MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Ifølge oldtidskilder flygtede Moses' mægtige egyptiske forbundsfæller til søs og medbragte flere af hans ideer til andre lande
 
Information og referencer om Bind 5
1:  Beskrivelse
2:  Boganmeldelser
3:  ARKIV
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
BESKRIVELSE  -  BIND 5
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Profeten som Ukendt Geni
- Ny Viden om Moses' Avancerede Pionergerning
ATTENTATET PÅ MOSES   bind 5
- kontroversielle tekster overleverede om Bibelens største profet, der med en fortid som højtuddannet egyptisk prins og tronkandidat skabte en avanceret lovgivning - mens hans øvrige revolutionerende nyskabelser senere blev ham frakendt ...
 

272 sider, (opr.pris kr. 248)
illstr., facsimiler, plancher, landkort.  Inklusive bibliografi og indeks.

Udkom 18. marts 2005

C.A. Reitzel  Forlag og Boghandel a/s, Kbh. - admin@lemuelbooks.com


Nøglebegreber og emner :  
Moses som general,  Egyptens ti plager,  faraos krige,  verdens ældste alfabet,  Moseloven,  religion og jura,  egyptiske stjernebilleder,  jødisk månekalender,  oldtidshistorisk viden,  filosofi,  alkymi i Bibelen,  arkæologi,  antropologi,  kronologi forskning,  kulturhistorie,  stjernekult,  religionshistorie,  de ti bud,  teologi,  drømmetydning,  orakler,  Tabernakel,  Sinai-udgravninger,  Kadmos,  det Gamle Testamente,  de fem Mosebøger,  Torah,  Exodus,  skabelsesmyter,  egyptologi,  Ove von Spaeth,  Philo,  Josefus,  Diodorus,  Herodot,  Theben,  exodus,  mytologiforskning.

*****

 
 

Ny viden om manden bag myten og hans fortsat betydningsfulde indflydelse på vor tids kultur. Nye opdagelser og spændende fund i forbindelse med MOSES-gåden viser vigtige historiske sammenhænge.
          I bogen afdækkes, hvordan Moses også kunne stå bag en række - i dag mindre kendte - fremsynede og usædvanlige bedrifter. Dette virke omtales i gamle, sjældne kilder. Oldtiden vurderede hans mangesidige talent højt: general, filosof, stjernekyndig, mystiker - endog magiker, healer og opfinder ...
 

Hvad kunne fremkalde Egyptens ti plager? 
Hvilke forhold i Moses' tekst om skabelsen er egyptisk lære?
Hvordan kunne Moses være alfabetets opfinder?
Hvad vidste Moses, ifølge de gamle skrifter, om stjernerne?
Hvor meget i teksterne dokumenteres af historiske data?

Det er Moses netop som historisk person, der her kan præsenteres tillige med den spændende dokumentation for den historisk-logiske placering af hans tidsalder, alt baseret på tværvidenskabelig forskning inden for egyptologi, religionshistorie, arkæologi,antropologi og oldtidens astronomi.

          Ifølge traditionen udstedte Moses en række stadig berømte love: Moseloven, oldtidens mest avancerede lovsamling - aktuel med overraskende nutidige principper:  miljølove, sociallove, menneskerettighedslove, asylret, gældssanering, dyrs beskyttelse, hygiejnebestemmelser og militær etik. En lovgivning med etiske overlevelsesfaktorer, der er essentielle netop også i dag.

          Bag Moses-tekster om stjerner og planeter fremdrages en astronomisk baggrund for hans kalender til israelitterne. - Desuden har bogen den hidtil største fremlæggelse af de historiske relationer til Jordens første alfabet, Sinai-skriften, der fører frem til Bibelen, den ældste bog skrevet med alfabetet.

          Moses tilhører vor tidlige histories mest indsigtsfulde og spirituelle personligheder. Læseren føres med på opdagelse i exceptionelle begivenheder og et vidt spektrum af detektivisk fascinerende undersøgelser. Bogen levendegør et enestående materiale om den eventyrlige og dramatiske baggrund for Moses både i og uden for Egypten - og om en fortsat betydning for eftertiden.

 
Klik - køb bogen her - direkte
 
Introduktion:
 

"En opsigtsvækkende beretning om Bibelens første profet, Moses. Ove von Spaeth giver en betagende skildring af et menneske, der stod lige på grænsen mellem historie og forhistorie - og som ifølge denne kongeniale skildring selv skabte denne grænse.
          Fremstillingen er udført med en velgørende målrettethed - og med en usædvanlig god inddeling af det frodige stof. Overblikket støttes yderligere af det hensyn, at teksten ikke er båret af én fortsat diskussion med forgængeres behandling af emnerne, et princip der i denne sammenhæng ikke kan indvendes noget imod, og som her naturligt følger samme fremgangsmåde, der kendetegner alle seriens fem bøger - de ere som brødre; et kæmpeværk - og en kæmpes værk.
          Beundringen for værkets hovedperson er smittende, og de kilder, som forfatteren lader opmarchere på siderne, vidner om en fantastisk belæsthed, og formidles så læseren kan springe over lange afstande både i tid og argumentation."

Leo Hjortsø, universitetslektor i klassisk filologi, Københavns Universitet

-


Følgende to introduktioner er separat gældende for bogens særlige afhandling om forskerstriden om Moses' lovgivning:
 

"Et imponerende arbejde, som jeg synes kan blive et vægtigt bidrag til debatten."

Bent Melchior, Tidl. overrabbiner, præst ved Det mosaiske Trossamfund i København

-

"Læses med stor interesse - og anerkendelse af mange fine iagttagelser og detaljer."

Stig Jørgensen, Professor, dr.jur., Institut for Retslære, Aarhus Universitet


 
Orientering:
 
 • Moses er kendt som en af vor tidlige histories mest begavede personligheder - og i moderne begrebsverden og sprogbrug dukker han op igen og igen. Men hvad ved vi egentlig om ham? Årtiers minutiøs forskning i oldtidskilder og -traditioner har fremdraget helt nye og enestående opdagelser om hans liv og hans skæbne i Egypten. Et forløb dertil fyldt med de største dramaer.
   
 • Mange hidtil gådefulde forhold i de gamle skrifter om Moses afdækkes - og afslører en anden og større historisk virkelighed. I nyere forskning kan man ofte møde nogle konstruerede hypoteser om, at "Moses er fiktion" - men kildematerialet viser noget ganske andet. Hans eksistens, status og virke står i dag tegnet skarpt og tydeligt gennem genopdagede historiske informationer, som store dele af forskningen tidligere ignorerede.
   
 • Et væld af nye opdagelser og fund af afgørende data, som specielt denne bogserie har kunnet fremdrage, bidrager til at klarlægge Moses' konkrete tilstedeværelse i oldtidens historie. Skønt bogen ikke direkte bygger et portræt af Moses, lades læseren ikke i tvivl om, at han med rette må anses for en unik personlighed, med tilhørende svagheder - og netop ikke en myte. Og med dette nye værk får læserne adgang til nuanceret historisk og kulturel-religiøs information herom.
   
 • Bogens ekstraordinært udbyggede bibliografi er suppleret fra seriens øvrige bind og opdateret - den hidtil største internationale oversigtssamling af videnskabelige værker, artikler og afhandlinger om Moses. Desuden bringes en omfattende bibliografi om egyptisk astronomi og kronologi.
   
 • Udvidelsen af kendskabet til den historiske Moses og hans fortsatte indflydelse gennem tiderne er en usædvanlig bedrift. Hele bogværket er et pioner-arbejde, der udførligt har måttet bygges op fra grunden - og det ses med begejstring og respekt betegnet som "et fembinds mesterværk" - og i fortsættelsen fremstår også dette afslutningsbind veloplagt, koncist og indsigtsfuldt. En suveræn præsentation af et vægtigt, nyorienterende materiale, der gennem bøgernes hovedteser udfordrer og oplyser vitale områder af vores forhistorie.

  ABSTRACTS:  - Oversigt - nogle synoptiske nøgler
 
Forfatteren:
 

OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Den betydelige række af usædvanlige artikler og bøger fra hans hånd er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden hjalp til afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten åbning til en ny historisk dimension - hvortil Ove von Spaeth har benyttet sin omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.
          Yderligere oplysninger i  info+FAQ  og i  Dictionary samt i Starmap-Egypt .

Credentials :  - om forfatteren findes der erklæringer fra en række videnskabelige eksperter og fagfolk på bl.a. disse sider: authordata-4: Reflekterende kommentarer - og Zenith IC Project .

Gardiner's A-1: se
 
   :  Profeten som Ukendt Geni
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk

                    Portofri levering ved forudbetaling (gælder ikke udlandet)

*

Bind 5's data, international samt bibliotekarisk bog-registrering:
ISBN-nr.: 87-7876-393-2; - EAN 978 8778 76 3938
Decimalklasse (historie): DK 91.21;
Faust-nr.: 2 327 990 8.

Serien omfatter i alt fem selvstændige bind, der kan læses uafhængigt af hinanden.

Sidetop
BOGANMELDELSER  -  BIND 5
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

          "Det 5. og afsluttende bind i den imponerende serie om den historiske og bibelske Moses, som på ret enestående vis leverer en tværvidenskabelig præsentation af materiale fra religions-, oldtids- og antikhistoriske kilder.
          Moses kender vi jo alle fra det Gamle Testamente som den person, der udfriede israelitterne fra det egyptiske fangenskab og i ørkenen gav folk tavlerne med Moseloven. At han var så meget mere (et sandt renæssancemenneske - med et alt for moderne udtryk), rundes i dette bind af med en karakteristik af Moses som militærstrateg, som arkitekt, magiker, astronom, alkymist, lovgiver, filosof og som alfabetetes opfinder. Et fuldstændigt overmenneske, som forfatteren indlysende nok beundrer, men også grundigt dokumenterer kildeforlægget til.
          De enkelte afsnit kan læses selvstændigt, og som i de forrige bind kræver det koncentration og fordybelse at bevare overblikket. Det er ikke en svær, videnskabelig tekst, men den er i sit indhold meget kompakt og detaljerig. Afsluttes af 50 siders kildehenvisninger.
          Omslag og forord vidner med udsagn fra kendte forskere og fagfolk om den respekt, der står om dette værk på grænsen mellem historie og forhistorie. ..."

Helle Winther Olsen, lektør, - Bibliotekernes lektørudtalelser, Bogmarkedet, Dansk Bogfortegnelse - nr.19 - (10. maj 2005) 

-

          "... Det er et fremragende afslutningsbind med meget overbevisende argumenter for de væsentligste hovedteser. Ligesom tidligere er det en udsøgt fornøjelse at følge udredningerne i dette fembinds mesterværk! ...".

Rune Engelbreth Larsen, forfatter, cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab, - www.humanisme.dk, Foromtale, - (efterår 2004)

-

          "...  OVE VON SPAETH, har lavet et MESTERVÆRK - hele 5 bøger om Moses, bøgerne jeg VARMT kan anbefale.
          Forfatteren fører os ind i en spændende og kompleks tidsrejse, der er så gennemført i form, ordvalg og reseach af gamle oldtidsskrifter, stjernekort og ældgamle papysruller og med masser af overraskende info, at det tager pusten fra én, mens man følger den "gyldne tråd" hele vejen igennem alle bøgerne lige indtil man har vendt sidste blad. En rejse ind i fortidens nutid - man kan ved disse bøger blive "begravet" i bevidstheden via det fortællende historiske panorama, som forfatteren guider os ind i. En fremlæggelse, der også gennemtrænger gådefulde mysterier, som får læserene til at frydes af begejstring ...
          Ove von Spaeth fortryller os med en urgammel viden omskrevet i nutidigt sprog, så alle kan være med til at følge MOSES' forjættende rejse på flere planer for mange tusinde år siden. - Et mesterværk, der simplethen må læses, og med fordel og yderligere avance endda flere gange  ...".

Ulla Runchel, fremtidsforsker, forfatter, - www.forvandlingskuglen.webbyen.dk - (& - www.ulla-runchel.com) - (permanent tekst, pr. 27.sep.2004)

-

          "... Lad et være sagt straks: Ove von Spaeth fortsætter med samme fint informative stil og drive som i de forgående fire bøger. Med grundighed og ihærdighed løfter han her sløret for en fortidsgåde, som den etablerede videnskab ikke har kunnet knække ...
... Bogen afdækker, at Moses stod bag en række fremsynede, usædvanlige bedrifter, som dog i dag er mindre kendte. - Bogen bringer endnu mere nyt om manden bag myten og hans betydning for kulturen helt op til vor tid ...".

Karl Aage Jensen, ansvh. red., - AMH Magasin - (9.årg., nr.3, 23.jun.2005, s.16-17)

-

          "... Dette er 5. og sidste bind af det store værk om Moses. ... Det begyndte med påvisningen af, at Moses var født til at være farao i Egypten, dvs. han var en indviet, men han blev fortrængt pga. præsteintriger og magtkampe i familien. Det forhindrede ham dog ikke i at blive den kulturfornyer, han var inkarneret til at være. I dette 5. bind ses nærmere på, hvordan han konkret var fornyer på mange områder. - Ove von Spaeth har gravet dybt i mange kilder og draget spændende ting frem, som andre historikere har ignoreret ...".

Ruth Olsen, ansvh. red., - Den Ny Verdens Impuls - (15.årg., nr.2, jun.2005, s.38-39)

-

          "... Vor forfatter til "Profeten som Ukendt Geni" viser sig at mestre kunsten at formidle på en lettilgængelig og inspirerende måde om både det omfattende materiale - og om forskningens til tider lidt snoede vildveje. ... Den foreliggende bog af Ove von Spaeth vil overbevise om, at nu er turen for alvor kommet til også at opgive de flagrende og ufundamenterede myte-idéer om Moses' manglende eksistens.
          Der er - ikke unaturligt - store huller i den etablerede viden hos forskningen. En del etableret lærdom om fortiden er ofte ukorrekt i lyset af meget nyt materiale. Der er flere vinkler, og enhver historiker véd, at der gives ingen autoritær "tro" på et historisk forløb, ikke én entydig sandhed. ... Ove von Spaeth har forstået, og kyndigt realiseret, at historieskrivningens opgave er at forklare og forstå, og ikke at afsige nogle for tiden moderigtige, politisk korrekte domme over historien. ...
          Også i nutiden gør det indtryk, at Moses for 3.500 år siden kan forbindes med så imponerende og overraskende forhold inden for vores tidlige historiske og kulturelle arv. ... Jeg kan anbefale bindet om "Profeten som Ukendt Geni" til enhver, der ønsker en samlet fremstilling og et mere logisk-realistisk billede af dette spændende forløb i oldtidshistorien.
          Der er i bogen fremlagt kontroversielle opdagelser - og en velgørende grundig efterforskning. Den med til at vise, at man med succes har kunnet stille sig ekstraordinære kvalitetskrav ved formidling af indsigt i en kompleks kulturhistorisk oldtidsverden.
          Bogen er tillige en intellektuel bedrift, hvor der på tværs af traditionelle skoler er blevet gennemført en ikke bare stærkt værdifuld, men en reelt omvæltende, udvidet forskning. Samtidig er den særdeles inspirerende læsning. ..."

Jens Jørgensen, M.A. historiker, tidl. rektor, - litteraturkronik, lev. til Sjællands Tidende,  - (13.jan.2006)

-

          "... OvS skriver så engageret, at det smitter af på læseren og jeg synes, at OvS kommer med mange interessante indfaldsvinkler til tolkning af de udvalgte kilder.
          Som jeg tidligere har skrevet, i min anmeldelsen af Bind 4 i samme serie, så synes jeg, at OvS er en modig mand - og det synes jeg stadigvæk at han er.
          Det synes jeg, fordi OvS har nogle mønsterbrydende tolkninger af kildematerialet og han tør gøre det - bl.a. fordi han ikke skriver disse bøger i videnskabens navn.
          Jeg har ikke faglig kompetence til at vurdere OvS værk - desværre, for der er ingen tvivl om, at OvS har en enorm og omfattende, - bl.a. esoterisk viden, der således nu er nedfældet til eftertiden. Det er så op til hver enkelt af os, om vi vil løfte denne viden og gøre brug af OvS fantastiske og storslåede research-arbejde. Hvert enkelt kapitel, lægger op til mange års forskning. Der er fundet og præsenteret så meget kildemateriale, at man skal være en kapacitet på området, for at vurdere de konklusioner og postulater OvS lægger for dagen. Som læser, får man fuld valuta for læseindsatsen.
          Aldrig har jeg oplevet eller læst så intenst et værk ... En præstation ud over det sædvanlige. En stor tak til OvS for hans livsværk - må det blive brugt og læst - og ikke mindst inspirere eftertidens historiske progressive nysgerrige - og videnskabsfolk i særdeleshed. ..."

Cathrine Oppenheim, red., - litteraturkronik, Nye Bøger,Stjernerne (51.årg. s.26-27), -  (feb.2006)

-

          "... Til grund for sine anskuelser lægger forfatteren en kolossal indsigt og forskning i oldtidens kildeskrifter - at lade øjnene glide over litteraturlisten giver åndenød!
          Om de litterære er på niveau med arbejdets omfang er måske et spørgsmål, men forfatteren kan gøre det tunge stof tilgængeligt for mange læsere og det er bestemt en præstation.
          Hvis bogen skal kritiseres, synes jeg undertiden forfatteren forfølger sine mål for ensidigt. Det kan forsvares med, at han bryder med de fleste eksisterende forestillinger om Moses som historisk skikkelse. ...
          Derudover er det fantastisk spændende betragtninger som kommer frem i kraft af hans store force, nemlig forståelse for astronomiske/astrologiske sammenhænge som en stor del af den afgørende datering underbygges med. ... - man må sige, at von Spaeth ved sin insisteren på at tage bibelens ord for gode varer oftere får åbnet indsigternes og mulighedernes døre end omvendt, og oftest er det altså med solidt fundament i forskning i oldgamle kilder. Det er ofte ganske enestående at følge i de spor han lægger, ofte virker det som de leder til en større sandhed end man hidtil har set. ..."

Skye Løfvander, ansv.red., - Debat og Nyheder, Kunda-Linjen (nr.42, side 2-4),(jun.2005)

-

          "Han har gjort det igen - Ove von Spaeth. I en særdeles spændende og betydningsfuld bog, "Profenten som Ukendt Geni", tegner han et portræt af en mand, der fra at være omtalt som myte nu fremtræder som en af fortidens store skikkelser. En person fra oldtidens historie som kan ændre vor tids teologiske opfattelse.
          Moses er navnet på kronprinsen, arkitekten, opfinderen, magikeren, astronomen og lovgiveren m.m.
          Ove von Spaeths nye bog er den femte i serien om Moses, men en kan uden videre læses som en selvstændig beskrivelse af Moses og hans liv.
          Der vil nok være en og anden ekspert i det teologiske, der vil sætte spørgsmålstegn ved sandfærdigheden af de mange påstande, forfatteren fremsætter i sine bøger, men vedkommende vil få uhyre svært med argumentationen.
          Det er nemlig en kendsgerning, at forfatteren Ove von Spaeth i sin fremstilling af Moses har gjort et helt fantastisk videnskabeligt forarbejde. Grundige studier ligger forud, og i bogens bageste sider bringes en liste over forfatterens kilder. De er mangfoldige, og de viser, at forfatteren er uhyre belæst og vidende. Som læser har man svært ved ikke at fæste lid til hans mange udredninger.
          Ove von Spaeth har med sine bøger givet Moses et eftermæle, der ikke kun viser hans store betydning for oldtidens Egypten. Bøgerne har også givet vor tid en ny og nyttig information.
          Tak til forfatteren for et fantastisk pionerarbejde, der har udviklet sig til et mesterværk."

Erik E. Rasmussen, red., - Frimurer Meddelelser, nr.14, 56.årg., s.24 - (9.maj 2006)

Sidetop

Flere forordninger fra Moses brugtes i jødisk tempelkult stadig på græsk-romersk tid
 
ARKIV  -  BIND 5
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Arkiv 5a1:             Introduktioner       BIND 5's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 5a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 5

Arkiv 5a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 5

Arkiv 5b1 til 5b6:  Bind 5's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 5c1:             Breve & meninger  BIND 5's DEBAT-SIDE

 

Gardiner's A-1: se
Sidetop
 
   :  Profeten som Ukendt Geni
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk

 

 
Dødehavsteksternes 2000 år gamle version af alfabetet. Flere oldtidsforfattere forbinder Moses med opfindelsen af det oprindelige 3500-årige alfabet til Loven/Bibelen.

 
 

           
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:   Bind 5, information og referencer
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 5
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*