses existens i Egypten blir tidsmässigt inringat  -  b)  Konkretisering av Moses bakgrund som kungligt född och Egyptens tronarvinge. Härmed är en verklig dörr öppnad till Moses egyptiska förtid, som inte kan undvaras till närmare förklaring av attentaten på Moses.
         Där är nu blivit åtgång till ett länge gömt kapitel i Egyptens historia - med ett olycksaligt drama om den unge Moses vid faraos hov ...

*

Sidetop
Gardiner's A-1: se
 

... Bok 1 innehåller i sin helhet: 20 kapitlen, 2 förord, 3 appendix och cirka 40 sidor i bibliografin.
-
Referenser, info och uppgifter om detta band 1:  se införande texten längst upp.
--
Text, ovan, är översat av Bodil M. Paulsson, (Malmö).
-
Historiska och astronomisk forskning - och uppdatering: Copyright © 2011 (& © 1999, © 1984) by: Ove von Spaeth.
--
All text och redigering - och uppdatering: Copyright © 2011 (& © 1999, © 1984) by: Ove von Spaeth.

 
Ptahotep
Sidetop


Förläggare som vill publicera upplagor av denna bok på engelska, tyska, spanska, franska, japanska, SVENSKA och andra språk kan använda denna adress: info@moses-egypt.net

 
  : The Suppressed Record
- Moses' Unknown Egyptian Background.  - ASSASSINATING MOSES,  Vol. 1
  (in Danish)
C.A. Reitzel Publisher Ltd.,  - but after 2008:  online store Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
-  or:  online bookshop Bog & Mystik, DK-2500 Valby, kontakt@bog-mystik.dk, www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 

 

>>> Fortsätt

1.   Attentaten på Moses - synopsis, och information

2.   Attentaten på Moses - kapitel 1, - och credentials

3.   Den historiska Moses - utmaning för vetenskaplig insikt

4.
   Snabb översikt av Moses-seriens 5 band

5.   Debatt om bokserien om den historiska Moses


6.   Site map  -  engelska

7.
   Sitemap  -  danska

Sidetop

Numexam
 
Lokalisering ?       Du är här:  Attentaten på Moses - synopsis
To send annotations about this page:
To inform a friend about this page:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
CHAPTER 2
 
REVIEWS
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Page top
A special treasure of knowledge and wisdom of Greece, Rome, and the Renaissance had originated in Ancient Egypt - and was here known to connect also with the historical Moses' dramatic fate and mystery.
          Ove von Spaeth has written an intriguing, new-orientating work presenting this still influential background of our civilization. His interdisciplinary research on history, archaeology, and anthropology goes deeply into Egyptian tradition, history of religion, initiation cults, star-knowledge, and mythology - relating to biblical studies, the Rabbinical Writings, and the authors of Antiquity. Each volume offers unique insights not presented before.
          Special information is presented by clicking on the individual cover illustrations:

(ed.note: reading the orientation is highly recommended. The books are being translated into English)
News about the book-series: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*