MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  
ARKIV 1b-0-se
 
     Innehåll - av boken "De Förträngda Anteckningarna"
1:  Översikt för band 1
2:  Bokens kapitel 1, "De bortglömda stjärnanteckningarna", och källmaterial  
Site•map
< Föregående | Nästa >
Ove von Spaeth
Historia och Vetenskap:
Återupptäckter, Insikt, Förnyelse

De Förträngda Anteckningarna
- Moses okända egyptiska bakgrund
ATTENTATEN PÅ MOSES    band 1

På danska:  De Fortrængte Optegnelser ; Attentaten på Moses, band 1  / av Ove von Spaeth
København 1999 & 2004, antal sidor 236, soft cover, DKK: 125
- illustrerat, faksimiler, genealogiska tavler, kort, översikter.
Inkluderar bibliografi og index.Nyckelbegrep och ämnen:   den historiska Moses,  det gamla Egypten,  arkeologi,  antropologi,  forntidens astronomi,  kulturhistoria,  Bibeln,  kronologi,  mysteriekult,  mysteriespel,  stjärnkult,  oraklen,  forntids historikerna, teologi,  religionshistoria,  Rabbinerskrifterna,  Jethro,  det Gamla Testamentet,  Torah,  Talmud,  egyptologi,  Ove von Spaeth,  Philo,  Josefus,  Theben,  kungabarnsritual,  Faraos Dotter,  drottning Hatshepsut,  Isis,  farao Tuthmosis I,  bibelstudier,  Sirius,  Världens axel,  mytologiforskning.
 

Översättare:  Bodil M. Paulsson, (Malmö). -

Dansk bokförläggare:  (tidigare: C.A. Reitzel Förläggare och Bokhandler, AB, Köbenhamn)
- men efter 2008: online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netbokhandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk

 
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

 
1  INNEHÅLL, ÖVERSIKT FÖR BAND 1
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Innehåll - av band 1: "De Förträngda Anteckningarna"


D E L  1
 1:  DE BORTGLÖMDA STJÄRNANTECKNINGARNA   13
      Mystik angående Moses existens. - Faraos Dotter, historiens första stora kvinna.
 2:  Moses - född av Faraos Dotter   23
      Dold kungabarnsritual. - Mysteriespel, en nyckel till den gamla uppfattningsvärlden.
 3:  Platsen för mottagelsen av Moses - återfunnen?   33
      Arkeologisk sensation. - Prinsessans bad hade en speciell betydelse.
 4:  Moses i arken som helig ritual   40
      Den gravida faraodotter. - Helig händelse på den guddomliga floden.
 5:  Biblens Moses, en ofullständig överföring   44
      Den osynliga textändringen. - Kunde Faraos Dotter tala hebreiska?
 6:  Moses - inte hebreer, men egyptier   50
      Var Ahron och Miriam inte Moses syskon? - Talade Moses dålig hebreiska?
 7:  Ursprunglig vetenskap om Moses i rabbinerskrifterna   55
      Utdrag av Moses verkliga självbiografi? - Rabbinerskrifterna rehabliterade.
 8:  Forskning hämmad av konstig föreställning av Moses   60
      Myternas historiska upplysningar återupptagna. - En bibelforskning som avvisade Moses.
 9:  Faraos Dotter välkänd i Egyptiens historia   69
      Faraos Dotter identificerad genom sina namn. - Farao igenkänd i forntidsförfattares texter.

D E L  2
10:  STJÄRNKULTENS ORAKLER OCH FÖDELSESMAGI   77
       Faderskapet genom gudens nedstigande ande. - Faraos Dotter, mor till tronarvingen.
11:  Kungablodets prioritering   92
       Faraos Dotters son med rätt till tronen. - Moses mor som faderens syster.
12:  Faraos experter i astrologi och magi   97
       Astrologi och politik vid faraos hov. - Omen i faraos dröm förlorade poängen.
13:  Barnoffer utfört som kult   107
       Offring av barn vid kungasöners födelse. - Precis astronomisk datering.
14:  Son av Sirius - överräckt av Jitru ...   114
       Stjärnsonen. - Jethros/Jitrus bakgrund i Egypten.
15:  Det problematiska kungliga faderskapet   121
       Gudens styvföräldrar som far till Moses. - Levande Jethro traditioner.

D E L  3
16:  Moses kröntes som egyptisk tronarvinge   131
       Moses kröning med samma ceremoniel som Hatshepsut.
17:  Den förlorade kungakronan   138
       Kröningsattentaten. - Maktkamp bakom religiöst mysteriespel. - Den rituala testen.
18:  Moses uppfyllde alla kungliga tecken   150
       Försummade bekräftelser av Moses kungliga status i Biblen och rabbinerskrifterna.
19:  Offer för rivaliserande brors intriger   156
       Moses namn som faraonamn. - Överföringar om Moses i Egyptien och Indien.
20:  Moses - en tronarvinge på flykt   162
       Symbolisk avrättning av Moses. - Moses var politisk flykting.
APPENDIX:  Hieros gamos; och datering   167   -   BIBLIOGRAFI   194

Sidetop
Gardiner's A-1: se
 
 


 
 
2  DEMONSTRATION AV KAPITEL 1
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ K A P I T E L  1
De bortglömda stjärnanteckningarna


 


En bortglömd avrättning

Ett sus i luften - och bödlens slag stannar tvärt upp vid offrets nacke. I sista ögonblicket hålls bödelyxans hugg tillbaka - så vapnet nätt och jämnt snuddade vid nacken utan att skada - ett ögonblick från döden. Det svårt chockade offret, som skulle ha övertagit styret som kung över sitt folk, fick vid denna avrättning, som således bara utfördes symboliskt, istället utraderat sin identitet fullständigt, att han inte längre officielt existerade. Vilket senare på ett märkvärdigt sätt medförde, att han blev "kung" över ett annat folk, som ännu inte exesterade som nation.

          Hela denna egendomliga situation, som hade sitt ursprung i ett av historiens mest hemliga attentat, hände i Egypten för nästan 3.500 år sedan. Det medförde omvälvningar i den gamla världen - och spåren är fortfarande märkbara än i dag.
          Den förvisade tronarvingen skulle bli den mytomtalade figuren, som senare genom Biblens berättelser blev känd under namnet Moses. Men bland annat på grund av den "utraderade" indentiteten kom de första 40 åren av hans liv, till att bli okända för nutiden.

          En avrättning på den tiden gjordes genom ett dräbande stavslag i huvudet, som med ett svärd blev skuret av kroppen. Men i Moses fall, var det bara tal om en skenavrättning, utförd efter en gammal ritual. Sammansvorna kultbröder vid det egyptiska hovet og det översta prästerskapet hade hemligt dömt denne man, som skulle ha blivit deras framtida kung, till att ha förbrukat sitt liv. Skenavrättningen följdes av en magisk bandlysning. Därefter var han på flykt som fredlös, utan makt eller namn, endast med livet i behåll.

          Denna dramatiska händelse är inte, vad där vanligtvis berättas om Moses eller omtalas i Biblen. Att det ändå är möjligt att studera sådanna mindre kända upplysningar om hans liv, beror på att det fortfarande finns sällsynta outnyttjade källor från forntiden.
          De berörda gamla berättelserna har mer omfattande information om Moses än Biblen; men Biblen blev den dominerande autoriteten, varför de efterhand blev tagna mindre allvarligt - och ofta bortglömda.
 

Mystik angående Moses existens

Det skulle i senare tid bli närmast otillgängligt att uppspåra inte bara Moses rätta indentitet, men också den rätta tidsålderen, då han hade levat. Dessutom försvårar det en efterforskning, att Moses liv endast omtalas i tre korta perioder med rätt många års mellanrum. Slöjan över speciellt hans första 40 år kom härmed också till att dölja existensen av en begåvad faraoprins, en spännande personlighet och ett allsidigt geni; denna kunskap blev delvis bevarat hos ättlingarna efter "hans andra folk", fastän efterhand inte alltid uppfattat i förståelig utsträckning. Men de nämnda källorna, ger också genom forntidens författare, ännu mer kunskap om Moses bakgrund.

          Det var nästan som den starka förbindelsen, som hade blivit inlagd i den rituella avrättningens medföljande magi envishet - åndå i flera tusen år efter - vilade tungt över saken.

          Dessutom har det hittills varit ett oavklarat problem, att om Biblens texter endast är grundlaget, kan det inte nödvändigtvis tas gör givet, att Moses har existerat som en verklig person i världshistoren, därför att han i de gamla texterna kan uppfattas som en sägenhjälte eller sagoskepnad. Den vetenskapliga tvivlen begrundas speciellt på bristen av säkra hållpunkter, t.ex. om tid och plats vid avgörande händelse på detta område i en avlägsen kultur för flera tusen år sedan.

          I frågan, om Moses har verklig historisk identitet eller blott är en mytologisk figur, har det inte lyckats att placera Moses precis i Egyptens historia. Man känner inga direkta bevis eller spår på hans närvaro - denna problematiska huvudpunkt har hittills varit mycket gåtfullt. Dessutom är Biblens återgivning andrahandsavskifter, särskilt från prästen Ezras redaktion, utfört cirka 400 f.Kr. - och Biblens äldsta fysiskt bevarade manuskript är endast brottstycken, som inte är mer än 2.100 år gamla; däremot är Mosesberättelsens händelser nästan 3.500 år gamla.

          Händelser i kronologisk ordning i Moses liv, som de berättas i Biblen, återges här i koncentrerad översikt:
1.       Moses föddes i Egypten. Föräldrarnas namn nämns varken vid introduktionen av dem eller vid Moses födelse och barndom.
          Tre månader efter sin födelse sattes Mosos i en sävflätad ark/kista på Nilen och blev upplockad av kungens dotter, som fostrade honom som sin son - men överlät honom först till en amma (texten kan vid sin nuvarande form ge intryck av, att amman var hans mor).

2.       Moses måste (i 40-årsåldern) fly till utlandet efter en händelse, som framstår som "oansvarligt mansdråp" (därför blev skenavrättningen av honom utfört; detta nämns i israelitiska/judiska återberättelser - "rabbinerskrifter" - särskilt i textsamlingarna "Midrash" och "Talmud").

3.       Under sin exil uppehöll sig Moses bl.a. hos prästen Jethro på Sinai-halvön, och ingick äktenskap med en av Jethros döttrar. Vid en händelse här på Sinai, där en törnbuske plötsligt började brinna, fick Moses en uppenbarelse. Den blev starten till hans religionsreform, där - för första gången hos ett helt folk - läran om en allsmäktig gud skulle avlösa avgudadyrkan av många gudar.

4.       Härefter gjorde han sig i själve Egypten till ledare av den stora hebreiska folkgruppen, som enligt flera släktregister i Biblen hade bott i detta land i fyra generationer.
          Under de påföljande förhandlingarna avvisade Egyptens kung - i Biblen ofta nämnd som farao (från egyptisk per-oa) - att gå med på Moses krav om fri utvandring för hebrer/israelitter. För att lägga press på denna farao, känd som "den hårde farao", förvarnade Moses om en rad katastrofer; och då dessa drabbade Egypten som plågor, gav farao till sist efter, så israelerna kunde utvandra. Vid avresan instiftades den fortfarande existerande påskfesten.
          Då farao snabbt ångrade sitt löfte, fick Moses och israelerna endast ett kort försprång - men kom undan över det Röda Havet till Sinai. Härmed var exodus, "utvandringen", i gång och blev till den berömda ökenvandringen som kom till att vara i cirka 40 år.

5.       I det första av dessa år, under ett uppehåll vid ett berg på Sinai cirka tre månader efter utvandringens start, berättade Moses för folket om sin religionsreform kombinerat med en lagordning, härunder "De tio budorden". Därefter fortsatte ökenvandringen.

6.       Efter de 40 åren i öknen, och Moses död, invandrades Kanaans land. (Palestina/Israel-området) av israelerna, anförda av den av Moses utvalde efterföljaren Joshua.
          Ett folk på vandring i en period efterlämnar sig inte nödvändigtvis arkeologiska spår. Så därför kan det på inget sätt uteslutas, att en hebreisk/israelitisk invasion i Kanaan/Palestina verkligen hände, och även om det i dag inte skulle finnas konkret vetenskap om detta folks ledare - Moses - eller om i vilket århundrade för mer än 3.000 år sedan, en sådan invasion hände.

          En av de mesta använda tillvägagångssätt under nutida försök på datering av Moses och ökenvandringen har varit att utgå från Biblens berättelse av två byar i nedre Egypten, Ra'am'ses (Rameses) och Pi'tom, i förbindelse med israelernas uppehåll i Egypten. Det har vanligtvis varit antaget, att Ra'am'ses, där israelerna var satta till tvångsarbete, blev uppkallt efter farao Ramses II, som levde där i 1200-talet f.Kr.

          Men från en nu mer omfattande kunskap inom den egyptiska forskningen finns talrika argument emot, att Moses skulle ha levt på Ramses II:s tid. Bl.a. det faktum, att oavsett vilka stadsrester, som arkeologiskt blev förslaget att ha varit en forntidsstaden Ra'am'ses, är de dock alla vid förbättrad analysundersökningar fundna att vara av betydligt äldre datum (det samma gäller staden med senare namnet Pi'tom): därför var den nämnda staden inte nödvändigtvis ursprungligen uppkallad efter denna farao. I forskningen är man fortsatt inte överens om någon bestämd datering.
          Också utgrävningar i Judea visar, att Jerikos stadsmurs kollaps hände samtidigt med nedbränningen av staden - precis som i Biblen, då denna stad blev erövrat av israelerna vid slutet på ökenvandringen - och är hände flera hundra år före Rames II.s tid.

          En utbredd antagelse, är att Moses levde samtidigt med ackurat Ramses II, d.v.s. i 1200-talet f.Kr., kommer bl.a. från ett missförstånd redan för 150 år sedan, då en av de första betytande egyptologerna, tysken Carl Richard Lepsius, utgav sin egyptenbok "Reise vom Theben...." (Berlin 1845) med en tidsperiod med denna indikation av historisk samtid.
          Sedan visade det sig, att Lepsius från ett den gången otillräckligt material hade fått daterat Ramses II ca 300 år för tidigt - d-v.s. i 1500-talet f.Kr. Men nu var idéen redan brett utbred, att "Moses levde samtidigt med Ramses II". Från den ståndspunkten kom forskningen om Moses på fel håll.

          En möjlighet för att få detta ändrat blev förbiset, då egyptologerna fick större kunskaper som tillåt en ordentlig omdatering av Ramses II till 1200-talet f.Kr. Härmed blev dateringen av Moses - utan ett enda bevis för en ny valör - automatiskt medflyttad.
          Missförståndet utbredde sig, ofta på grund av att forskare också inom besläktade fack okritiskt citerade detta vidare. Härefter uppfattades det av många närmast som sant, att Moses liksom Ramses II levde på 1200-talet f.Kr. - vilket är näst intill omöjligt att få bort i littaraturen. (Datering framläggs i flera kapitel och Appendix 3).

          Härefter satt forskningen i detta ämne fast. Den oredigerade antagelsen förde till, att där blev sökt efter spår av Moses i "felaktiga" århundraden - förgäves; därefter utan konkreta spår eller kvalificerade indicier, kunde Moses rent vetenskapligt sett betraktas som "ej existerande". Grenar av den moderna teologien håller fast vid den sistnämnda versionen.


Kan Moses födelse dateras på astronomiskt sätt?

För omkring 500 år sedan hade en lärd rabbin från Spanien, Isaac Abrabanel (1437-1508), kontakt med rabbiner i Orientens judiska samhällen. Dessa platser var fortfarande antika kvarlevor, varav inte många existerar i dag. Abrabanel kunde därför i ett av sina hebreiska kommentar verk, "Frälsnings källor", "Ma'ajnej haj-jeshu'ah", återge en antik upplysning om en ovanlig astronomisk händelse, som en gång för länge sedan hade visat sig på himmelen - och upplevdes som ett speciellt stjärnomen om Moses födelse.

          Det blev rikt detaljerat återgivet, hur himmelkropparna före Moses födelse helt ovanligt hade samlat sig på ett särskilt ställe på himmelen, hur de inom ett bestämt stjärnområde framträtt som en tät grupp - det fenomen, som astronomerna kallar en konfunktion. Rabbi Abrabanel berättar i sin bok den exakta återgivningen om att - en betydelsefull och ytterst sällan sett planetsamling på himmelen

                  "...skedde som en stor konjuktion i "Fiskens" stjärntecken tre år före Moses födelse..."

          Av bl.a. egyptiska kungars anteckningar framgår det, att från de äldsta tider användes specialutbildade präster till att tyda astrologiska stjärnomen. Den tidens egypter uppdelade inte himmelen helt i samma stjärnbilder som i den astrologi, man senare fick från Babylon. Men för en datering är det utan problem, för att vissa ovanliga astronomiska fenomener överalt i dåtiden ansås för betydelsefulla och därför blev uppskrivna.
          Således blev det också vid Moses tillfälle, en sådan berättelse bevarad för eftertiden; den visar sig som en värdefull information, då omtalade astronomiska fenomen kan verifieras vetenskapligt. Detta är ytterst värdefullt, därför att vissa grundläggande data häri kan användas till ytterst exakta tidsberäkningar ackurat vid nutidens astronomiska metoder.

          Endast med ofta många hundra års mellanrum inträffar verkligt stora konjuktioner mellan himmelkropparna - d.v.s. de sällan inträffade tillfällen då alla, eller nästan alla, de sju himmelkroppar som man kände till då, befinner sig med inbördes täthet sammanställda positioner inom ett mycket begränsat område på himmelen. Det är som nämnt tekniskt omöjligt att forska fram om storkonjuktioner överhuvudtaget var samlat i stjärnområdet "Fisken" (här översatt från Egyptens lite annorlunda system och terminologi) i en period från Ramses II:s tid och några århundrade bakåt.

          Det visar sig verkligen att ha varit en sådan ovanlig storkonjuktion helt i överensstämmelse med beskrivningen i rabbi Abrabanels bevarade källor. Den utmärker sig som den största planetkonjuktionen i detta stjärnområde i hela det gällande årtusendet.
          Denna himmelhändelse kan med säkerhet beräknas att ha skett vid nymåne i februari-mars 1537 f.Kr. Enligt Abrabanels återgivning blev Moses född tre år efter: februari-mars 1534 f.Kr. Detta kan fastställas direkt från en planettabell för historiker, t.ex. Stahlman & Gingerich's "Solary and Planetary Longitudes ..." (Madison 1963, s. 120), som går helt tillbaks till 2500 f.Kr. Ytterligare astronomisk data i närvarande Appendix 3.

          En kännedom, lång före Abrabanel, till ett sådant ovanligt stjärnmässigt sammanträffande på himmelen för Moses födelse, kan bekräftas redan från upplysningar i forntidstexter "förutom" Biblen - först och främst texter bevarade från forntidens rabbiner i verk som "Talmud" m.fl. Dessa texter vill i denna bok bli benämnda som Rabbinerskrifterna. De blev först nedskrivna i 300-900 e.Kr. från den betydligt äldre traditions bevarade skrifter (omtalas i kap. 7).

          I den rabbinska traditionen känns direkta årsangivelser av födelseåret för Moses inte mera; dock hålles det fortfarande i tradition, att själva datumet för Moses födelse är i den hebreiska måne-månad adar (februari/mars) - d.v.s. en datum precis som i resultatet från den moderna astronomiska dateringen.
          Dessutom har flera egyptiska, grekiska, romerska och judiska författare och historiker under forntiden, då de har forskat om Moses liv, också berört dessa astronomiska förhållanden. Och de är kända också i samariternas bevarade skrifter och traditioner.

          Forntidens judiske historiker Flavius Josefus, har tidigare ansetts för en lite tvivelaktig källa, har historiker och arkeloger nu rehabliterat i de flesta avseenden. Allmänt erkänt, är att Jerusalems erövrare Titus Cesar (Vespasian) gav Josefus skriftrullar, som var tagna i templet vid dets ödeläggelse i året 70 e.Kr. Från dessa och andra ovärderliga källor omtalade han tio år efter sitt i verk "Antiquitates Judaicae", 'Judarnas Historia', en särskild händelse (2,2) tydligen baserat på ursprungliga astronomiska händelser:

                    "....Egyptens heliga lärde (prästastrologer) som med stor skicklighet kunde exakt förutsäga framtiden, hade varnat kungen...."

          - att där vill bli fött en person, som med israelitterna ville hota Egyptens dominans och upphöja israelerna samt ville överglänsa alla människor i skicklighet och vinna evig berömmelse.
          Rabbinerskrifterna berättar motsvarande - bl.a. "Midrash Rabba" i dennes tillägg och kommentar till Andra Mosebokens 1. och 2. kapitel - att:

                    "... farao blev varnad av sina astrologer...".

          De varnade här mot ett bestämt barn, som senare ville lägga sig i Egyptens affärer - nämnligen det barn, som eftertiden skulle komma till att känna under namnet Moses.
          I Det gamla Testamentets persongalleri är detta förhållande enastående, då inga andra än Moses är kända som direkt anknytna till en konkret astronomisk indikation. Liknande situationer blev kända först 1520 år efter, då de i Nya Testamentets berättelser, uppträdde - som vid Moses födelse - tre "magiker" (astrologer), som underrättade kungen (Herodes) om en särskild stjärnoberservation inför Jesus födelse. Dock tycks upplysningarna här mindre informativa, medan stjärnobservationer i åren vid Moses födelse är som nämn direkt användbara för datering.

          Tidigare var det omöjligt på lång sikt - här: 1.500 år från Moses till rabbinernas anteckningar - att beräkna så precis; d.v.s. att gundkällan är inte en senare kalkulation. Denna observation, från en fjärran forntid med tidigt utvecklad astronomi, kan först med det 20. århundradets astronomiska computerteknologi direkt transformeras till konkret tidsdata.
          Det får understrykas: att astronomi är den mest exakta dateringsmetoden generellt. Här ger Abrabanels "andrahandskällor" oss en regelbunden nyckel i handen till exakt tidsangivning, som kan efterprövas, och som visar sig i stånd till att avhjälpa den hittills bristfulla tidsplacering av Moses i historien; men detta är ännu inte använt av historiker och teologiska forskare. Vid tillfällen där forskningen kunde känna till upplysningen, ville det utifrån avgränsningar och hållningar anses för ett exotiskt drag, så att ingen fick upp ögonen för den verkliga astronomiska informationen, som låg bakom.

          Inom forskningen är där stor oenighet, också om dateringen av faraoner samtidiga med Moses; faktum är, att där inte hittills har hittats en "sanning", som bevisar för en bestämd datering. Till perioden 1600-1200 f.Kr. har forskningen använt "relativ datering" med upp till 50 års intervall i de ofta skiftande uppfattningar, förhållandevis high-, middle-  och lowdatering (se Appendix 3). En lowdatering med Tuthmosis III:s start 1479 f.Kr. är en aktuell trend hos flera egyptologer, men är alltså fortfarande fiktiv och hyptetisk.
          Dateringsmetoder som kolstoff 14, pollen, dendrokronologi och liknande var hittills inte möjliga att använda i förbindelse med Moses i Egypten. Nu ger Abrabanels exakta astronomiska upplysningar det önskade genombrottet: en konkret infallsvinkel till att avprova dateringen.

          Texten i denna bok vill naturligtvis inte huvudsakligen basera sig på denna enda, men exakta dateringsfaktor, vilken i övrigt är nästan en highdatering, använd av speciellt en av egyptologiens största skolor, nämnligen den franske. Bokens astronomiska datering är ett första resultatgivande utgångspunkt, p.g.a. att den medför till avslöja en hel rad verificerbara historiska förhållanden; och passar också med arkeologerna John J. Bimsons, Bryant G. Woods och James K. Hoffmeiers nyaste, förbättrade dateringar (jf. Bibliografi, grupperna 4,1 och 12,11).
 

Faraos dotter - historiens första "stora" kvinna.

På denna bakgrund kan där göras en revudering av Moses status och tidsålder, underbyggt, som nämnt, av astronomiens tidsberäkningar sätts i direkt relation till arkelogiska fynd och forntidens bevarade texter om Moses. Delar av detta konkreta sammanhäng skall här kort introduceras:

a.      Enligt Biblen växte Moses upp "som son" till Faraos dotter. Här är en viktig punkt, som det inte hittills har lagts vikt på, angående en möjlig historisk förbindelse mellan en egyptisk kungadotter och Moses:  För ett erkänt faktum i egyptologien är, att beteckningen 'Faraos Dotter' (egyptisk: sat nisut) var en titel, som kun kunde bli givet till kronprinsessor, och de behöll den också som drottningar. Detta visades tidigt i språkforskaren A.S. Yahudas verk "Die Sprache des Pentateuch in ihren Beziehungen zum Aegyptischen" (Berlin 1929, s. 37, n. 4).

b.       Med sin position "son till Faraos Dotter" fick Moses några av landets högsta ämbeten - enligt rabbinerskrifterna. Den i Biblen omtalade Faraos Dotter var således inte någon vanlig kungadotter, men skall sökas bland "maktens kvinnor". Som den egyptiska kungadotter, som stod för uppfostringen och utbildandet av Moses, får derför utpekas drottning Hatshepsut, som ackurat omkring 1534 f.Kr., året för Moses födelse, var en ung kvinna. Allt detta, om än både hennes status och dateringen har varit en del omdiskuterat, vill bli underbyggt.

c.       Utifrån historikernas nuvarande vetenskap om Hatshepsuts roll i Egypten, vilken var betydligare än andra kvinnliga regenters, står hon som den första stora kvinnoskapelse, som känns i världshistorien. Hon blev nästan ensamrådande regent, en regulär krönt kvinnlig farao (tillåtet av stående högre regel helt från 2:a dynastien) efter flera år som änka efter sin make och halvbror, Tuthmosis II, som dog cirka 1509 f.Kr. Hennes titel var inte propaganda - i dag erkänner egyptologer hennes status.

d.       Efterhand tog hennes brorson Tuthmosis III makten från henne (se kungasläktsöversickt: kap. 9 och 11). Maktändringen föregick i åren efter 1493 f.Kr. En tidsmässig krysspunkt vill bli klarlagt: också utifrån inskriptioner av och om Tuthmosis III kan tiden beräknas för hans maktövertagande, som fick sitt genombrott ackurat vid samma period, då Moses fallt i onåd vid hovet och måste fly ifrån Egypten.


Omarbetning av tidsramen

Flykten skedde då Moses var omkring 40 år enligt rabbinerskrifterna och Det Nya Testamentets "Apostlarnas Gärningar" (7,23). Också med dessa datum har den astronomiska tidsinformationen fin överensstämmelse.
          Nogon tid efter Moses blev tvungen att fly, uppsökte han vid ett tillfälle en tillflyktsplats i ödemarken på Sinai halvön hos tidigare nämnda prästen Jethro. Denne tidigare faraorådgivare (enligt rabbinerskrifterna) uppehöll sig i Midian på Sinai efter att själv tidigare ha fallit i onåd. Jethros vistelseplats får sökas, där arkeologerna har funnit Sinais den gången enda existerande tempel - ett litet egyptiskt bergtempel, som nu finns som ruiner i området vid Serabit el-Khadim.

          Templet blev också använt av lokala nomadstammar, midianiterna, bl.a. besläktade med folkgruppen qainiterna, nämnligen de i Biblen omtalade keniterna. De sistnämnda blev här på Sinai israelernas resekamrater vid utvandringen. Många qainiter arbetade som smedar, metallarbetare, stenhuggare och minarbetare i de lokala kopparminorna nära templet; på arabiska betyder qain fortfarande 'smed', 'metallarbetare'.

          Mineshafterna i detta distrikt är huggna in i klipporna, och det var Hatshepsut som - enligt inskriptioner som hon lät utföra här i Serabit - återupplivade utvinningen av malakit, kopparmalm och turkis, efter att minorna hade ligget oanvända i ca 400 år. De visade sig i stort sett vara uttömda, varför mindriften efter en kortare årsperiod igen blev inställd.
          Också det faktum indikerar, att Moses flykt till Sinai föregick på Hatsheptuts tid, då templet i hennes efterföljares regeringstid igen blev delvis bortglömt.

          Om denna analys är korrekt, kan man nu ställa ett antal frågor. Varför tog Moses den risken att uppehålla sig ackurat hos Jethro vid det lilla egyptiska tempet, bara cirka 180 km syd om (det ställe som nu kallas) Suez? Varför flydde han inte längre bort i större säkerhet från Egypten? Hur väl kände han Jethro? Det vill i denna boken bli klarlagt, att alla dessa förhållanden var långt ifrån bara tillfälligheter - som anges nedan och förklaras i följande kapitler.

          Som det framgår, visar en nutida uppfattning av Moses historiskt sett två huvudtendenser: Antingen att han har levt på Ramses II:s tid - eller att han inte har existerat.
          Men i denna boken vill där framläggas betydelsefulla indicier för: -  1)  att Moses verkligen har existerat i historien; -  2)  och då, att detta föregick 200-300 år före Ramses II; -  3)  och därtill  att Moses var av egyptisk kunglig familj och ursprungligen utsedd som tronkandidat.

          För att stödja antaganden om Moses existens, blev framgångssättet till förklaring härav, d.v.s. först att fixera "rätt tid och plats", som nämnt ledd på fel spår vid sökningen i andra, "fel" århundraden. Dock, enstaka (t.ex. franska) forskare argumenterar för datering av Moses i 1400-talet.
          Detta kan med de återfundna upplysningarna efterprövas i talrika större sammanhäng - till exempel också genom den nyligen återupptäckt astronomiska information. Således skulle inringningen av Moses närvaro i historien nu kunnas framföras med en konkret utgångspunkt. Avlägsnande av osäkerheten om Moses "möjliga" historiska existens kan nu äntligen ske samtidigt med en konkret utgångspunkt har fastställts.

          Med den bättre underbyggda tidsramen vill Biblen, Rabbinerskrifterna, forntidsförfattare och egyptologien ge ytterligare indicier av historisk och arkeologisk art samt supplerande astronomiska checkpoints angående Moses existens.
          Detta bidrar till, att också en rak icke-bibliska bevarade texter om Moses visar sig säkra - och för till nya upptäckter. Oftast överses, att flera datum i de gamla texterna - egyptiska, hebreiska, grekiska - är av ändå liknande ålder och historiskt värde som kärnan i Biblens äldsta delar.

          Vissa problem med Biblen som historisk källa bl.a. beror på senare redigeringar (omtalas i kap. 5-8). Men delar av berättelsen om Moses vill på nu isa sig mera historiskt realistisk än hittills antaget  när omprövas i ljuset av denna nya informationsbakgrunden.
          Egyptologisk och teologisk forskning har särskilt språkstudier som basis, men är ofta använt den metoden, att många olika fristående källor ensam autoritet i det historiska, fastän historia (och arkeologi) är en speciell vetenskap, med egen överblick och egna metoder. Den verkliga domare av historien bör dock väre historia och arkeologi, disciplinerad med sina egna accepterade synpunkter och egna metodologier, vilke är, som alla vetenskapliga metoder, ständigt under utveckling och förbättring. Dessa vetenskaper har i deras utveckling ändrat och förbättrat källanlyser flera gånger.

          Den metod som används i denna bok är för att belysa förhållandet mellan information från många olika, oberoende, självständiga, fristående och internt överens skriftliga och muntliga källor. I denna tillmötesgåenden där de korresponderar och stämmer överens inbyrdes - är de också satt i avgörande relation till också icke-litterära och icke-filologiska data: arkeologi, antropologi och astronomi, som supplerar grundlaget för den pågående analys. Också flera ignorerade äldre forskningsresultat ses nu att bestyrka de nya upptäckterna.

RESUMÉ

   -  De präsenterade indicierna kan utpeka Moses födelseår: 1534 f.Kr. (Då var israelitternas utvandring, exodus, i år 1455 f.Kr., c:a 40 år efter start på hans exil).

   -  I Biblen omtalas Faraos Dotter - vilket var en speciell titel för kronprinsessor och drottningar. I framträden och vid titel och datering, tycks hun att vara den kronprinsessa, som sedan refereras till som drottning Hatshepsut.

   -  Jethro, hos vem Moses vistades under sin exil, var präst i Sinai, mest sannolikt vid Sinais enda tempel den gången. Detta tempel var just i bruk på Hatshepsuts och delvis hennes efterföljare Tuthmosis III:s tid.

   -  Omvärderingan vid den nya tidsmässiga infallsvinklen har öppnat för en rak upplysningar, som kan avgöra, att Moses i forskningen inte längre kan betraktas som historisk icke-existerande person.

*

Där är nu blevet tillgång till ett länge dolt kapitel i Egyptens historia - med ett ödesdigert drama om den unge Moses vid faraos hov ...

 


Hatshepsut staty från Theben, hon hade bl.a. den kungliga titlen Faraos Dotter.
 


Bland säven och papyrusstänglarna vid Nilens strand sitter gudinnan Isis med sitt kungabarn, den diande gudasonen Horus i sin famn. I detta mytologiske rituella upptåg håller guden Amon livskraftsymbolen mot hennes nästipp (en magisk punkt).
          Guden Thot med ibishuvudet assisterar, flankerad av utgåver av Isis med övre och nedre Egyptens kronor.
 Gamla källor i bruk i rabbi Abrabanels verk "Ma'ajnej haj-jeshu'ah", 'frälsningens källor', avslutades i 1497; här, boktrykt i Stettin 1760. - Sidan visar texten "ma'jan 12, sha'ar 2" (källa 12, port 2), om bl.a. den stora konjunktionen på himmelen. Läses härom från höger till vänster från linje 4:s mitt ner till linje 6 inklusive.
 Gardiner's A-1: se
Sidetop

Specifik info


Bibliografiska källor

De hänvisningar och bibliografiska källor som redan nämnts eller förekommer i kapitel 1:s text, är också presenterad här nedan - alla nu samlade.


Bibliografier för band 1:s  Kapitel ett


Referenser som nämnts eller berörts särskilt

Abrabanel, Isaac:  Ma'ajnej haj-jeshu'ah, "The Sources of Salvation", (1497), Amsterdam 1647, Stettin 1760, "source 12, gate 2".

Baring-Gould, S. (ed.):  Moses..., in "Legends of Old Testament Characters from Talmud and Other Sources", vols. 1-2, London 1871.

Bimson, John J.:  Redating the Exodus and Conquest, JSOT Supplement Series, vol. 5, Sheffield (1978), 2. ed. 1981.

Garstang, J., & J.B.E. Garstang:  The Story of Jericho, London 1940.

Ginzberg, Louis (ed.):  ("Moses" in) The Legends of the Jews, vols. 1-7, Philadelphia 1909-1938.

Helck, Hans Wolfgang:  Twk und die Ramses-Stadt, Vetus Testamentum, vol. 15, Leiden 1965.

Hoffmeier, James K.:  Israel in Egypt: The Evidence for the Autenticity of the Exodus Tradition, Oxford U.P. 1997.

Josephus, Flavius:  ("Moses" in) Antiquitates Judaicae, 2:2, ("The History of the Jews", holds vols. 1-9), Loeb Classical Library, London 1930-1955.

Kenyon, Kathleen M.:  Digging Up Jericho, London 1957.

Lepsius, Karl Richard:  Reise vom Theben..., Berlin 1845 (London 1853).

Stahlmann, William, & Owen Gingerich:  Solary and Planetary Longitudes for the Years -2500 to +2000 by 10-Day Intervals, Madison 1963.

Wood, Bryan G.:  Did the Israelites Conquer Jericho: A New Look at the Archaeological Evidence, Biblical Archaeology Review, 16, no. 2, 1990, pp. 44-59.

Wünsche, August:  Der Midrash Shemot Rabba des zweiten Buches Moses, Leipzig 1882.

Yahuda, A.S.:  Die Sprache des Pentateuch in ihren Beziehungen zum Aegyptischen, (transl. English, "The Language of the Pentateuch in its Relation to Egyptian", vol. 1, Oxford 1933),  Berlin 1929, p. 37, n. 4.


Kompletterande källor


Alla källor anges i texten men finns också i bokens Bibliografi som har utvidgats med sekundär och bakgrund litteratur och är nu placerat på Internet också - och är här framlagd på närvarande website:
LITTERATURFÖRTECKNING: 120 år av litteratur om Moses och Egyptens astronomi .
          Bibliografin är den hittills mest omfattande samling av böcker, artiklar och andra facktexter om Moses. Samlingen - som genom många år byggts upp av Ove von Spaeth - har använts för alla 5 volymerna om forskningen av den historiska Moses.
          De kompletterande källorna i bibliografin, särskilt om egyptologi, antropologi, religionshistoria, arkeologi och astronomiska datering bidrar till en nödvändig tvärvetenskaplig, vidsträckt analys - och upprättandet av ett större samordnat samhang i en större skala än vad som annars är möjligt.
          Senaste uppdateringen av den presenterade Bibliografi:  Januari 2005.

*

Konsulterande värdefull dokumentation

Även om vissa av de ovanstående källor som böcker, artiklar, uppsatser kan vara av ett äldre datum, kan de alla finnas i bibliotek, och många är upptryckta, andra är också på Internet.
          Det har ofta varit en något automatisk, allmän praxis att förvänta sig att den senaste publicerade forskning i böcker/journaler nästan oundvikligen också är att föredra bland de bästa. Detta är en okvalificerad undervärdering av grundvalarna hittills. I stället, i den aktuella bokserien om den historiska Moses, har den enda rimliga proceduren varit att använda det bästa av den senaste tidens information samt det bästa av det granskade och provade material av tidigare datum.
          I syfte att möta de frågor och tvivel som ofta tas upp i samband med nyorientering av kunskap om den historiska Moses, är en i allmänhet mindre känd eller inspekterad grupp av beviser för äkthet samlat här:  Genuin egyptiska källa-dokumentation om Moses - och:  A More Precise Dating of Moses.
          Dessutom, kan det vara att föredra att läsa de efterföljande kapitlen två och tre (på engelska) för att vara väl förtrogen med ytterligare betydande dokumentation.

*

Credentials

Ovanstående text (Kapitel ett) är direkt från ett kapitel i en bok och inte en doktorsavhandling med extra uppgifter om den vetenskapliga bakgrunden. När man läsar text på Internet, sker detta naturligtvis på andra vilkår än när man att läser böcker. Därför skall här tillmötesgås ett behov av en särskild information om författarens div. referenser:
          - Credentials, statements, från ett antal vetenskapliga experter och branschfolk presenteras i avsnitt 1 på den webbsidan som innehåller introduktioner till närvarande bokseries band 1 (klick: engelska text eller dansk text).
          - Information genom ytterligare referens om författarskap, forskning och hela bokserien kan hittas på dessa sidor:  authordata-4, Reflekterande Synpunkter  och  Zenith IC Project.

 

Gardiner's A-1: se

 
 

Bonniers (Sverige) Världs Historia, nr. 2, vecka 2, 7. januari 2008, sida 61, - citat:
kontroversiell historiker, Ove von Spaeth, dokumenterar Hatschepsut var mor till Moses.

 

Gardiner's A-1: se
 

... Bok 1 innehåller i sin helhet: 20 kapitlen, 2 förord, 3 appendix och cirka 40 sidor i bibliografin.
-
Referenser, info och uppgifter om detta band 1:  se införande texten längst upp.
--
Kapitel 1, ovan, är översat av Bodil M. Paulsson, (Malmö).
-
Historiska och astronomisk forskning - och uppdatering: Copyright © 2008 (& © 1999, © 1984) by: Ove von Spaeth.
--
All text och redigering - och uppdatering: Copyright © 2008 (& © 1999, © 1984) by: Ove von Spaeth.

 
Ptahotep
Sidetop


Förläggare som vill publicera upplagor av denna bok på engelska, tyska, spanska, franska, japanska, SVENSKA och andra språk kan använda denna adress: info@moses-egypt.net

 
  : The Suppressed Record
- Moses' Unknown Egyptian Background.  - ASSASSINATING MOSES,  Vol. 1
  (in Danish)
C.A. Reitzel Publisher Ltd.,  - but after 2008:  online store Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
-  or:  online bookshop Bog & Mystik, DK-2500 Valby, kontakt@bog-mystik.dk, www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 

 

>>> Fortsätt

1.   Attentaten på Moses -  - synopsis, och information

2.   Attentaten på Moses - kapitel 1, - och credentials

3.   Den historiska Moses - utmaning för vetenskaplig insikt

4.
   Snabb översikt av Moses-seriens 5 band

5.   Debatt om bokserien om den historiska Moses


6.   Site map  -  engelska

7.
   Sitemap  -  danska

Sidetop

Numexam   Numexam
 
Lokalisering ?       Du är här:  Kap.1 i bok 1 om Moses
To send annotations about this page:
To inform a friend about this page:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
CHAPTER 2
 
REVIEWS
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Page top
A special treasure of knowledge and wisdom of Greece, Rome, and the Renaissance had originated in Ancient Egypt - and was here known to connect also with the historical Moses' dramatic fate and mystery.
          Ove von Spaeth has written an intriguing, new-orientating work presenting this still influential background of our civilization. His interdisciplinary research on history, archaeology, and anthropology goes deeply into Egyptian tradition, history of religion, initiation cults, star-knowledge, and mythology - relating to biblical studies, the Rabbinical Writings, and the authors of Antiquity. Each volume offers unique insights not presented before.
          Special information is presented by clicking on the individual cover illustrations:

(ed.note: reading the orientation is highly recommended. The books are being translated into English)
News about the book-series: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*