MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Gudesønnen Horus - egyptiske kronprinsers status helliggjordes bl.a. ved at de blev identificeret med den unge Horus.
 
Information og referencer om Bind 1
1:  Beskrivelse
2:  Boganmeldelser
3:  ARKIV
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
BESKRIVELSE  -  BIND 1
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
De Fortrængte Optegnelser
- Moses' Ukendte Egyptiske Baggrund
ATTENTATET PÅ MOSES   bind 1
- genopdagede beretninger afslører, at Bibelens største profet var født til at kunne blive egyptisk tronfølger - men at fjender ved hoffet og præsteskabet forhindrede, at han blev farao ...
 

238 sider, kr. 248, - ny opdat. udgave
i
llstr., facsimiler, plancher, genealog.tavle, land- og himmelkort.  Inklusive bibliografi og indeks.

Udkom 25.maj,1999;   2.opl., opdat.udgave, aug.2004

C.A. Reitzel  Forlag og Boghandel a/s, Kbh. - admin@lemuelbooks.com


Nøglebegreber og emner :
  den historiske Moses,  det gamle Egypten,  arkæologi,  antropologi,  oldtidens astronomi,  kulturhistorie,  Bibelen,  kronologi,  mysteriekult,  mysteriespil,  stjernekult,  orakler,  oldtidens historikere,  teologi,  religionshistorie,  Rabbinerskrifter,  Jethro,  det Gamle Testamente,  Torah,  Talmud,  egyptologi,  Ove von Spaeth,  Philo,  Josefus,  Theben,  kongebarnsritual,  Faraos Datter,  dronning Hatshepsut,  Isis,  farao Tuthmosis I,  bibelstudier,  Sirius,  Verdens-akse,  mytologiforskning.

*

 
 

At Moses blev fundet af faraos datter i sivene ved Nilens bred, er en beretning, der stort set kendes af enhver. Men var han kun en myte? Eller har betydelige dele af moderne bibelforskning på den måde begået "mord på historien"? Her bryder en opsigtsvækkende, ny dansk bog igennem konventionel anskuelse og afdækker Moses' historie i hele sin logiske sammenhæng - en minutiøs dokumentation åbner for hidtil ukendte sider af den gamle beretnings indre drama.
          Et spændende og utraditionelt materiale er her for første gang samlet og fremlagt som en helhed. Sjældne overleveringer bekræfter denne unikke bibelske leders egyptiske basis. "De Fortrængte Optegnelser" afdækker et omvæltende og skjult attentat på Moses - samt at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget. En påkrævet revurdering af genopdagede historiske informationer afslører Bibelens største profet som oprindelig forudbestemt til at være egyptisk tronfølger
...
 

Hvad lå der bag den gådefulde beretning om Moses' fødsel?
Findes der skjulte indgreb tidligt i bibelteksten?
Var Moses født af faraos datter?
Hvad kan det indebære, at Moses' navn er egyptisk?
Hvorfor tavshed om de første mange år af Moses' liv?


Episoden med det udvalgte barn sejlende på floden barnet i sivkurv-båden var overalt i oldtiden et kendt og veldefineret ritual udført med kongelige tronarvinger. Og var faraos bud om drukning af børn en offerhandling tilknyttet gamle kultiske, hemmelige ritualer? En lang række forhold forbundet med sådanne fortidens kulter findes bevaret i historien og genkendes i nutiden bag vores sprog og skikke.

          Overleverede sjældne beretninger om Moses bliver via egyptisk tradition, arkæologi og antropologi sat i relation til Bibelen og upåagtede data i rabbinerskrifterne (Talmud) og hos oldtidens forfattere.
          Genfundne astronomiske data, der kan efterprøves objektivt på basis af moderne videnskabelig astronomi, bidrager til præcis datering. Et bedre kendskab til Moses' status og tidsalder - som tidligere mangel i bibelsk og historisk viden skabte forvirring om - kan nu genetableres.

          Flere bibelske gåder får med bogens dokumentation mulighed for at finde deres løsning. En usædvanlig forskningsindsats kan her opleves i form af levende historieskrivning, hvor læseren kan "holde kilderne i hånden" og hele tiden føle sig på sikker grund
.

 
Klik - køb bogen her - direkte
 
Introduktion:
 

          "... det mest originale, men på flere punkter måske også det mest velunderbyggede bud herpå (Mosesspørgsmålet) inden for den moderne forskning. - En storslået syntese. Nye, spændende perspektiver. Man kan ...håbe, at Ove von Spaeths bog kan bidrage til at opstille nye tværvidenskabelige standarder for fremtidens bibelforskning i almindelighed og Mosesforskningen i særdeleshed - nationalt såvel som internationalt ..."
         "... levende, logisk struktureret og letforståelig. ...Man føler sig med andre ord ikke blot intellektuelt oplyst, men også menneskeligt beriget. Oldtidsstudiernes indlysende relevans for det moderne menneske vil læseren således ikke være i tvivl om efter at have læst dette værk ...".

Jens-André P. Herbener, cand.mag, et mag.art. i semitiske sprog og religionshistorie, - Projektleder på Det Kongelige Bibliotek ved ny, videnskabelig oversættelse af den Hebraiske Bibel (Det Gamle Testamente) til dansk

-

          "... Fra den astronomiske synsvinkel finder jeg udgangspunktet (datering) i en bestemt planetkonstellation i 1537 f.Kr. værdig til at fortjene afprøvning - i relation til bibelforskning, egyptologi, arkæologi og almen historie. Den faktiske forekomst af planetkonstellationen og andre astronomiske forhold kan efterprøves objektivt på basis af moderne astronomisk teori ... ".
          "... der er anvendt et endda bredere spektrum af kildemateriale end hos tidligere forskere på dette felt. Omfattende litteraturlister vidner om overordentligt grundige baggrundsstudier: historie, teologi, religionshistorie, arkæologi og astronomihistorie. - Hele fremstillingen og dens resultater fortjener at blive kendt også uden for skandinavisk sprogområde ...".

Kr. Peder Moesgaard, dr.scient., Institut for De Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet; - direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum

Anubis
 
Orientering:
 
 • På et tidspunkt måtte nogen bryde igennem konventionel anskuelse og i stedet fremlægge Moses' historie i en logisk sammenhæng ud fra de mange, ofte detaljerede informationer, der endnu er bevaret om ham. Det er endelig sket her. Og i en forfriskende anderledes form.
   
 • Denne bog bygger på gedigent dokumentarisk materiale fra et bemærkelsesværdigt stort spektrum af også sjældnere kilder, foruden bl.a. Talmud - for første gang set i en samlet helhed.
   
 • Bogens revurdering af Moses' status og tidsalder er funderet i tværvidenskabelig, kulturhistorisk forskning. Heri er det sjældne tekstmateriale i sig selv elementært spændende - og er nu tilgængeliggjort med vægt på, at bogen kan læses uden videnskabelige forudsætninger.
   
 • Moses har været inspiration til romaner og film - hvorimod kildernes data sammen med arkæologiske facts afslører hans virkelige historie som den mest fascinerende af alle.
   
 • Nye fund og opdagelser aktualiseres, de åbner for hidtil skjulte kapitler i vores forhistorie:  Fra den kendte bibelske beretning fremdrages et utraditionelt stærkere præg af egyptisk baggrund. To vigtige nøgler hertil er astronomisk  datering, der flytter Moses fra myte til historie - og oldtidens magiske riter og mysteriespil, hvis handlingssprog gik tabt hos senere tiders læsere af de gamle tekster.

  ABSTRACTS:  - Oversigt - nogle synoptiske nøgler
 
Forfatteren:
 

OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Den betydelige række af usædvanlige artikler og bøger fra hans hånd er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden hjalp til afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten åbning til en ny historisk dimension - hvortil Ove von Spaeth har benyttet sin omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.
          Yderligere oplysninger i  info+FAQ  og i  Dictionary samt i Starmap-Egypt .

Credentials :  - om forfatteren findes der erklæringer fra en række videnskabelige eksperter og fagfolk på bl.a. disse sider: authordata-4: Reflekterende kommentarer - og Zenith IC Project .

Gardiner's A-1: se
 
   :  De Fortrængte Optegnelser
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
                    Portofri levering ved forudbetaling (gælder ikke udlandet)

*

Bind 1's data, international samt bibliotekarisk bog-registrering:
ISBN-nr.: 87-7876-124-7; - EAN 978 8778 76 4973
Decimalklasse (historie): DK 91.21;
1. oplag pr. 1999; Faust-nr.: 2 250 047 3.
2. oplag pr. 2004: Opdateret & justeret udgave; Faust-nr.: 2 542 219 8;
Katalogkoder: DBF200442 SFD200442 DBF SFD SFDO200442

Serien omfatter i alt fem selvstændige bind, der kan læses uafhængigt af hinanden.

 
Sidetop
BOGANMELDELSER  -  BIND 1
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

          "... en fascinerende, tværvidenskabelig og sammenhængende skildring af profetens herkomst ...den danske autodidakte polyhistor, Ove von Spaeth, der i en årelang, veritabel kraftanstrengelse mener at have sporet Moses' oprindelse og videre liv i en sand meteorstorm af kilder... Med et ganske enkelt formidabelt styr på den historiske udvikling og udveksling i Middelhavsområdet og Nærorienten lægger Ove von Spaeth et dybt fascinerende puslespil, der meget vel kan vise et sandt billede af Moses og hans liv. ..."

Steen Voigt, - Berlingske Tidende  -  (15.jun.1999, sektion Univers s.20)

-

          "... dansk forsker skaber opmærksomhed og begejstring hos en række religionshistorikere ...En bedrift, der kan sammenlignes med en opdagelsesrejse. Ikke ud i verden, men i historiens forsvundne lag... det kræver disciplin, formidabel viden, et hoved som en multigigabytes harddisk... Det er sjældent at møde den slags afhandlinger, der holder andre end forfatteren og hans familie lysvågne... Hans bøger kan blive den sidste danske videnskabs-bestseller i dette årtusind. ..."

Flemming Chr. Nielsen, - Jyllands-Posten  -  (6.jun.1999, sektion Indblik s.7)

-

          "... det er en bog, vi kommer til at kæmpe med i mange år fremover ..."

Kim Ryholt  og Karen Jensen, Carsten Niebuhr Instituttet, - Berlingske Tidende  -  (3.aug.1999, sektion Univers, s.10)

-

          "...jeg anbefaler varmt bogen ...den danske forsker argumenterer omhyggeligt og godt..."

Pedro, - EkstraBladet  -  (4.jul.1999, s.16)

-

          "... efter en imponerende research revurderer von Spaeth Moses-skikkelsen... og har allerede høstet bred anerkendelse for sin enorme forskning - han formår at videregive, så andre kan forstå den ..."

Erling Andersen, cand.theol., - Jydske Vestkysten  -  (13.jun.1999, s.6)

-

          "... Der skal ikke herske tvivl om, at dette værk potentielt set repræsenterer en af de mest eksplosive teser i Det Gamle Testamentes forskningshistorie, og at det er resultat af mange års seriøs, skarpsindig og fordomsfri forskning. ..."

Jens-André P. Herbener, religionshistoriker, semitolog, projektleder ved den ny, videnskabelige bibeloversættelse, - C.A. Reitzels Forlag's Pressemeddelelse 2  -  (7.jun.1999) 

-

          "... Ove von Spaeth tror fortsat, at Mose-bøgerne er ældgamle historiske beretninger, og hjørnestenen i hans "bevis" er - de jødiske kommentarværker, Talmud. Det er det rene vrøvl. ..."

Christian Galberg, - B.T.  -  (31.jul.1999, s.18)

-

          "... den teologiske forskning - får et skud for boven... medrivende læsning, fordi forfatteren formår at redegøre forståeligt for det ret indviklede historiske puslespil. ..."

K.E. Watz, - Lolland-Falsters Folketidende  -  (14.jul.1999, sektion 2 s.12)

-

          "... gang på gang bliver man konfronteret med religionens historiske facts, der kaster nyt lys over Moses... I Ove von Spaeths værk er Moses en historisk figur, ikke en sagnfigur som vi lærte på universitetet... Men døm selv, man lærer i hvert fald meget om oldtidens ægyptiske og jødiske historie og religion. Uhyre godt skrevet med en indre spænding, der fastholder læseren i en stor oplevelse. ..."

Peter Michaelsen, cand.theol., - Helsingør Dagblad  -  (9.sep.1999, s.19)

-

          "... dette værk, som er banebrydende i Moses-forskningen, og som leverer beviser for, at den bibelske Moses må betragtes som en historisk person... Bogen er kendetegnet ved - umådelige grundige studier; utallige danske fagfolk giver deres anbefalinger af værket. ..."

Hans Michelsen, Bibliotekernes lektørudtalelser, - Bogmarkedet, Dansk Bogfortegnelse  -  (nr.29, 16.jul.1999)

-

          "... Det er trist, at C.A. Reitzels forlag er sunket så dybt, at man overhovedet vil udgive den slags galimatias ...Hele udgivelsen er dybt beskæmmende og dybt uvederhæftig. ..."

Paul John Frandsen, egyptolog, Carsten Niebuhr Instituttet, - åbent brev til C.A. Reitzels Forlag  -  (15.jun.1999)

-

          "... Tillige er jeg vildt imponeret over bogens litteraturliste. I øvrigt har jeg set på div. respons angående indholdet af "De Fortrængte Optegnelser" og må sige, at billedet af dansk ægyptologi i disse år er pinligt og forbløffende, men har visse sidestykker i andre fag og på andre universiteter. ..."

Erik Dal, dr.phil. i litteraturvidenskab, førstebiliotekar på Det Kgl. Bibliotek, Præsident for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, (og tidl. Præsident for Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab), -  kommentar i debat  - (1.apr.01)

-

          "... det brede udsyn og den større sammenhæng ...Jeg har lært fantastisk meget om de gamle ægyptere og de meget skrivende jøder af denne bog. Men jeg er ikke parat til at skrive under på rabbinernes placering af Moses ...Jeg er dybt imponeret af Ove von Spaeths vidtstrakte viden. ..."

F.J. Billeskov Jansen, prof., dr.phil., - Politiken  -  (21.aug.1999, sektion 2 s.8)

-

          "... super-tværfaglighed - ufatteligt flittige studier... det er lykkedes at præsentere resultaterne i et sprog og en stil, så menigmand kan være med. Som formidlingsopgave er bogen til 'rent ug'. ..."

Ejgil Søholm, M.A. i litteraturvidenskab, forskningsbibliotekar, forf., - Jyllands-Posten  -  (3.aug.1999, Kulturtillæg s.5)

-

          "... skrevet i et sprog og med en progression, der også kvalificerer den som værende gennemgribende spændende ... og samtidigt helt igennem veldokumenteret bog ...har denne forsker kunnet bevæge sig fordomsfrit med det større overblik og sammenhængsforståelse ...Den nye vej, som von Spaeth indlysende rigtigt har valgt at styre sit projekt frem igennem, må jeg i hvert fald bedømme som værende den mest overbevisende og konsekvent logiske ...
          Et så righoldigt gennembrud er måske næppe set tidligere i Moses-forskningen. - Et kulturhistorisk viden-depot af unik karakter. ..."

Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., tidl. historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universitet, - Frederiksborg Amts Avis  -  (20.nov.1999, s.8)

-

          "... den slags spørgsmål ligger uden for von Spaeths horisont ..."

Tine Lindhardt, cand.theol., - Kristeligt Dagblad  -  (11.nov.1999, s.8)

-

          "... Hvad der gør beretningen troværdig, er den udstrækning hvormed von Spaeth har været i stand til at samle en umådelig mængde information fra en vidtstrakt mangfoldighed af kilder ...
          ... Denne flotte bog - alle ikke-eksperter med interesse for disse fjerne tider vil fra et historisk og religionsmæssigt perspektiv nyde at have dette værk i hånden. - Fortjener at blive oversat, så den kan blive vurderet og debatteret i et bredt internationalt forumiens bind 2 i Appendiks). ..."

Richard M. Stern, Dr.rer.Nat., - Swedano Journal  -  (15.okt.1999, & 2.årg., 11.dec.2002, permanent page)

-

          "... Det er ikke for meget at sige, at det er en epokegørende bog ...Et næsten ubegribeligt stort materiale ligger til grund for bogen. - Bogen er fascinerende læsning - og kræver ingen forudsætninger hos læseren ..."

Agnete Bay, cand.psych., - Nye Bøger, Stjernerne  -  (nr.7, årg.44, 24.sep.1999, s.50-51)

-

          "... Desværre - er indholdet ikke værd at bruge tid og kræfter på - er ikke en bog, der kan anbefales til TELs læsere ...Den giver alt andet end bibelglæde ...".
          - Er på TEL's web site  www.sba-dk.dk  gengivet under overskriften:
"... Fristende flot bog - men giftig !?...".

Knud W. Skov, cand.theol., - TEL udg.a. Selskabet for Bibelsk Arkæologi  -  (nr.4, 10.årg., dec.1999 s.6-7)

-

          "... Her er tale om menneskelig berigelse, spændende perspektiver og utroligt oplysende historieskrivning ...det er en bedrift at kunne skrive så mange "årlag" tilbage med den gedigne dokumentation - (og) kræver en enorm selvdisciplin. -
          I den årelange arbejdsperiode har Ove von Spaeth næsten ikke taget sig tid til at leve på anden vis. Arbejdet har været så afgørende for ham, at de materielle sysler og anden velfærd er uden betydning for hans livsførelse. Han skilter ikke med (nogen) status; det er for ham uvæsentligt. - Værket er interessant også derhen, at mange af de gamle, smukke fortællinger, vi kender fra Gamle Testamente, får en videnskabelig drejning, der giver læseren en større indsigt tilpasset vor tid ..."

Finn Bentzen, - JAK.Bladet  - (nr.6, 69.årg., sep.1999 s.9)

-

          "... der står noget i hver linie, hver sætning er en gave til læseren ..."

Karine Smidth, journalist og forfatter, - København  -  (okt.1999)

-

          "... bogen er desværre langtrukken, rodet og fuld af idelige gentagelser ..."

Jørgen Bækgaard Thomsen, cand.theol., - Præsteforeningens Blad  -  (nr.47, 26.nov.1999, s.1085-1086)

-

          "... har vakt lige så stor forundring og beundring blandt en række religionsforskere, som den er blevet mødt med larmende tavshed og negligerende skuldertræk fra det teologiske establishment. ..."
          "... Sjældent om nogensinde er dateringen præciseret eller implikationerne udbygget i så gennemarbejdet detalje. - Der står ualmindelig megen mere prestige på spil, end man skulle tro ved første øjekast, for hvis Ove von Spaeth blot har ret i hovedtrækkene, vælter ganske enkelt de seneste mange års dominerende teologiske opfattelser inden for området som dominobrikker ..."
          "... Et værk, der sagligt sammenstiller erkendelser inden for en lang række vidensfelter ...Minutiøse argumenter og omhyggelige analyser fremlægges i strid med de herskende teologiske trends ...vil anspore til både nybrud og korrektioner i lang tid fremover. ..."

Rune Engelbreth Larsen, cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab, redaktør, - Faklen  -  (nr.14, 7.jan.2000, s.44-46)

-

          "... Bogen om MOSES (De Fortrængte Optegnelser)  - Denne bog er, efter min mening, et uhyre interessant indlæg angående fænomenet MOSES. Jeg kender naturligvis en del af de klassiske overleveringer, men også f.eks. LOVENS TAVLER af Thomas Mann. - Jeg er ikke i stand til at vurdere lødigheden eller den historiske kvalitet af denne bog, men det er en uhyre interessant teori som Ove von Spaeth udvikler og det er en bog man læser med stor spænding. Personlig ser jeg, med stor forventning, frem til de lovede næste 4 bind. ..."

Erik Christensen, - BogGuide information & Bookland.dk, permanent læseranmeldelse: - www.bogguide.dk  - & -  www.bookland.dk  -  (8.apr.2000)

-

          "... Vi får opklaret, hvordan Mosebøgerne er ændret undervejs, især af den jødiske præst Ezra i 400-tallet f.eks. under jødernes eksil i Babylon ...For den, der er interesseret i gammel egyptisk kultur og i, hvordan forsynet giver menneskene impulser til udvikling, er det spændende læsning. Næsten som en kriminalroman....". - (Hele anm. omfatter både bind 1 og 2).

Ruth Olsen, red., - Den Ny Verdens Impuls  -  (12.årg., nr.3, aug.2001, s.23)

-

          "... Politiken bruger med rette megen plads på Billeskov Jansens rosende anmeldelse af Ove von Spaeths kæmpeværk "Attentatet på Moses" (21.8.00). For i disse år nærmer vi os med stormskridt en historisk afdækning af denne tredobbelte religionsgrundlægger og formidable filosof, som selv Platon var påvirket af ..."
          "... Og her leverer von Spaeth et uhyre vigtigt bidrag ved gennem astronomien at fastlægge Moses' fødselsdag helt nøjagtigt. - At denne dato nok er langt mere nøjagtig end f.eks. Jesu fødselsdag er også det eneste, jeg har fundet troværdigt i bogen, skønt der intet er galt med forfatterens imponerende kildemateriale og viden. - Desværre stammer det meste fra mytologien og jødisk side og ikke den egyptologi, der alene rummer beviserne, hvis vi skal gøre os håb om at komme bibeleksegesens vidt berygtede Københavnerskoles attentat på Moses som historisk person til livs ..."

Jacob Holdt, foredragsholder, forfatter, fotograf (www.american-pictures.com), - litteraturkronik tilsendt Politiken (afslået)  -  (25.aug.1999)

-

          "... Ove von Spaeths ufatteligt systematiske og detaljerede forskning ...den overvældende mængde af data, der kan dokumentere de nye teorier - er tilgængelige i Ove von Spaeths bogserie. - Afvisning af Ove von Spaeths forskning og veldokumenterede konklusioner vil ikke alene være uvidenskabeligt, men direkte useriøst. ..."    - (Hele anm. omfatter både bind 1 og 2).

Erik Ansvang, forf., foredragsholder, arrangør og rejseleder, - Swedano Journal  -  (permanent page, 2.årg., 11. dec.2002)

-

          "... Værket har foreløbig fået en kølig og nedladende omtale af fagteologer, mens forskere indenfor arkæologi, ægyptologi, religionshistorie og astronomi har givet det deres varmeste anbefaling. Kan man ikke følge alle forfatterens teorier, bidrager hans bøger under alle omstændigheder til at kaste nyt lys over en dunkel, men spændende epoke i ægypternes og israelitternes historie ...Vi glæder os til de følgende bind ...".
          - (Hele anm. omfatter både bind 1 og 2).

Niels Aarup, OHP, cand.theol., - Frimurer Meddelelser  -  (Vol.X, nr.191, maj 2001, s.22-24);
 - & Præsteforeningens Blad  -  (nr.50, 14.dec.2001, s.1162-1163)

-

          "... i Danmark hverken i historie eller nutid er (der) nogen, der har studeret fænomenet Moses så udførligt som Ove von Spaeth. Også internationalt skal man lede længe, meget længe for at finde en forsker, der har skrevet fem bøger om Moses. ...Der er næppe tvivl om, at det billede af Moses, man præsenteres for i den moderne forskning, må revideres med OvS's bøger...".                      - (Hele anm. omfatter både bind 1 og 2)

Jens-André P. Herbener, cand.mag. i religionsstudier og semitiske sprog, - Rambam, - Tidsskrift for jødisk kultur og forskning  -  (10.årg., 14.dec.2001, s.93-95)

-

Klik - køb bogen her - direkte
Sidetop

NYE OMTALER VED BIND 1's GENUDGIVELSE  AUGUST 2004 (I EN OPDATERET UDGAVE)

-

          (efter genudgivelsen:)   "... Endnu en bog man bare kan dykke ned i igen og igen for at hente viden og forståelse! ATTENTATET PÅ MOSES, 1: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - af Ove von Spaeth.
          I dette første bind i pentalogien om Moses søger forfatteren med velunderbyggede argumenter at afdække den egentlige identitet af profeten fra det gamle testamente. Vi får således bl.a. indblik i, hvad der lå til grund for beretningen om barnet i sivkurven, der sejler på Nilen og hierosgamos det hellige bryllup mellem gud og kvinde.
          - Læs mere om bøgerne på websitet: www.moses-egypt.net ...".

Leyla Tamer, forfatter - www.leylatamer.com/anbefalinger.html  -  (forår 2005)

-

          (efter genudgivelsen:)   "... Den danske forsker Ove von Spaeth fornyer vores billede af den historiske Moses' centrale rolle ...".

Giraffen, Det Kirkelige Internet, > Søgning efter kristen drama, - www.giraffen.dk/s.php?q=kristen+drama&p=2  -  (forår 2005)

-

          (efter genudgivelsen:)   "Pragtfuldt med genudgivelsen af bind 1. Det er vel også den bedste kompliment at kunne få. Det værk har altså klaret at overleve de sure og uvidende og uinteresserede anmeldere.
          Og så kan vi også være glade på C.A. Reitzels vegne - forlaget kan tillade sig at være stolt af forfatteren! Dette nyoptryk kan da ikke gå sporløst hen over hovedet på avisredaktionerne (det er vist et dårligt billede!). - Et genoptryk af et værk af en art som dette er en sjældenhed, der i sig selv er omtale værd."

Jurij Moskvitin, filosof, matematiker, forfatter, - Rio de Janeiro & Copemhagen -  (5.aug.2004)

-

          "... In all fairness, I see that a certain Ove von Spaeth, author of a Swedish work translated as "Assassinating Moses", has made the following identification already, but it is rather obvious once one realizes the avataric nature of the original Moses. For Amram would appear to be an abbreviation of Amon-Re in the manner one finds, peculiarly enough, the names of the cities of Eastern Europe shortened in the language of Eastern Yiddish.
          And "Sir Flinders Petrie," as quoted by Robert Graves in The White Goddess, "holds that Moses is an Egyptian word meaning 'unfathered son of a princess.'" This story becomes more familiar by the moment. ..."

Stephen E. Franklin, Alignment of Hebrew and Egyptian Chronologies, - http://neros.lordbalto.com  -  (autumn 2004)

-

          (efter genudgivelsen:)   "... Ove von Spaeths bog: "De Fortrængte Optegnelse; - Moses' Ukendte Egyptiske Baggrund", som er det første bind i serien om "Attentatet på Moses", er nu opdateret, justeret og genoptrykt !
          Bogen er et spændende og utraditionelt materiale og er her for første gang samlet og fremlagt som en helhed. - Den nødvendige revurdering af genopdagede historiske forhold afslører Bibelens største profet som oprindelig forudbestemt til den egyptiske trone.
          En usædvanlig forskningsindsats kan her opleves i form af levende historieskrivning ...".

Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang, rejseledere, forfattere, - Nyhedsbrev, Aton Kulturrejser, - nyhedsbrev@egyptenrejser.dk  &  www.egyptenrejser.dk  -  (7.aug.2004)

-

           (efter genudgivelsen)   "... - en meget, meget spændende dokumentation, der sætter navn på Moses som en historisk person i faraonernes Egypten. Forfatteren, Ove von Spaeth, er ikke faghistoriker, og hans hypotese har ikke fået det blå stempel fra det akademiske samfund. Men sagt mellem os ... så er det den mest overbevisende hypotese om Moses, der endnu er fremkommet.
          Fremlæggelsen sætter samtidig en lang række hidtil uforklarlige historiske hændelser i det gamle Egypten ind i en fuldstændig logisk sammenhæng. Den vil i fremtiden få meget, meget stor historisk betydning. ...
          Ove von Spaeth baserer sin hypotese på en kombination af egyptiske ritualer og astronomiske begivenheder. Han afslører at have et usædvanlig grundigt kendskab til begge dele, og det giver ham nogle fordele, som almindelige egyptologer ikke har. ..."

Erling Haagensen, forfatter og filminstruktør, - i sin krimi "Mordet på ordet" (Documentas 2008) - http://www.merling.dk  -  (1.jun.2008)

-

          (efter genudgivelsen:)   "... bugner af omfattende viden, krydsklipper mellem talrige kilder ... og anbringer sig urokkeligt på bibelforskningens bord. - ...kan læses som en detektivroman fra historiens mørke brønd. Forfatteren graver dybt i de ikke så få spor og kilder, der vitterligt findes; han identificerer steder og slægter. Han navngiver skurken. Materialet er overvældende. Det er slet ikke nødvendigt at interessere sig for Moses for at blive fascineret ...".

Steffen Larsen, - Politiken,  -  (7.maj 2005, sektion "Bøger", s.13)

-

Sidetop
ARKIV  -  BIND 1
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Arkiv 1a1:             Introduktioner       BIND 1's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD 

Arkiv 1a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 1

Arkiv 1a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 1

Arkiv 1b1 til 1b7:  Bind 1's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 1c:               Breve & meninger  BIND 1's DEBAT-SIDE

 

Gardiner's A-1: se

 
   :  De Fortrængte Optegnelser
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk

 

 


 
 

 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:   Bind 1, information og referencer
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 1
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*