MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Farao i stridsvogn foran hæren er et motiv i egyptisk tradition, der kendes tilsvarende fra beretningen om Moses' og israelitternes udvandring fra Egypten
 
Information og referencer om Bind 3
1:  Beskrivelse
2:  Boganmeldelser
3:  ARKIV
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
BESKRIVELSE  -  BIND 3
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Den Forsvundne Tronarving
- Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget
ATTENTATET PÅ MOSES   bind 3
- oldtidens tekster afspejler, at Moses som en udstødt egyptisk prins suverænt udnyttede Mellemøstens historiske spændingsfelt i vedholdende forsøg på at genvinde sin adkomst til faraotronen ...
 

255 sider, (opr.pris kr. 248)
illstr., facsimiler, plancher, landkort.  Inklusive bibliografi og indeks.

Udkom 7. september 2001

C.A. Reitzel  Forlag og Boghandel a/s, Kbh. - admin@lemuelbooks.com


Nøglebegreber og emner :
  Moses' oprør,  israelitterne,  udvandringen fra Egypten,  farao Amenhotep II,  Joshua,  skysøjlen,  ildsøjlen,  forårsofferet,  Guldkalven,  de ti bud,  levitter,  ørkenvandringen,  det forjættede land,  Kanaan,  Jeriko,  astronomisk gåde,  kronologi,  Bibelen,  oldtidens historikere,  antropologi,  arkæologi,  alfabetets opfindelse,  Kadmos,  Sinai,   Jethro,  kulturhistorie,  religionshistorie,  Rabbinerskrifter,  Talmud,  Gamle Testamente,  de fem Mosebøger,   egyptologi,  Ove von Spaeth,  Philo,  Josefus,  Hatshepsut,  Theben,   Tuthmosis III,  Kadesh,  Petra.

***

 
 

MOSES var ved et kup blevet afskåret fra at overtage Egyptens trone, han ifølge gamle jødiske tekster, rabbinerskrifterne, var anerkendt og uddannet til som faraoprins.
          Af en række utraditionelle kilder vil fremgå, at Moses i lang tid fra sit eksil dygtigt intrigerede politisk for at generobre sin adkomst til tronen ...
 

Var Egyptens ti plager et led i magisk krigsførelse?
Hvad var realiteterne bag Bibelens 'skysøjle' og 'ildsøjle'?
Hvem var levitterne med deres egyptiske navne?
Hvilke konger hjalp Moses' og israelitternes udvandring?
Hvad betød Bibelens ord om at 'Solen stod stille ...'?

"Den glemte fejde" afdækkes og viser, at den forsvundne tronarving Moses' dramatiske rolle i Egypten og dets nabolande medførte forandring i hele Mellemøsten - en uventet baggrund, der kan ændre synet på vores tidlige historie. Sluttelig iværksatte han i 1400-tallet f.Kr. et afgørende oprør ved hjælp af hebræiske indvandrerarbejdere. Moses' vovelige aktion var her forgæves - og først da søgte hebræerne/israelitterne andet land.

          Af upåagtede informationer i de ældste overleveringer om Moses, f.eks. også i forbindelse med sjældne astronomiske fænomener, afsløres en enestående sammenhæng i kildemateriale og datering. Arkæologiske fund belyser oldtidsskrifternes data fra 1400 f.v.t., der bl.a. synes at vise sporene af genialt godt valgte beskyttelsessteder, hvor exodus-folket har kunnet gemme sig gennem mere end 30 år i ørkenen.

          Som ikke før set i historiefremstilling medinddrages i den større helhed den politisk indgribende mysteriekulter og de religiøst-magiske forhold. Bogens levende fremstilling - læses netop også uden for fagspecialisters kreds.

 
Klik - køb bogen her - direkte
 
Introduktion:
 

          "En utrolig herlig oplevelse hvert eneste minut i selskab med denne bog om Moses og datidens omvæltende politiske spil i Mellemøsten - et banebrydende værk med revolutionerende resultater, og hele tiden udviklet på et seriøst og sobert forskningsarbejde.
          Ove von Spaeth's værk er resultatet af en arbejdsindsats med et kvalitetsgrundlag, der i alle sammenhænge må aftvinge respekt. Et velkomponeret og velafbalanceret projekt, der bygger på en årelang - national som international - forskning.
          Uvurderlig vigtig forskning ville stadig ligge gemt i støvede arkiver, hvis ikke Ove von Spaeth havde gravet de rette steder og med den særlige fornemmelse for tingene præsteret en fremlæggelse af afgørende, men hidtil mindre kendt, historisk materiale.
          Stringent og logisk opbygget, med fornem underbyggelse på velvalgte kilder prioriteret så der ikke forfaldes til så mange ekstra detaljer, at overblikket svækkes. Fremstillingen er i tekst og ordvalg fortrinlig. Samtidig spændende som en bedre kriminalroman.
          Også indblikkene i de tidlige forbindelser mellem Egypten og førklassisk græsk kultur er virkelig givende. De forskellige afsnit, som bygger på rent historisk materiale, rummer alle de bestanddele, der gør forfatterens analyser og arbejdsteorier videnskabeligt veldokumenterede og velfunderede."

Jens Jørgensen, M.A. historiker cand.mag., forfatter, tidl. rektor, historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universiter

-

          "... et fordomsfrit skarpsyn. - Ove von Spaeths afhandling repræsenterer potientelt set også en af de mest banebrydende og eksplosive teser i den Hebraiske Bibels forskningshistorie ...læseren skal dog advares. Denne bog er et Columbus' æg og kan som sådan ikke læses, uden at man tvinges til at ændre sit syn på de bibelske skrifter ...".

Jens-André P. Herbener, semitolog, projektleder på Det Kongelige Bibilotek ved ny, videnskabelig oversættelse af den Hebraiske Bibel (Det Gamle Testamente) til dansk.

Men-cheper-re Tehuti-mesh (Tuthmosis III)
 
Orientering:
 
 • Mange mennesker kender udtrykket exodus ikke mindst fra film og bøger om jødernes trange skæbne - og det knyttes oprindelig til Moses' og israelitternes udvandring fra Egypten. Hidtil manglende spor heraf har skabt tvivl, om dette hovedomdrejningspunkt i Bibelen og jødernes historie overhovedet har fundet sted? Og i givet fald hvornår skete det? Overraskende fund og indicier kan belyse de historiske forhold - bl.a. om Kanaans "forjættede land" var blevet lovet til andre foruden israelitterne.
   
 • Ramses II er længe udokumenteret hævdet at være Bibelens "hårde farao". Men allerede oldtidens historikere - samt nye data fra moderne astronomisk datering af epoken - peger på, at i den virkelige historie var Amenhotep II  israelitternes forfølger i 1400-tallet f.Kr., dvs. 200 år forud for Ramses II.
   
 • Fra sine 26 regeringsår efterlod Amenhotep II sig netop ikke, dvs. modsat andre betydelige faraoner, en række store bygningsværker: I hans tid synes Egypten drænet for en stor arbejdsstyrke. Kunne det bl.a. skyldes Moses' succesrige ledelse af udvandringen?
   
 • En myte skabt af nutidens forskere omtaler Amenhoteps II's forgænger, Tuthmosis III, som "oldtidens Napoleon", hvilket er i strid med det oversete faktum: At han aldrig har udvidet det egyptiske imperium med en fingerbredde, men i stedet blot har (dygtigt) forsvaret dets vide grænser. Her synes det usædvanlige materiale at vise, at Tuthmosis III's mange togter kunne være systematisk fremprovokeret af Moses, som havde flere betydningsfulde allierede i Kanaan.
   
 • For første gang bruges militærhistorisk analyse på udvandringen fra Egypten og invasionen i Kanaan, der - modsat i nyere teologiske teorier - påvises som både mulig og sandsynlig. Ved denne afmytologisering placeres Mosebøgerne igen i historien, skønt det afvises i flere nutidige teologiske skoler. Som noget nyt undersøges: hvem var "de førstefødte", der dræbtes ved exodus? Af svaret opspores aktionens tidspunkt. - Byen Jerikos fald dateres ud fra Joshua-teksten om "Solen stod stille"; det gådefulde astronomiske fænomen i Bibelen kan her få sin opklaring.
   
 • Med detektivisk sporsans afsløres flere umulige antagelser i det hidtidige syn på exodus. Overfor fastlåste forklaringer på begivenhederne har forfatteren fordomsfrit vovet at stille de rette spørgsmål, bl.a. fra kontroversielle kilder i arkæologi og oldtidstekster, der afspejler Moses' liv som stærkt anderledes end i nutidig opfattelse - og viser sig reelt at bestyrke hans bibelske og historiske virke.

  ABSTRACTS:  - Oversigt - nogle synoptiske nøgler
 
Forfatteren:
 

OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Den betydelige række af usædvanlige artikler og bøger fra hans hånd er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden hjalp til afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten åbning til en ny historisk dimension - hvortil Ove von Spaeth har benyttet sin omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.
          Yderligere oplysninger i  info+FAQ  og i  Dictionary samt i Starmap-Egypt .

Credentials :  - om forfatteren findes der erklæringer fra en række videnskabelige eksperter og fagfolk på bl.a. disse sider: authordata-4: Reflekterende kommentarer - og Zenith IC Project .

Gardiner's A-1: se
 
   :  Den Forsvundne Tronarving
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
                    Portofri levering ved forudbetaling (gælder ikke udlandet)

*

Bind 3's data, international samt bibliotekarisk bog-registrering:
ISBN-nr.: 87-7876-259-6; - EAN 978 8778 76 2597
Decimalklasse (historie): DK 91.21;
Faust-nr.: 2 369 050 0.

Serien omfatter i alt fem selvstændige bind, der kan læses uafhængigt af hinanden.

berith aron - Pagtens Ark
Sidetop
BOGANMELDELSER  -  BIND 3
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

          "... Spændende tolkning af Moses-figuren ...Ove von Spaeth er stadig en skarpsindig og fængslende videnskabsdyrker, hvis tolkninger af Moses-figuren bør følges med stor opmærksomhed ...".

F.J. Billeskov Jansen, prof., dr.phil., - Politiken  -  ((Bogmagasinet, 19.jan.2002, s.14)

-

          "... Spørgsmålet er, om det er holdbart blot at ignorere (eller endog latterliggøre) de forsøg, der fra tid til anden gøres på at sætte personen Moses ind i en virkelig historisk sammenhæng. Dette er imidlertid, hvad man indtil nu har ment at kunne nøjes med overfor en ikke-teologisk forfatter, der har vovet at pløje et par solide furer i en agerjord, som fagteologerne foretrækker at lade henligge som brakmark.
          ... et imponerende værk - fascinerende læsning: et tværvidenskabeligt arbejde om den historiske Moses. Da forfatteren ikke er teolog, føler han sig ikke på nogen måde bundet af de begrænsninger, som tidens teologiske modestrømning har pålagt sig selv ...Resultatet er blevet et værk, der er spændende som en historisk roman.
          Hvert træk, som belyses, er underbygget med henvisninger til samtidige kilder af vidt forskellig art ...det er vistnok første gang, at nogen har sat sig for at sammenholde disse kilder og aflokke dem et billede af en person, som de bibelske fortællere kun belyser i det omfang, hvor han træder ind i den overordnede fremstilling af israelitternes vandringer.
          ... kritiske fagteologer har følt sig umådeligt stødt over, at en ikke-teolog vover sig ind på deres enemærker og får øje på sammenhænge, som de ikke selv tillægger nogen betydning ...Interessant at opleve, hvorledes en skyggeagtig skikkelse fra Det gamle Testamente forvandler sig til et menneske af kød og blod og viser sig som en af de helt store skikkelser i verdenshistorien ...".

Niels Aarup, cand.theol., OHP, - Præsteforeningens Blad (92.årg.,nr.47, 22.nov.2002, s.1040-1041)  - & -  Frimurer Meddelelser (Vol.XI, nr.197, nov.2002, s.9-10)

-

          "... Har man trang til sensationsprægede røverhistorier i videnskabelig indpakning, bør man give sig i kast med Ove von Spaeths "Den Forsvundne Tronarving". Den opfylder alle krav til genren. I stedet for at forstå den bibelske beretning om Moses som en legende, der skal glorificere Israels fortid og begrunde dens ret til et bestemt landområde, mener forfatteren at kunne dokumentere historien, som den virkelig fandt sted... Med Bibelen i den ene hånd, astronomi, arkæologi og allehånde antikke tekster i den anden kan der argumenteres for alt ...".

Anders Klostergaard Petersen, cand.theol., - Kristeligt Dagblad  -  (2.okt.2001, s.8)

-

          "... har Ove von Spaeth foretaget et forskningsarbejde, som må siges at være i verdensklasse. Hans bøger berører en lang række spørgsmål af højst uortodoks art, eksempelvis om esoterisk-religiøs indsigt i Egypten.
          Med en sjælden synteseskabende evne formår Ove von Spaeth, gennem detaljeret indsigt i en række tværfaglige discipliner, at påvise sammenhænge, som etablerer et nyt helhedsbillede af Moses.
          ... Med grundigt afsæt i eksisterende kendsgerninger "skriver han historien om" og udvider markant perspektivet omkring optakten til den religion og kulturimpuls, som vi er gennemgribende formet af på vore breddegrader.
          Det kan i den forbindelse forbløffe at flere kritikere har reageret så voldsomt, uden at kunne frembringe en vægtig argumentation. Man får den tanke, at der er tale om "hellige køer", som ganske enkelt ikke ønskes omtalt eller berørt.
          Udfra at se hvad en ny forsker undertiden må stå model til, kan jeg ærligt forbløffes over, at vi ikke er kommet videre her i det 21. århundrede. Og her kan jeg kun sige, at Moses-bogseriens forfatter ved sin facon præcis handler, som en forsker bør gøre. For Ove von Spaeth svarer i øvrigt venligt på kritik med saglige og underbyggede kommentarer, som insisterer på og appellerer til dokumenterbart mod- og medspil, i stedet for at fremme uproduktive emotionelle udladninger. ..."

Søren Hauge, cand.mag. i idéhistorie og filosofi, underviser og forfatter  -  (13.mar.2002)

-

          "... Her er tale om en nok så spændende historieskrivning end sædvanligt. - Og Moses er jo stadig en central skikkelse på dagens politiske scene. Andre bøger giver i øvrigt lidt andre versioner om Moses - men ikke så sandsynlige som Ove von Spaeth's, som underbygges af gedigent kildemateriale. ...dette er et uhyre interessant værk ...".

Ruth Olsen, red., - Den Ny Verdens Impuls  -  (13.årg., nr.2, juni 2002, s.30-31)

-

          "... Dette er 3. bind i Ove von Spaeths unikke værk - hvert bind er bygget op om et særligt aspekt af Moses' skæbne, og denne gang gælder det Moses' utrolige indsats i forbindelse med at bringe israelitterne helskindet ud af Egypten.
          Ove von Spaeth anvender astronomisk datering - efter hans mening de overhovedet mest nøjagtige og pålidelige blandt historiske begivenheders dateringsmetoder. På grundlag af et enormt kildemateriale, der både i omfang og spændvidde overgår det meste af, hvad værker af den art normalt bygger på, er von Spaeth nået frem til konklusioner, der på afgørende vis afviger fra den ofte hidtil gældende opfattelse af Moses-skikkelsen.
          ... Det siger sig selv, at et værk som det foreliggende har vakt stor opstandelse, idet det bryder med mange hidtidige anskuelser om Moses' status og tidsalder, foruden at give et betragteligt modspil til de forskere, der fortsat mener, at Moses-skikkelsen er en mytefigur. 
          Trods Ove von Spaeths overordentligt store materiale med anseelige plausible vidnesbyrd er det fra visse sider af den videnskabelige verden blevet betragtet som fantasteri. På den anden side har et ikke ringe antal videnskabsmænd givet værket en imponerende og begejstret modtagelse. Og menige læsere kan dertil glæde sig over et uhyre spændende materiale fremlagt på en så fængslende måde, at det i sig selv er en ren fornøjelse at læse denne meget fornemme bog ...".

Agnete Bay, cand.psych., - Nye Bøger,Stjernerne - (nr.6, årg.47, 16.aug.2002, s.30-31)

-

          "... - med sin bogserie på (i alt) fem planlagte bøger, der handler om Moses' historiske identitet: Ove von Spaeth fremlægger i bøgerne vidnesbyrd om at have fundet den historiske Moses i det gamle Egypten. -
          Ove von Spaeths interesse knytter sig bl.a. til mulighederne for at finde det historiske arkiv, som Moses menes at have medbragt fra Egypten - og som kan have været opbevaret sammen med Pagtens Ark. Begge dele forsvandt sporløst ved babyloniernes erobring af Jerusalem år 586 f.Kr. ...".

Erling Haagensen, journ., filminstruktør og forfatter - Bornholms Tidende  -  (5.feb.2001, reportage, s.11)

-

          "... Ove von Spaeths solidt videnskabeligt underbyggede serie om attentatet på Moses. I dette (3.) bind behandles den periode, hvor Moses i sit eksil udnyttede Mellemøstens historiske spændingsfelt i vedholdende forsøg på at genvinde sin adkomst til Faraos trone ...".

Karl Aage Jensen, red., - AMH.Magasin  -  (6.årg., nr.2, 21.mar.2002, s.43)

-

          "... (Kultur:) Ove von Spaeth - med en serie på fem bøger, hvor forfatteren på baggrund af historiske studier forsøger at skildre historien om Moses. Forfatteren påstår, at det er lykkedes ham at skrive et værk, hvor bl.a. kendskabet til Moses' status og tidsalder genetableres eller til tider nyfortolkes på baggrund af nyt materiale. Bind II og bind III findes også i - JPC's samling (der) er specielt rettet til studiebrug. JPC's formål er at informere om alle aspekter af jødedom - fra religion, kultur og historie til politik ...".

Jødisk Pædagogisk Center, København Ø - www.mosaiske.dk/jo/tema.htm  -  (nov.2001)

-

          "... I dette tredie bind om Moses er forf. nået til tiden omkring udvandringen fra Egypten (1455 fvt.) og eksilet. Moses var ved et kup blevet afskåret fra at overtage Egyptens trone, og fra sit eksil var han i stand til i lang tid at intrigere politisk for at genvinde sin tabte trone. Dygtigt udnyttede han spændingsfeltet i Mellemøsten og iværksatte til sidst et oprør med hebræiske indvandrerarbejdere; da dét mislykkedes søgte hebræerne/israelitterne nyt land. Om end fremstillingen er meget detaljeret, er det en spændende fremstilling, der aftvinger respekt.
          ... Forf. dokumenterer sig igennem stoffet ved højst utraditionelle metoder. Arkæologi og sjældne astronomiske fænomener går hånd i hånd med præcise dateringer, der så i nogle tilfælde genkendes fra Bibelen. Vigtige fund synes at kunne dokumentere eksilet i ørkenen, hvor folket efter exodus opholdt sig i næsten 40 år, inden det nåede frem til det forjættede land.
          Dette tredie bind holder kvaliteterne fra de to første og giver en spændende oldtidshistorie fra Mellemøsten, men også et karakterbillede af en stor religionsskaber ...".  

Hans Michelsen, Bibliotekernes lektørudtalelser, - Bogmarkedet, Dansk Bogfortegnelse  -  (nr.42, 16.okt.2001)

-

          "... som med enhver anden fiktion skal man ikke vente, at de forhold og personer, der beskrives i den (fremstillingen), har mere end en meget overfladisk lighed med virkeligheden - og det burde von Spaeth eller udgiveren nok have gjort tydeligere opmærksom på ...".
          - (Hele anm. omfatter både bind 2 og 3).

Rune Nyord, egyptolog, - Sfinx  -  (24.årg., dec.2001, s.11-12)

-

          "... Ove von Spaeths tværvidenskabelige dialog med den bredspektrede dokumentation i bogen er i sig selv uhørt spændende læsning ...underbygget af hundredvis af kilder suppleret af veritable byger af konkrete eksempler. - Men noget sådant gøres ikke ustraffet... Det er et interessant fænomen at iagttage helt fra starten, hvordan denne forskers arbejde er blevet udsat for en særlig art bekvem ikke-konkretiseret kritik, fordi han distancerer sig fra den herskende "politiske korrekthed" inden for visse opfattelser hos traditionel forskning.
          ... Et inden for dette emne (exodus) nærmest genialt træk, som hidtil er forsømt og burde have været en selvfølge i den hidtidige forskning, er, at med denne bog bruges der for første gang militærhistorisk analyse på udvandringen fra Egypten og invasionen i Kanaan. Og - modsat i nyere teologiske teorier - påvises aktionen i helhed og specifikke detaljer som både mulig og sandsynlig!
          Også dette foreliggende bind er medrivende læsning - og fremlagt smittende engageret. En sand ressource af studier foretaget med en sjælden indsigtsfuldhed og kvalificeret forståelse. Hele Ove von Spaeths værk, der er af stort internationalt format, udgør tilmed den hidtil grundigste og mest konstruktive og omfattende præsentation af Moses på dansk ...".

Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., tidl. historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universitet, - Sjællands Tidende inkl. Næstved-, Præstø-, Møn- etc.-aviserne  -  (22.mar.2002, s.16)
 

Sidetop
 
ARKIV  -  BIND 3
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Arkiv 3a1:             Introduktioner       BIND 3's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 3a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 3

Arkiv 3a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 3

Arkiv 3b1 til 3b6:  Bind 3's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 3c1:             Breve & meninger  BIND 3's DEBAT-SIDE

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
 
   :  Den Forsvundne Tronarving
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk

 

 
Ifølge oldtidens skrifter måtte Moses også flygte til Nubien. - Senere pyramider for nubisk konge, Taharka, Tanutamon 600 f.Kr.

 
 
 

     
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:   Bind 3, information og referencer
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 3
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*