MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Maat, den egyptiske gudinde, der bestemmer over lov, ret og mål
 

ARKIV 7b-da
Relaterede artikler (b) af Ove von Spaeth 
1:  Parallelle liv - Senmut, Moses, - og Francis Bacon
2:  Metafysisk vidensbank
3:  Liv efter liv - våbenskjold og ørnekløer!
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
1  UNIVERS OG CYKLUS  -  PARALLELLE LIV
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Fortsat tradition med opfattelse af 'parallelle liv' - og genfødsels-lighed:
Parallelle liv - Senmut, Moses, - og Francis Bacon
Af  OVE VON SPAETH


Fælles identitet eller tids-tvillinger? Både Senmut og Moses fremstår hver for sig som et gådefuldt problem i forskningen.
          I det gamle Egypten synes modstanden mod Moses at tilsvare modstanden mod Senmut, dronning Hatshepsuts superbegavede landsforvalter, vesiren Senmut, der meget pludseligt forsvandt totalt bort.Er det virkeligt sandt, at verdens ældste kendte individuelle personlighed, Moses, kun er en opfindelse fra senere tider, en kunstigt fabrikeret historie, for at forsyne et folk med en national fortid? Eller ligger der noget andet bag, som kan have ført forskerne på vildspor?
          Hos mange grupper af forskere er deres strid og problemer om Moses som en historisk ægte figur forsøgt løst ved simpelthen at afskaffe  Moses ved at erklære ham ikke-eksisterende, nemlig til blot en mytefigur der var konstrueret af jødiske præster.
          De pågældende forskere har her søgt at gøre den vigtigste skikkelse i jødernes historiske selvforståelse til en fiktion ved at hævde, at det var præsternes fiktion! Attentatet på Moses - udført af hans samtids egyptiske opposition, og senere i en vis grad af oldtidens bibelredaktører - har her fået sin gentagelse i nutiden.
          Også for den kvindelige farao Hatshepsuts vesir, multigeniet Senmut, i årene omkring 1500 f.Kr. i Egypten, synes forhold af denne art så slående at ligne Moses' gådefulde skæbne og tilmed i den behandling, han senere fik af forskerne. F.eks. ses Senmut fremstillet som en opportunist, der satsede alt på Hatshepsut - og tabte, nogen tid før hendes eget løb var slut.
Senmuts netop gådefulde forsvinden har således drillet egyptologerne, og flere afviser det ellers tydelige komplot mod ham - og forskellige hypoteser om hans skæbne har efter tur været i højsædet.
 

De samme kongelige titler

Senmuts navn betyder 'moderens bror', hvilket ikke er noget ejendommeligt navn, når det i dette tilfælde er en kongelig titel.
          - Tilsvarende eller parallelt omtales Moses i Bibelen som søn af 'faderens søster'. Den titel kan ses forbundet med det faktum, at Hatshepsut var sin fars (Tuthmosis I's) kongelige co-regent, ligesom ellers en dronning ofte var det. Og den status var netop benævnt som hans (faraos) "søster".
          Det vides, at flere af netop de embeder med særlig status, som Senmut erholdt, var som at "stå i farao-lære". Eksempelvis var traditionen, at kronprinser især i 18. dynasti ofte var guvernører over Nedre Egypten. Da Senmut blev guvernør, var det således over Nedre Egypten, dvs. næsten en tredjedel af det egentlige Egypten.
          - Tilsvarende (og ud over at Rabbinerskrifterne omtaler, at den unge Faraos Datters gemal som kommende farao var også i en periode først guvernør over Nedre Egypten), omtales, at også Moses fik en sådan statholderposition i Nedre Egypten. Ifølge disse Rabbinerskrifter (f.eks. Baren-Gould: "Legends of Old Testament Characters - from the Talmud and Other Sources", vol. II, London 1871, p. 79) færdedes han her iført tilhørende embedsdragt, et prinseligt ornat med halssmykke.

                                        

Original skitse af storvesiren Senmut, en central skikkelse ved det faraoniske hof, - eller er det i
virkeligheden en afbildning af den unge Moses? - T.h.:  Dronning/farao Hatshepsut, ca.1490 f.Kr.

 

Mere end 20 specifikke personlige forhold direkte identiske

Indicier i identitetsspørgsmålet bestyrkes ved en omfattende samling konkrete kildebelagte, parallelle facts om Senmuts og Moses' status, embeder og værker. Mere end 20 specifikke personlige forhold er direkte identiske.
          Eftersom Senmut fungerede som Faraos Datters højre hånd - og her som bekendt den store landadministrator, bygmester, arkitekt, general, finansminister etc. - stod det i hans magt at have bidraget til skønne bygningsværker samt at have efterladt  talrige statuer og portrætter af ham selv samt sit eget kongeligt udstyrede gravanlæg - bl.a. udsmykket med verdens ældste kendte stjernekort - placeret som tunneler og kamre under Hatshepsuts store tempelkompleks.
          Potentialet hos den intelligente, skabende og igangsættende Senmut passer på utroligt mange detaljerede områder præcist til dét, Rabbinerskrifter og andre oldtidskilder fortæller om Moses' mangeartede talenter som administrator, arkitekt, opfinder, organisator, general, stjernekyndig etc. Samt dette, at de begge befandt sig ved faraos hof - og åbenbart på samme tid.
          Lighederne viser sig så uhørt slående, så der kun synes at kunne være tale om én og samme person. Dette kan demonstreres præcist ud fra en opsummering af de mere end 20 særlige områder - udførlig gennemgået i min bog "Gåden om Faraos Datters Søn" (i kap. 5). På alle de mange punkter er der tale om helt specifikke, personlige identiske forhold.
          Der var tradition for, at en dronning kunne regere på sin kongelige søns vegne, men ikke for - som Hatshepsut - at regere på en nevøs vegne. Dette og andre eksempler kan vise, at nevøen, den senere Tuthmosis III ikke oprindelig var opdraget til, eller udvalgt til, at være farao (hvad hans egne inskriptioner også bekræfter), men derimod Moses, hvis høje uddannelse ved hoffet der jo netop berettes om i de gamle skrifter.


Overensstemmelsen

Alt dette om Senmut vil ofte passe dårligt med senere tiders billede af Moses. Men ved opsummering af alle disse forhold vil især dette kunne fastslås igen:
          a)   Da der inden for samme tid i det samme land ved det samme hof næppe fandtes to så overensstemmende personer med de samme så usædvanlige positioner og med samme slags ekstraordinære ekspertise, synes det ikke at være to forskellige, men en og samme identitet.
          b)   Både "Faraos Datters yndling Senmut" og "Faraos Datters yndling Moses" forsvandt pludseligt fra Egypten - og forlod de samme slags høje poster inden for nøjagtigt samme tidsrum, ja samme år i Egyptens historie. Deres skæbner er som identiske helt ud i de specifikke personlige detaljer; og som normalt for den tid vil Senmut-navnet blot have været et af den yngre Moses' mange egyptiske navne, idet han som højtstående person - og også ifølge en række Rabbinerskrifter - bar flere navne.
          c)   Men især dette:  Hvorfor skulle Senmut i sit gravanlæg vise stjerneoptegnelser for det bestemte tidspunkt, der er identisk med episoden (dateret ud fra Rabbinerskrifternes astronomiske informationer) med Moses i arken på Nilen, hvis det ikke også netop var ham, der var Moses?

 Ansigtet på en granitstatue er storvesiren Senmut fra det faraoniske
hof, - eller er det i virkeligheden et portræt af den unge Moses?

Sidetop


Brodermord som stedfortrædende offer? Allerede i den egyptiske religiøse ide om kongeguden Osiris, der - efter "latterlige" anklager - dræbtes og parteredes af sin bror, guden Seth.
          Også fra Bibelen kan genkendes dele af den urgamle myte om det "første brodermord".Det "første brodermord" kaldes også episoden, der kendes fra Bibelens indledende kapitler, hvor Kain dræbte Abel. Kains brændoffer var ikke blevet modtaget i himlen, hvorfor han prøvede igen, nu med en stærkere indsats. Det kan forstås sådan, at her har broderen Abel kunnet bruges som stedfortrædende offer, det ældste kendte i historien. De var halvbrødre, ifølge rabbinerne, deres mødre var Eva og Lilith, og faderen var Adam, der i mytologien var "den første konge".
          Adams tredje søn hed Seth - ligesom ligesom Osiris' bror. Osiris selv var gudekonge i efterverdenen ifølge den fler-tusind-årige egyptiske opfattelse.
          Således kan beretningen om brødrene Kain og Abel - idet navnene er et hebraisk ordspil på 'at få en søn og at miste én' - oprindeligt have inkluderet også at handle om et stedfortrædende offer, der skulle beskytte den overlevende part. I Bibelen (1. Mosebog 4,15) blev Kain efter drabet netop beskyttet af Jahweh, så at:
                    "... enhver, der dræber Kain, skal lide syvfoldig hævn ...".
          Jahweh etablerede en beskyttelse med et særligt mærke i Kains pande. det har være meget omdiskuteret, hvad Kains mærke var for noget.
          Ordet for et 'mærke' i 1. Mosesbog 4,15 er oversat fra det hebraiske ord 'owth, som kan betyde 'tegn', 'varsel', 'advarsel', og 'minde'. I Torah, den hebraiske Bibel, bruges det samme ord til at beskrive stjernene som tegn og varsler, og regnbuen som tegn for syndfloden (1. Mosesbog 9,12);' owth  bliver også brugt ved omskærelse som et tegn for pagt, samt er brugt i forbindelse med "mirakler" som Moses præsenterede farao for.
          Således beskriver Bibelen især hvordan mærket skulle virke som tegn eller advarsel, men ikke hvilken form mærket havde.
 
          Men hele konceptet angående mærket i panden er gammelkendt i oldtidens tankegang og frem til bl.a. Descartes, og man mente her at se mindelser om "det lukkede 3. øje", "sjælens sæde" o.lign., med pinealkirtlen bagved som en biologisk reminiscens heraf. Det kan også observeres på et mere fysisk udviklet trin i nogle arter af reptiler, f.eks. den drage-lignende iguana.
          Så Kain blev opfattet som at have et overnaturligt tegn på sin pande som et tredje øje - og fremstod da i senere opfattelse også som en indviet, herunder som "bygmester" - en senere frimureragtig betegnelse - og var ifølge Bibelen den første, der grundlagde/byggede en by, Hanok, således opkaldt efter Kains søn.
          Kong Romulus, "bygmesteren" der siges at have udbygget Rom i 753 f.Kr. (funderet oven på Aenas’ ældre by), dræbte også sin ligeledes kongelige tvillingbror Remus efter "latterlige anklager" om, at "Remus respektløst hoppede uden for bymuren ved at hoppe hen over den".
          Dette fulgte en astromytologisk ritus, hvor den ene (tvilling) bror Pollux, navnet for den ene af Tvillingernes to hovedstjerner uden for himlens Paradis-mur (ekliptika, der "indhegner" Dyrekredsen), skulle dø, og broderen indenfor var udødelig.
 

'Den udvalgte'

Også andre steder, ligesom i Europa helt tilbage i bronzealderen, kendtes en beslægtet tradition:  At sætte små drenge, der var brødre, ofte tvillingebrødre, ud i skoven eller ødemarken og derefter hente den af brødrene tilbage, som overlevede bedst. Mens den anden bror, hvis denne ikke allerede var død af strabadserne, blev ritualdræbt, for ad denne vej at styrke den overlevende bror, der herefter betragtedes som "den udvalgte", som var under et guddommeligt forsyn. Her ses relationer til "det rituelle brodermord".
          Dermed kunne en bror være ideel som stedfortrædende offer netop ved at kunne "opveje" den anden bror, så guderne og magterne ikke fik et offer af ringere værdi. Fjendernes udvælgelse af Senmut som stedfortrædende offer må også ses i lyset af denne mytiske tradition - Osiris-Seth, Kain-Abel etc. - hvor, under visse kultiske forhold, den ene bror måtte dø. I så fald, ved den form for henrettelsesmagi, skulle Senmut da gavne sin stedbror, Tuthmosis III, der nu kunne erklæres som "den udvalgte". Dette arrangeredes for Tuthmosis at blive gennemført af præsterne i Amon-templet i Theben, ifølge hans egne inskriptioner.

          Fra endda relativt sent i europæisk historie kan et eksempel illustrere en sådan skik. Den danske adelsmand Otto Brahe blev den 14. december 1546 far til to sønner, - tvillinger. Det ene af de to spædbørn døde ret tidligt, pludseligt, vi ved ikke noget om hvordan - men det andet barn, den senere så berømte astronom Tycho Brahe, blev i sit første år direkte bortført fra sine forældre og betroet til et par plejeforældre forbundet med konges hof, og hos dem blev "den udvalgte" nu opdraget og højt uddannet (11 år gammel, tog han studentereksamen i jura, latin, hebraisk og teologi).
          Plejefaderen var borgbestyrer og senere admiral, en nær ven af kongen (Frederik II, som med mange adelsmænd var medlemmer af indvielseskulter), og han var en ældre bror til Otto Brahe. Senere, i sit observatorium og laboratorium på sin ø Hven, grundlagde Tycho Brahe - og praktiserede gennem 21 år med sine assistenter - den empiriske videnskab, som lige siden det gennembrud har revolutioneret den moderne verden.
          Den særlige eller mærkelige sag med hans mistede bror var af fortsat betydning, og Tycho Brahe skrev på latin en ode til den døde tvilling, og den blev trykt i hans publikation i 1572-1573 om sin berømte opdagelse af en supernova. Bag i samme bog fortæller "den udvalgte" (Tycho Brahe) i et latinsk digt om et mysteriespil i en skånsk skov, hvor han direkte bliver beordret at arbejde mere med astronomien end alkymien. - Efter Tycho Brahe blev emnet empirisk videnskabsmetode fremhævet i 1620 i bogen ”Novum Organum” af Sir Francis Bacon i England, - han udbredte det på mest strålende vis denne uundværlige metode for alle eksakt-videnskabelige fremskridt.


Problemer med historiesynet

Kort og godt, Senmut opfyldte alle betingelser for at blive udvalgt til stedfortrædende offer: - Han var af kongeblod (men givet plejeforældre ansat ved hoffet), han var kongens stedfortræder, og han var samtidig "egnet til" at være offer for rituelt brodermord foranlediget af sin kongelige stedbror.
          Senmut havde beskyttet sig ved hjælp af sin udnævnelse af sig selv til herold - der var altid dødsstraf for at dræbe en kongens herold -  hvorfor henrettelsen af ham som stedfortrædende offer derfor blev ændret til at udføres som en effektiv, symbolsk henrettelse. Det skulle vise sig, at selv denne mildere måde at ramme ham på var overordentlig destruktiv.

          Således, i flere tusinde år, i Mellemøsten og Europa var det ofte et lands næstkommanderende, der som kongens stedfortræder udsattes for henrettelse eller skinhenrettelse. Formentlig i uhyggeligt mange tilfælde. Et eksempel så sent som i 1600-tallets England vedrørende en af landets mest prominente personer findes overleveret i vigtige dele  (Francis Bacon-sagen).
          Personer på denne post som "kongens stedfortræder" - ligesom i Senmuts (Moses') embede i Egypten - har da, især hvis de var af kongeblod, med al tydelighed været ekstra udsat.
          Bag alt dette fandtes den i oldtiden overalt stærkt udbredte tradition for at gennemspille myter om gudernes gerninger, eller i anden handling at efterligne disse mønstre. Men i nutiden anses ofte sådanne, derfor netop mytelignende, handlinger hos historiske personer for ikke at være historisk sande, og derpå klassificerer man materialet som værende myter eller en form for tidlig skønlitteratur. Altsammen mindre heldigt for forskningen.

 

                             

Nogle par af historiske personer med "parallelle liv" - som beskrevet af Plutark: - Demosthenes, 384-323 f.Kr.
& Cicero, 106-43 f.Kr., - samt Alexander d. Store, 356–323 f.Kr. & Julius Caesar, 100-44 f.Kr.

Sidetop


Parallelle liv eller reinkarnation? - Moses har det samme mønster som Sir Francis Bacon.
          Der findes også i dag mange eksempler på, at visse spor af glemte eller oversete oldtidstraditioner stadig kan eksistere i den senere historie og helt op i nutiden. Det kan være stærkt overraskende at 'genopdage' de tilknyttede tankegange bag denne del af den tidlige kulturhistorie.Flere forhold i det gamle Egypten og den øvrige oldtidsverden er i dag så fremmedartede, som kunne de være fra en anden planet; og dog er det ikke særlig længe siden, at de bedre kunne opfattes med en genkendende forståelse.
          Eksempelvis kan princippet i tankegangen bag ideen om "stedfortrædende offer" genkendes i mere dagligdags forklædning i Johan Herman Wessels 1700-tals digt om retten, der "henrettede bageren i stedet for smeden". Endda ritualet bag at lade en bror eliminere en anden bror synes endnu at kunne spores i 1500-1600 årene; - det vil blive yderligere omtalt.
          Traditionerne overlevede, idet oldtidsreligioners mysteriespil og anden ritus, hvori deres kultiske former især udfoldede sig i det gamle Egypten og Babylon, senere forekommer som videreførte udgaver hos grækerne og romerne. Herefter i Europa kan de spores ad forskellige veje frem til renæssancen, både inden for de ofte tillukkede kulter og broderskaber og i mere sekulariserede udfoldelser.
          Med andre ord, kendskab til netop denne side af historien er fortsat blandt de vigtigste forudsætninger for forståelsen af sådanne træk i senere tider og ens egen tid.
          Så sent som i 1600-tallets England ses en udløber af traditionen for stedfortrædende offer og for skinhenrettelse: En reel historisk hændelse, hvor en berømt hovedfigurs skæbne og personlighed så gådefuldt fremstår som en utrolig parallel til Moses.
          Forholdet viser sig næsten som i Plutarchs 2.000 år gamle værk om "parallelle Liv" (jf. Plutarch: "Lives, VII", Loeb Classical Library, 1919) - hvor, i væsentlige detaljer, at f.eks. de berømte erobrere, Alexander d. Store opstilles som modsvarende til Cæsar (en ekstra detalje, men ikke nævnt af Plutarch, er at de begge er født omkring 20. juli) - og at de berømte talere, Demosthenes og Cicero, sammenlignes på en lang række vigtige parallelle punkter i deres liv og virke.
          Plutarch skrev om et større antal af sådanne 'par', og tekster med 23 af disse par er belevt bevaret. Således også, for eksempel, om de berømte talere, Demosthenes og Cicero, der kunne sammenlignes på en lang række vigtige parallelle punkter i deres liv og virke.
          Plutarch (46-120 e.Kr.) var en Delphisk præst, også kultisk indviet og en førende platoniker. I sine tekster viser han sig både som historiker og begavet biografist. Den parallelle gengivelse af beretninger om personer, hvis liv havde mange slående ligheder (og kan da både fremføres sammenligning og kontrast), er en kløgtig metode, skønt næsten ikke set i brug senere.
          De overlevende tekster nævner ikke parallelle liv i forhold til reinkarnation, men andre steder viser han sit kendskab.

          Ideen om parallelle liv fremlægges også med stor forståelse meget interessant og detaljeret i Krzysztof Kieslowskis film fra 1991: “Veronikas to liv”. Det foregår i tiden 1968-1990 og handler om to kvinder, der er født den samme dag i forskellige byer og har en mystisk forbindelse. Kvinderne kender ikke hinanden, og alligevel forbindes de af oplevelser af helt samme slags og et mystisk og følelsesmæssige bånd på tværs af sprog og geografi
.

 

   

Elizabeth I og hendes yndling, Robert Dudley, Jarlen af Leicester - ca. 1575,
 - miniaturer af Nicholas Hilliard.

 

Hemmeligt født, uofficiel søn af dronningen

Der skal her gøres udtrykkeligt opmærksom på, at alt det følgende regulært bygger på konkrete facts, hvortil der ud af sammenhængen fremstår forklarende perspektiver og træk af særlig interesse for videre udforskning.
          Francis Bacon (1561-1625), den senere Lord Verulam, omtales allerede tidligt at være hemmeligt født uofficielt som søn af dronning Elizabeth I og hendes "morganatiske" ægtemand (præsteligt viet, men ikke-offentligt, ved en hemmelig ceremoni 21. januar 1561 - dvs. netop lige inden Francis Bacons fødsel, - i Lord Pembrokes hus). Den pågældende person var Jarlen af Leicester, Robert Dudley, mere velkendt som hendes elsker.
          Det blev således gennemført med vigtig ansvarlighed, så Francis kunne være barn af legitimt viede forældre. Dagen efter fødtes i hemmelighed Francis Bacon i York House, seglbevareren Sir Nicholas Bacon's residens nær The Strand, i London.

          Jf. også forfatteren og forskeren Peter Dawkins' bog: "Arcadia. The Life and Times of Francis Bacon" (Stratford-upon-Avon, 1988, p.71) - og: Amelie Deventer von Kunow: "Francis Bacon, Last of the Tudors", 1924, med undersøgelser (125 sider) - samt Diana Price: "Shakespeare's Unorthodox Biography" (Westport, CT, Greenwood Press, 2001). Hos alle påpeges de historiske beviser for ægteskabet mellem dronning Queen Elizabeth I & Robert Dudley (Earl of Leicester) samt den hemmelige fødsel af deres barn, Francis Bacon.
          Ifølge samme uofficielle tradition blev Francis efter fødslen bortadopteret til dronningens hofdame og personlige veninde Anne Bacon og dennes gemal, seglbevareren Sir Nicholas Bacon. Fødslen var altså skjult, så hun fortsat kunne optræde i rollen som uberørt jomfru, "the Virgin Queen". Det er kendt, at hun hvert år i resten af sit liv fik læger til at bedyre denne tilstand - og staten Virginia i Amerika er opkaldt efter hende. (En betegnelse som eksempelvis 'virgina-cigaretter' skyldes helt tilbage således i grunden Elizabeths personlige "virginity"-prestigeprojekt).
          Forhenværende engelske katolikker skulle her formildes ved dette Jomfru Maria-træk - en symbolik, i nogen grad også som tidligere ved oldtidens egyptiske dronningers Isis-rolle.

          Som allerede anført, kendes der i dag næsten ingen officielle eller i øvrigt uofficielle håndfaste indikationer for Elizabeths moderskab til noget barn overhovedet og næppe heller for hendes morganitiske ægteskab. Hvis stærkere hard evidense har eksisteret, ville hun have gjort alt for at fjerne dem.
          Dog, den folkelige tradition om, at hun havde det nævnte ægteskab og børn (hun synes senere samme år 1561 at have fået en søn mere, hans navn er Arthur Dudley og flere dokumenter viser, at han senere flygtede i sikkerhed i Spanien) - fortsatte vedholdende frem til nutiden, uanset at der ikke så længe efter kan funderes noget af sikkerhed herpå.
          Dog, Pierre Ambroise, der opstillede den første biografi over Francis Bacon, i 1631, skriver:
          "... Og han så selv selv som af skæbnen bestemt til en dag at holde kongerigets "hjelm" (krone) ...".  - Ambroise tilføjer, at Francis var:
          "... født i purpur ... (og) opdraget i lyset af den kommende, store karriere ...".

          Dette er blot en anden måde at udtrykke, at han var af kongelig fødsel og arving til tronen. Purpur var på den tid ofte farven, der var forbeholdt de kongelige.

          Trods eventuelle mangler synes de pågældende overleveringer - stillet over for de øvrige foreliggende iagttagelser af anerkendte facts om dronningen og om Francis Bacon - at indebære en interessant sammenhæng. Derfor vises hermed også dette kuriøse sideblik med et usædvanligt kulturperspektiv forbundet med beretningerne om Moses. Men endda også uden at inddrage dronningen ses en lang række specifikke, anerkendte forhold som værende slående paralleller mellem Moses og Francis Bacon
.

 

   

Sir Francis Bacon (1561-1626), afbildet i en af sine berømte bøger om læring og viden.

Sidetop

De specifikke træk præcis som hos Moses

Utallige konger i historiens løb er kendt for at have haft et større antal børn født uden for ægteskab. Ofte kendetegnes dette træk som "kongens privilegium". Og hvorfor skulle ikke netop eneherskeren dronning Elizabeth I på akkurat samme måde have benyttet sig (om end mere diskret) af dette - hun, der var datter af Henrik VIII, som ikke mindst var kendt for sine talrige eskapader i og uden for sine mange ægteskaber?

          Der er tillige hypoteser om, at hun endda nåede at få endnu en søn, Robert Devereux af Essex, en halvbror til Francis. Hun fortsatte med at regere, uden at sønnerne opnåede at træde officielt frem med den rette (kongelige) identitet, om end Francis fik nogle af landets højeste poster. Det meste i alt dette er præcis som i Moses' ungdom under hans egentlige mor (bl.a. ifølge visse Rabbinerskrifter og oldtidens forfattere) nemlig dronning Hatshepsut, der var sit lands første kvindelige hersker - således kan der også om Francis Bacon fremdrages f.eks.:
          - Moderen var landets første kvindelige hersker, og som ung begyndte Francis Bacon med en høj post i diplomati og udenrigsaffærer, havde ophold i udlandet, samt uddannedes i lov og videnskab. Alt dette var ligesom den unge Moses fremstilles i Rabbinerskrifterne. Francis var ligesom Moses en stor lovgiver - begge med en for deres samtid avanceret sociallovgivning. Og, som hos Moses, var der i Francis' livsforløb en lang række "manglende år".
          - Francis Bacon var i det hele taget - ligesom oldtidsforfatterne omtaler Moses - et alsidigt geni. Han opfandt - ligesom det omtales om Moses/Senmut - et alfabet samt en hemmelig skriftkode, en cifferskrift kaldet "Biliteral".
          - Han var, som Moses, en betydelig filosof der medvirkede til den ny verdensorden, hvilken han beskrev, idet han også var stor videnskabsmand med sin afhandling om empirisk videnskab, der skabte revolution til afløsning af det gamle verdensbillede med Aristoteles-traditionen.
          - Francis forestod, med lærde jøders hjælp i sin kommission, den mest fremragende oversættelse af Mosebøgerne og resten af Bibelen til engelsk, senere kendt som "King James' Bible". Han var medstifter af indvielsesloger i England. Sådanne har fandtes til alle tider - allerede Moses havde indstiftet indvielsesritualer til brug for religiøse ceremonier. En lang række lærde gennem mere end 300 år har ment, at Sir Francis Bacon stod bag pseudonymet Shakespeare - hvilket der som bekendt findes flere andre bud på - hvis tekster, ofte i samme form som arketypiske lignelser, næst efter Bibelen og Quranen er mest udbredt i verden.
          - Også han blev involveret i "kongeligt brodermord", således at han selv blev tvunget til at medvirke til at dømme sin halvbror, Robert Devereux, til "ofring" ud fra flere "latterlige" anklager. I sin rets-tale henviste Francis i så fald ikke uden grund til præcis Kain som eksempel. Henrettelsen skete - som typisk ved den form for ritualiseret proces - i tiden op til forårsjævndøgn (dvs. normalt nær påsken, oprindeligt indstiftet af Moses).
          - Ligeså usædvanligt som Senmut (Moses) med de høje poster var Francis Bacon i sine høje stillinger også officielt ugift indtil 40 års alderen, da han blev Lord Chancellor, kongens stedfortræder - og han giftede sig med en 14-årig pige. Ligeledes gjorde Senmut, da han som storvesir og faraos stedfortræder var omkring 40 år - men modsat i sit tilfælde, afstod han fra krav på tronen.
          - Ved at have chancen for andre muligheder og netop benytte sig af disse, var han klog nok til at indse, hvilke frygtelige stridigheder det på den tid i England ellers ville have forårsaget ved dronning Elizabeths død. Men hos den nye konge, James (Jacob) I, blev han - også parallelt med Senmut/Moses - kongens stedfortræder og vicekonge.


Parallelle skæbner

Ved en frimurerbanket på Francis Bacons 60-års fødselsdag læste hans logebroder, digteren Ben Jonson, sit kultiske (hyldest)digt, dedikeret til Bacon. Men kort tid efter, igen op til forårsjævndøgn, udstedtes fra højeste sted "latterlige" anklager imod Francis Bacon, der måtte gå med til at blive offer - i virkeligheden stedfortrædende offer - for kong James.
          Han blev indstillet til henrettelse, men hans officielle identitet som vicekonge blev "henrettet" i stedet, og han skulle kun betale en ubetydelig sum penge i bøde, hvilken aldrig blev indkrævet. Også det viser, at det kun var "latterlige anklager", en skueproces.
          Men fra nu af var han i unåde; og fem år efter, atter nær forårsjævndøgn, var der igen optræk til de fingerede angreb på ham, hvorefter han omtales som død. Ifølge én tradition forsvandt han, igen som Moses, til sandsynligt et hemmeligt udenlandsk eksil, under dække af at være officielt erklæret død af lungebetændelse fra hans hyppige, skønt erfarne videnskabelige eksperimenter med at nedfryse en kylling (udstoppe den med is) til konserves - dvs. en ikke-sandsynlig dødsårsag.

          Nu synes der blot at mangle en beretning om, at Francis Bacon som spæd blev - i lighed med Moses - var blevet sat ud i et lille fartøj, nu på Themsen, og taget op i Tower-fæstningen af kongedatteren, The Virgin Queen, dvs. Elizabeth I, der igen ifølge uofficiel tradition selv tilhørte en hemmelig orden. I så fald (som foreløbig kun er teori uden anden baggrund) ville det være i foråret 1561, at en rituel akt med kongebarnet var blevet udført, endda i hemmelighed. Bacons adelsvåben og segl viser et vildsvin, "Adams totem"; vildsvinet var i det gamle Babylon et navn for Karlsvognens stjernebillede.
          Resultatet af hans storslåede videnskabelige arbejde nåede han ikke at se - og kort efter hans påståede, men altså officielle død omtalte den engelske digter Abraham Cowley ham som "Moses uden for det forjættede land".

SidetopS
kuespilleren Shakespeares navn blev brugt som pseudonym for forfatteren
til Shakespeare-teksterne - som synes at være skrevet af Sir Francis Bacon
.

 

Pseudonymet Shakespeare

Der er mange tegn på, at den efter alt at dømme ikke-skrivekyndig skuespiller Shakespeare blev betalt for at udlåne sit navn som pseudonym for en højtstående adelig person. Den pågældende adelsmand er blevet forsøgt identificeret med flere forskellige lærde og fremstående adelsmænd, f.eks. at det var et "pen name" for Jarlen af Oxford - men den virkelige mand bag Shakespeare antages ofte at være den engelske filosof og statsmand Francis Bacon.
          Næsten alle de vigtigste udenlandske steder i flere forskellige lande, som omtales i Shakespeares tekster, har Bacon selv opholdt sig på. Der findes utallige bøger om deres lighedspunkter. Alle juridisk omtaler i Shakespeare-teksterne var områder, hvor Bacon med sin juridiske uddannelse selv havde ekspertise, ligesom han også havde det på  det historiske område. Således er der med brug af Shakespeares navn som forfatter blevet skrevet en række historiske teaterstykker om engelske konger - og de konger der ikke er skrevet stykker om her, har Bacon så selv i eget navn skrevet stykker om, således at hele rækken af konger i omtale nu forefindes fuldendt.

          Talrige steder i mange værker både skrevet af Francis Bacon og i Shakespeares navn, samt i inskriptioner, er der - efter helt samme princip som hos Senmut/Moses - indsmuglet, ofte i kodeform, Francis Bacons skjulte navnesignatur "Fr. Tudor" (selve kongeslægtnavnet) eller blot "Francis T." eller andre meddelelser fra denne forfatter. Desuden ses hans navn utallige gange stavet i kodeform i Shakespeare-teksterne.
          Den indlagte meddelelsesform i Shakespeares tekster var kendt som normal fremgangsmåde i en levende tradition fra det gamle Egypten og siden hos grækerne og romerne.
          På grund af bogtrykkunstens udbredelse kunne kodeformen også ses i brug i Shakespeare-teksternes typografi. Heri er visse navne eller meddelelser dannet bl.a. ved en systematiseret brug af "uegale" bogtrykskrifttyper - en form, der især var blevet udviklet af den danske pionervidenskabsmand og astronom Tycho Brahe (1546-1601) i hans eget bogtrykkeri på Hven - og ses nogen tid senere i mange af Shakespeare-teksternes første-udgaver.
          Sådanne sære typografiske træk blev ofte fjernet i senere optryk, ligesom det skete hos Tycho Brahe, sandsynligvis fordi de af uindviede blev antaget for "trykfejl", der så blev "rettet".
          Tycho Brahe, fra hvem Francis Bacon må have fået megen inspiration angående at gøre brug af empirisk videnskabelig forskning, fremstår desuden som værende forbillede for hovedpersonen Prospero i Shakespeares skuespil "Stormen" - en adelig magiker der lever på sin ø i eksil med sin datter Miranda.
          Den adelige alkymist og astrolog Tycho Brahe på sin ø, levede senere ligeledes i eksil og havde en datter med et lignende navn, Marianne. Prospero blev, ligesom Tycho Brahe, offer for et komplot, - og der er mange andre detaljerede ligheder.

          Situationen for den ikke officielt anerkendte kongelige arvtager, Francis Bacon, indikerer i det hele stærkt, at han også opererede under andre navne, således især navnet Shakespeare.
Tilbage til udgangspunktet - det er ikke primært på overfladen, men i de mange eksisterende specifikke detaljer under det overordnede livsmønster, hvor vi kunne se efter parallelle ligheder i væsentlige principper og karakteristika, som de to historiske personligheder Moses og Francis Bacon kunne have til fælles.
          Gennem tusinder af år ses en række traditioner på mange steder i verden at fastholde, at fra karma tilknyttet til reinkarnationen medbringer folk deres uløste mønstre fra liv til liv - og kan dermed i princippet at gentage nogle af deres tidligere funktioner som parallelismer. Kunne Plutarchs nu totusind år gamle ide om "parallelle liv" være korrekt trods alt eller i det mindste til en vis grad?

          Ifølge de gamle Rabbinerskrifter opererede den ikke-officielt anerkendte kongelige arvtager, Moses, også under andre navne (omend de dog tilhørte ham selv), således især navnet Senmut, egyptisk for 'moderens bror'. Det var netop en kongelig titel i lighed med, at hans mor, dronnning Hatshepsut have ekstra navne eller kongelige titler allerede som kronprinsesse. Heraf var især hendes ekstra navn "Kongens Søster" (konge var hendes far) i fuld overensstemmelse med Bibelens (2. Mosebog, 6,20) udsagn om, at Moses' mor var betegnet "faderens søster".", - (jf. uddrag af Ove von Spaeth's dokumentation: "De forsvundne spor - genopdaget").


          Idet det ofte i eftertiden ikke anerkendtes, at Francis Bacon var af kongeæt - og dertil i hans eftermæle blev hans i så fald virkelige afstamning og navn fortsat tilbageholdt - må dette kunne også ses som endnu en parallel til Senmut/Moses.
          Inden for reinkarnationsstudier er det en erfaring, at cykliske gentagelser af tidligere lignende livsforhold bestemt ikke er noget ukendt fænomen - og kan indeholde interessante former for mønster-repetitioner, der således kunne rumme et vigtigt materiale til fremtidens forskere.

Ove von Spaeth, forfatter, forsker, -  copyright © 2000 by www.moses-egypt.net

En række oplysninger i artiklen er fra Ove von Spaeths bog "Gåden om Faraos Datters Søn", bind 2 fra serien "Attentatet på Moses" - alle seriens bøger kan læses uafhængigt af hinanden, - Yderligere information: www.moses-egypt.net 

Sidetop

 

Fra det egyptiske koncept om genfødsel.
 

 


*  *

Bibliografi

Plutarch: "Plutarch, Lives", VII. - Demosthenes and Cicero. Alexander and Caesar, (transl.: Bernadotte Perrin), Loeb Classical Library, London 1919.

*  *

Francis Bacon

Beaumont, Comyns:  The Private Life of the Virgin Queen, London England, 1947.

Bevan, Bryan:  The Real Francis Bacon, (Centaur Press, England), 1960.

Dawkins, Peter:  Arcadia. The Life and Times of Francis Bacon, Stratford-upon-Avon, 1988, p. 71.

- -  :  The Shakespeare Enigma, Polair Publ., London 2004.

Deventer von Kunow, Amelie:  Francis Bacon, Last of the Tudors, (trans.: William Parker), Bacon Society of America, 1924.

Dodd, Alfred:  The Marriage of Elizabeth Tudor, Rider, 1940.

Doherty, Paul:  The Secret Life of Elizabeth I, London (Greenwich Exchange publ.) 2006.

Fellows, Virginia M.:  The Shakespeare Code, Summit University Press (1st Snow Mountain Press Ed.), rev. and expanded edition, 2006
.

Fuller, Jean Overton:  Sir Francis Bacon: A Biography, East-West Publications, 1981.

Jackson, Ross: The Companion to Shaker of the Speare: The Francis Bacon Story, (Book Guild Publishing, England) 2005. pp 45-46

Leary, Penn:  The Second Cryptographic Shakespeare, Westchester House, revised edition, 1990.

Mathews, Nieves:  Francis Bacon: The History of a Character Assassination, Yale University Press, 1996.

Olson, Donald W., & Marilynn S. Olson, & Russell L. Doescher:  The Stars of Hamlet, Sky & Telescope, November 1998.

Theobald, Bertram:  Enter Francis Bacon. The Case for Bacon as the True "Shakespeare", (Cecil Palmer, England), 1932.

Urbach, Peter:  Francis Bacon's Philosophy of Science, Open Court Publishing Co., 1987.

Wheeler, Harvey:  Francis Bacon's "Verulamium": the Common Law Template of The Modern in English Science and Culture, 1999.
 
Yates, Frances:  Bacon's Magic, essay in "Frances Yates, Ideas and Ideals in the North European Renaissance", London (Routledge & Kegan Paul), 1984.

- -  :   Theatre of the World, London (Routledge & Kegan Paul), 1969.

*  *

Moses

Ackerman, James S.: The Literary Context of the Moses Birth Story (Exodus 1-2), Literary Interpretations of Biblical Narratives, vol. 1, (ed. K.R.R. Gros Louis), Nashville 1974.

Baring-Gould, Sabine:  Legends of Old Testament Characters - from Talmud and Other Sources, vol. II, London (Macmilland and Co.), 1871, pp. 71-104.

Childs, Brevard S.:  The Birth of Moses, Journal of Biblical Literature, 84, 1965, pp. 109-122.

Cohen, Jonathan:  The Origins and Evolution of the Moses Nativity Story, (Numen Books Series, 1992 - &:) Studies in the History of Religions, 58, (Brill) 1993.

Ginzberg, Louis (ed.): Moses... , "The Legends of the Jews", vols. 1-7, Philadelphia 1909-38.

Gressmann, Hugo:  Mose und seine Zeit, Göttingen, 1913.

Lacoque, A.:  La naissance de Moïse, Veritatem In Caritate, 6, Hague 1961, pp. 111-120.

Lehmann, Johannes:  Moses - der Mann aus Agypten,(Hoffmann und Campe Verlag), Hamburg 1983, pp. 187-189.

Rank, Otto:  ("Moses" in:) The Myth of the Birth of the Hero, (Rank: "Die Mythus von der Geburt des Helden, Schriften zur angewandten Seelenkunde", Herausgeb. von Sigmund Freud, Heft 5, Leipzig 1909), New York 1952.

Redford, Donald B.: ("Moses" in:) The Literary Motif of the Exposed Child, Numen, 14, 1967, pp. 209-228.

Spaeth, Ove von:  De Fortrængte Optegnelser. - Moses' Ukendte Egyptiske Baggrund, "Attentatet på Moses, bind 1", 2.udg., København 2004.

- - :  Gåden om Faraos Datters Søn. - Moses' Identitet og Mysterium Revurderet, "Attentatet på Moses, bind 2" - København 2000
.

*  *

Senmut (Senenmut)

Dorman, Peter F.:  The Tombs of Senenmut. The Architecture and Decoration of Tombs 71 and 353, New York 1991.

- - & Catharine Roehrig:  Senimen and Senemut: A Question of Brothers, Varia Aegyptiaca, vol. 3, 1987, pp. 127-134.

Drioton, Étienne:  Deux cryptogramme de Senenmout, Annales du Service des Antiquités de l'Egypte, 38, 1938, pp. 239-246.

Gitton, Michel:  Le palais de Karnak, Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, tome 74, Le Caire 1974, pp. 63-73.

Giveon, Raphael:  Ancient Egyptian Mining Centers in South-Sinai, in Giveon's "The Impact of Egypt on Canaan: Iconographical and Related Studies", Orbis Biblicus et Orientalis, vol. 20, Göttingen 1978, pp. 53-60.

Graefe, Erhardt:  Das sogenannte Senenmut-Kryptogramm, Göttinger Miszellen, 38, Göttingen 1980, pp. 112-113.

Hayes, William C.:  Egypt: Internal Affairs from Tuthmosis I to the Death of Amenhophis III, The Cambridge Ancient History, vol. 2, part 1, (3rd ed.) Cambridge 1973, pp. 313-416.

- - & Ambrose Lancing:  Ra'mosi and Hatnefert, Scientific American, vol. 157, Nov. 1937, pp. 266-268.

Helck, Hans Wolfgang:  Die Opferstiftung des Sn-mwt, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, Band 85, Berlin, 1960, pp. 23-34.

Margetts, E.L.:  The Masculine Character of Hatshepsut, Queen of Egypt, Bulletin of the History of Medicine, 25, 1951, pp. 559-661.

Meyer, Christine:  Senenmut: Eine Prosopographische Untersuchung, Hamburger Ägyptologische Studien, 2, Hamburg 1982.

- - :  Neferure, Lexicon der Ägyptologie (eds.: Eberhard & Helck), vol. 4, 1980, col. 382-383.

Ratié, Suzanne:  La Reine-Pharaon, (deutsch, "Hatschepsut - die Frau auf dem Thron der Pharaonen", Wiesbaden 1976), Paris 1972.

Redford, Donald B.:  Tuthmosis III, Lexicon der Ägyptologie (Eberhard & Helck), vol. 6, Wiesbaden 1986, col. 540-548.

Schulman, Alan Richard:  Some Remarks on the Alleged "Fall" of Senmut, Journal of the American Research Center in Egypt, vol. 8, 1968-1970, pp. 29-48.

Tildesley, Joyce:  Hatchepsut, the Female Pharaoh, London 1996.

Wente, Edward F.:  Genealogy of the Royal Family, "An X-Ray Atlas of The Royal Pharaohs", (ed. James E. Harris & Edward F. Wente), Chicago 1980, pp. 163-176.

Woodward, Scott: Genealogy of New Kingdom Pharaohs and Queens, Archaeological Institute of America, 1996.

*  *

Sidetop

Efterskrift:  på grund af deres guddomsstatus var de egyptiske faraoner stærkt forbundet med hellige symboler, f.eks. det specielle kongelige skæg, den kongelige Ureusslange samt gudinden Maat, der styrede lov, retfærdighed og mål - en gudinde så universelt mægtig, at selv alle guderne måtte adlyde hende.Statue af Senmut som vesir og indviet kongelig arkitekt, bl.a. udstyret med det hellige
landmålingssnor - i forbindelse med den højtstående gudinde Maat (hovedet ses), der bestemmer over lov, retfærdighed og mål. Med alle disse træk signalerer Senmut sin faraoniske symbolik,
f.eks. bærer han det kongelige skæg - og præsenterer også den kongelige Ureusslange (foran).

 

          Flere artikler om  Univers og cyklus

                    hos    Zenith files  -  net-base for Ove von Spaeths artikel-samling.

Sidetop
 
 
2  UNIVERS OG CYKLUS   -  METAFYSISK FORSKNING
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ En introduktion til Merete Gundersens bog, 'Det Spirituelle Menneske', IV  -  2006:
Metafysisk vidensbank
Af  OVE VON SPAETH

Ove von Spaeth's introduktion til Merete Gundersens bog, "Det Spirituelle Menneske, IV".

Bevidsthedsudvikling

Det metafysiske verdensbillede med sin basis for verdensanskuelse har været en underkendt faktor i moderne videnskab. Dette kan skyldes, at der ikke ses præsenteret så meget information og viden om netop metafysiske emner på højere niveau end hvad vi ser f.eks. angående krystalterapi, meditation, visualisering og tankekraft. Derfor hilses Merete Gundersens små bøger om "Det Spirituelle Menneske"så meget desto mere velkomne.
          I det foreliggende bind IV er forfatteren gået endnu et skridt videre og inddrager her større komplekse sammenhænge i den menneskelige udvikling. Der åbnes på denne måde for realistisk at observere, hvordan metafysisk forskning vil få særlig vægt inden for fremtidens forskning. Det gælder ikke mindst, hvad netop angår at nå større erkendelser om menneskets bevidstheds udvikling.


Bose-Einstein-kondensater

Når moderne videnskab beskriver atomare partikler, når de på speciel måde "kondenseres" til et aktivitetsmæssigt grundstadium, benævnes de som Bose-Einstein-kondensater. Disse kan befinde sig to steder i samme tid. Dette er basal viden og videnskabeligt beviseligt.
          På samme måde foreslås det, at den menneskelige bevidsthed også er og kan være to steder på en og samme tid. Nemlig det, at vi som mennesker kan udvikle vores SIQ på neuron-niveau og derigennem kan bevidstheden være to, måske flere steder på en og samme tid.
          I bøgerne tales der om spirituel og åndelig udvikling på blandt andet atomart niveau, hvor også hjernen er inddraget med sit store potentiel for udvikling - netop udfoldet på den spirituelle dimension. Og det nytænkende begreb "SIQ - Den Spirituelle Intelligens" er i bøgerne beskrevet ud fra nye vinkler i hvert bind.


Intelligens

Især kan der fra bogen fremhæves artiklen: "Intelligens og evolution". Den er metafysisk på højt plan. Her er jeg særligt begejstret. Dette, at: "... alt, hvad der sendes ud fra hjernen, forbliver ...", nemlig vedvarende, ved egen kraft, som en form for elektromagnetisk felt i rummet - til evig tid, hvis ingen foretager en opløsning.
          Hele denne effekt synes at fremtræde som karmareflekterende. Det må for alle medføre et stort ansvar.

          Også de tekniske data i teksterne, f.eks. vedrørende depressioner og andet, er af en utrolig oplysningsværdi - det vil vække stor opsigt og interesse ude i verden.
          Merete Gundersens bogserie må siges at være avanceret viden på højeste niveau. Indholdet formidles til læserne med en lysende, særlig udvidelse, et ekstra trin til indsigt.
          Som i seriens øvrige bind er der tale om fremadrettet og visionær viden inden for den psykospirituelle genre. En viden vi behøver stærkt til at medvirke til opklaringer inden for disse, ofte misforståede, men helt vitale områder.

Merete Gundersen: "Det Spirituelle Menneske", bind IV, 128 sider, pris 148 kr. - kan bestilles hos forlag@livskilden.dk . - Om Merete Gundersen, se www.siqintelligens.dk


Ove von Spaeth
, forfatter, forsker, -  copyright © 2006 by www.moses-egypt.net
- introduktion til Merete Gundersen's "Det Spirituelle Menneske", IV, 2006, side 7-8.

 
 

Sidetop

          Flere artikler om univers og cyklus

                    hos    Zenith files  -  net-base for Ove von Spaeths artikel-samling.
 
 
3  UNIVERS OG CYKLUS  -   LIV, EN FORTSAT PROCES
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Aspiranten, nr.19, februar 2008, pp.11-16 - feature om OvS's beretning:
Liv efter liv - våbenskjold og ørnekløer!
Af  OVE VON SPAETH


Universet er opfyldt af cyklusser. Og når der i en kæde af markante oplevelser med episoder, som synes tilhøre tidligere liv, også kan findes særlige elementer der bliver ved med at gå igen - uafhængigt af tid og sted - kan man begynde at spore bestemte mønstre. De kan her vise sig at have overraskende betydning.
          De følgende uddrag af beretninger er en udvidet udgave af tidligere gengivelse (publ. i Annie Dunchs bog 'Liv efter liv') af samtale med undertegnede forfatter.

 

 

At rejse mellem verdener

Der er flere verdener - jeg har altid levet i flere verdener. Den ydre, hvor jeg har arbejdet dybt seriøst med forskning, hvor alt skal kunne dokumenteres, og så en indre verden, hvor jeg har haft let ved at gå ned i punktoplevelser fra tidligere liv. Oplevelser, jeg indtil denne dag mest har holdt for mig selv.

          Oplevelserne kommer til mig på forskellig måde. Nogle gange under mit arbejde kan der pludselig dukke et billede op af hændelser fra et tidligere liv, som jeg ofte straks kan identificere. Eller jeg sætter mig op i sengen, mens jeg halvblunder og åbner mig for, hvad der kan komme. Det er vigtigt, jeg er åben og afslappet. Jeg kan ikke presse det igennem.
          Om disse oplevelser har jeg aldrig tænkt på, det skulle bevises. For mig ER det sådan. Er ikke det mindste i tvivl. Jeg oplever glidende overgange mellem nuet og tidligere eksistenser.

           Mange flere mennesker end vi normalt forestiller os, må kende til det - børn gør det ofte i deres første år, inden de kommer mere og mere bort fra det.
          Jeg er sikker på, at mange romanforfattere, uden at vide at de har levet tidligere, ubevidst skriver om nogle betydningsfulde træk i deres egne tidligere liv, som de i dette liv gengiver, og ofte mixer det med fremmed stof, i deres bøger. De genoplever på en måde noget af det personligt, hvadenten fra historien eller fremtiden eller med oplevelse af avancerede verdener andre steder.

          Hos de gamle egyptere var skabelsen og efterfølgende cyklusser af liv og død (efterlivet) altid i fokus. Følgelig var det i religionens sigte at varetage de store og små naturlige kredsløb, som verden består af i en vekslen mellem skjult, potentiel eksistens og synlig, manifest væren. Derfor blev opfattelsen af disse mekanismers og strukturers samspil - i verden, i livet, i kosmos - tidligt tillagt en så omfattende vægt.

 Osiris var gudekonge i efterverdenen og lod sig genføde, ifølge den egyptiske opfattelse.

Sidetop

En anden tilstand

Ofte fungerer det godt for mig, lige når jeg vågner, så kan jeg ofte bevidst glide over i en anden tilstand, hvor jeg kan se noget, som også kan være en fortsættelse af en episode, jeg har set tidligere.
          Det kan sammenlignes med, når tankerne går tilbage til min barndom. Det føles ligeså sikkert. Jeg er helt inde i det. Det er mig nu, der føler den smerte, den kærlighed eller de lidelser, og den angst jeg havde dengang. Jeg har alle følelserne, når jeg oplever det.
          Jeg kan da selvfølgelig ikke være sikker på, om det er min fantasi, men jeg opfinder jo ikke de følelser, som kommer op, når jeg befinder mig i situationen fra det tidligere liv. Jeg kan endda mærke, det svier i sårene. Og dem har jeg jo ikke med mig til det her liv. I hvert fald ikke synligt.
          Sådanne forløb bruger jeg naturligvis ikke som videnskab i mine bøger, men de kan være inspiration til noget, jeg vil forske videre i. Det hænder, at indre billeder af tidligere begivenheder, jeg har set, efter grundig forskning viste sig at kunne have fundet sted i virkeligheden.

          Første gang jeg bevidst erfarede, at jeg kunne disse ting, var jeg ca. 15 år gammel. Lyset i entreen var ude af funktion, og jeg stod med et stearinlys foran et spejl. Jeg betragtede mit ansigt et øjeblik i spejlet, så forsvandt det pludseligt, her var kun kraven tilbage, næsten som om jeg er halshugget, og så kom der et andet hoved på, mørkhudet, men jeg kunne stadig opfatte, det var mig.
          Jeg fortalte min yogalærer om episoden og spørger ham, hvad det betyder, hvortil han svarer:  "Jamen, du har set dig selv som en persisk digter". Det står for mig i min egen opfattelse, som om det var omkring 1100-tallet i Bagdad. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det kommer bare.
          Senere har jeg undersøgt det historisk, for Persien ligger jo ikke ved Bagdad, men på det tidspunkt havde Persien erobret Bagdad.

Richard Løvehjerte

Hos en pige, jeg kender i dette liv, oplevede jeg den følelse, at jeg havde været kæreste med hende i et tidligere liv i 1200-tallet, hvor jeg har en tilknytning til tempelridderne. På det tidspunkt er Englands hersker af en engelsk-fransk slægt. Han boede mest i det vestlige Frankrig, Aquitanien, vistnok nede omkring Bordeaux. Familien havde mange godser, faktisk ejede de en tredjedel af Frankrig, og på et af dem - nordligere og ved grænsen ind til den franske konges besiddelse - blev jeg ansat som bestyrer.

          Der blev sendt bud efter mig, da Richard I skulle krones i England, og han skulle transporteres over Kanalen. Det var sommer, og det tog nogen tid at rejse over.
          Jeg havde altid været interesseret i stjernerne, og udover mit job som Richards slotsforvalter og betroede udsending, var jeg også hyret som hans astrolog. Sådan en rådgiver havde alle fyrster dengang.
          Så skete der det, at da vi sejlede over sent på dagen - det var hen på sommeren 1189 (12. august i gammel kalenderstil) - indtraf der en solformørkelse, som vi lige når at se, inden det blev aftenstide. Det særlige ved denne solformørkelse var, at den gik lige hen over en meget klart lysende stjerne, der ligger nøjagtig på solens bane, hvilket næsten ingen stjerner gør. Det er den femte-kraftigste stjerne på himlen, og den
havde fra gammel tid navnet Cor Leonis, dvs. 'løvehjertet', men også det endnu ældre navn Basiliskos, der både betyder 'lille konge' og 'uhyre', - stjernen betegnes i moderne astronomisk sprog som Alpha Leonis.

          På den tid kunne det nemt tages som et dårligt varsel, at der blev solformørkelse kun et par timer inden den kommende konge satte foden på Englands jord for at blive kronet.
          Jeg funderede på, hvordan vi kunne vende situationen til noget godt. I Richards  familievåben var afbildet nogle løver. Så jeg fik den ide, at stjernens navn, løvehjertet, skulle han bruge, for det ville også eksponere, at han havde kraft og mod, som løven symboliserer.
          Da vi kom til England, var der ingen, der havde bemærket, at der var solformørkelse, mens vi befandt os på Kanalen, så den sag slap vi nemt over.

          Kongen, der mest var fransktalende, tog efterhånden navnet Coeur de Lion, Løvehjerte, til sig. Da han var blevet kronet, forlod han England. Han var vist højst 6 uger i England i hele sin regeringstid, idet han var på korstog størstedelen af sin tid. Han forblev barnløs med sin senere dronning, men på Sicilien mener jeg, at han kom i forbindelse med nogle damer og fik børn, og det skulle ikke undre mig, om det var her den gamle slægt Core Leone ('løvehjerte') blev 'startet'.

Mødet med min veninde

Kong Richard sejlede videre og erobrede undervejs pludselig den store ø, Cypern. Jeg blev
stærkt imponeret over, hvordan han på sit søgående korstog fandt på at erobre Cypern - lynhurtigt - til en base, som de landbaserede arabiske hære ikke let kunne nå. Hvor var det bare godt fundet på og fantastisk strategisk. Han var en dygtig mand. I det hellige land måtte den franske konge rejse hjem, og han tog sin hær med, så Richard Løvehjerte måtte klare sig med de resterende tropper.

          Kongen sendte mig som budbringer op til nogle forskellige kystbefæstninger. På et af disse forter spiste jeg aftensmad hos en borgbestyrer og hans datter. Datteren blev meget forelsket i mig. Hun var ude på et eventyr og hældte noget i min drik - indrømmede hun senere - så at jeg blev mere medgørlig. Men jeg drak således af bægeret, blev lidt påvirket af den tilføjede kemi, i dette tilfælde også af et lidt for stærkt lys fra både fakler og olielamper, og jeg stirrede stift på en lille model af en ridderfane placeret foran mig på bordet. Den var anbragt på en lille flagstang med fod af metal - udformet som en ørneklo!

          Jeg var meget pligtopfyldende og satte stor ære i at passe mine opgaver med at aflevere det betroede budskab hos borgherren. Men derudover blev jeg altså forført, og jeg lovede at tage den indtagende kvinde med mig senere på den videre færd.
          Kvinden genkender jeg i nuværende liv som en tidligere inkarnation af den veninde, der sætter gang i hele denne del af den særlige erindring.

          Senere fik jeg bekræftet ved en videnskabelig astronomi-computering, at der på et bestemt tidspunkt, der nøjagtigt svarer til nogle dage før, Richard I skulle krones, ved aftentide fandt en solformørkelse sted, som kunne observeres over Kanalen, men ikke fra England.
           Hvis den historie er sand, så kunne jeg have været inspirator til at kongen fik navnet Richard Løvehjerte. Om det er sandt eller ej betyder i sig selv intet for mig, men det der optager mig er, at der virkelig VAR en solformørkelse på det specielle sted på himlen samt på det særlige historiske tidspunkt. En sådan krydspunkt-episode er især fascinerende.

Kreta-cirklen

Var der noget i alt dette, der kunne have forbindelse til tidligere? Selve dette at være stærkt udsat for en særlig påvirkning her ved tilstedeværelse af ørnekløer, mens jeg var under en bedøvende indflydelse, var ikke nyt. Der dukker et flere tusinde år ældre billede frem. Som en yngre mand, der skulle indvies, sad jeg ved højlys dag med en gruppe andre unge mænd i på en græsklædt jordbænk, der dannede den kurvede omkreds af et mini-amfiteater på Kreta.
          Under min nuværende observation af billedet gik det op for mig, at mysteriespil-optrin, der også kendtes endnu længere tilbage i det gamle Egypten, var oprindelsen til det meget senere europæiske teater.
          Midt halvcirklen, som var dannet inden for de høje jordtrin, stod et langstrakt alter. En høj præst søgte som forberedelse på vores deltagelse i mysteriespillet at indgyde os nogle særlige lærdomme også af psykisk art. Mens vi hørte på hans udredninger og mantraer, fik vi en drik med forskellige stoffer i. Samtidig hentede han fra alteret en stor og bredbladet, skinnende ceremoni-dolk, der var udformet til at anbringes oprejst på enden af sit skæfte. Dette skæfte af bronze var skulpteret som en ørneklo.
          Han gik rundt til hver enkelt af os med den og lod solen spejle sig bladet - det blændede os under seancen, og i forbindelse med den drik vi fik, blev vi nu en smule halvbedøvede.

 

     

Stjernebilledet Aquila, som er Jupiters ørn, der bringer Ganymedes op til
himlen i sine ørnekløer, her især den venstre klo (Bayer, Constellation-atlas, 1661)

Sidetop

Torturen

En dag engang i 1970'erne, da jeg sad ved mit skrivebord i færd med at løse en opgave, så jeg for mit indre blik noget der lignede et luftfoto. Jeg befinder mig højt oppe i luften over et landskab. Det er tydeligvis ved Rivieraen - hvor jeg i øvrigt ikke har været i dette liv. Der vises en mark i nærheden af Cannes, hvor jeg fra oven kunne se aftegninger i landskabet som markerede, at der tidligere har været bygget der. I græsset er en stor kredsformet forsænkning som kunne være fra en tidligere voldgrav med en ø i midten, hvor der under græsdækket tydeligt har været bygget noget engang, og jeg fornemmede, at jeg havde haft en forbindelse til det sted.
           Så begyndte jeg at gå ind i det. Sad og dvælede og langsomt dukkede der mere og mere op. Der var en ringgrav omkring et lille slot. Jeg opfanger årstallet 1625. Jeg var herremand eller slotsejer og havde arvet slottet efter min far.
          De gamle græske sagn og myter var jeg meget optaget af, for der er mange skjulte meddelelser i dem, som også genkendes i stjernelæren og alkymien, f.eks. om Ganymedes der i kløerne på Jupiters ørn bliver bragt op til himlen, hvor han skal skænke en særlig drik for guderne. Ørnen med kløerne findes på himlen som stjernebilledet Aquila, som på engelsk indtil de seneste århundreder stadig hed Flying Grype, 'flyvende grif' - grif er afledt af et ældre ord, der på flere europæiske sprog netop betyder noget med 'at gribe'. I oldtiden udgjorde Aquila/Ørnen en del af et større stjernebillede, som dengang betegnedes som et væsen, der var faderen til føromtalte uhyre - basilisken. Ligeledes havde Ganymedes og 'gudernes drik' forbindelse med alkymien. På det lille slot havde jeg i hemmelighed også eksperimenteret med alkymi nede i kælderen.

          I Milano residerede ærkebiskoppen, der tillige var landbesidder af store områder helt ned til Rivieraen, som han fik indtægter fra. Han havde opsporet, at jeg sad inde med hemmelig viden om alkymi, som han ønskede at få indsigt i.
          Ved påsketid var jeg en dag alene på det lille slot. Min familie og tjenestefolkene var gået i kirke. Jeg var lidt 'anti' på det område, og som herremand med privilegier kunne jeg undlade at gå i kirke. Men nogen, der havde ondt i sinde, viste sig udnytte kendskabet til disse træk. Jeg sad nu fordybet i en bog, i øvrigt netop om græske myter, da jeg hørte larm på slotspladsen.

          I åbentstående skjorte gik jeg fra det mørkere biblioteksrum ud på slotstrappen og blev blændet af det skarpe solskin i et nu, men nåede at se tre mænd, der fra porten ved den østlige mur kom løbende over gården imod mig. I samme syn opfattede jeg uundgåeligt væggen over porten, hvor et sandstensrelief med slægtens våbenskjold var indmuret. I dets venstre side var det lidt sort og forvitret, den anden side viste ret tydeligt en ørneklo. Der var i virkeligheden to, men den anden og mindst mørke var især synlig.
          Jeg følte mig lidt halvbedøvet - og blev derfor let overmandet af mændene - som havde spioneret om det bedste overrumplingsstidspunkt - de var udsendt af ærkebiskoppen. Jeg bar ingen våben på mig - havde kun den lille bog om myterne i venstre hånd. De trak mig ned i kælderen og torturerede mig efter at have spændt mig fast på et bord.
          I mellemtiden kom min kone hjem, de overrumplede og bandt tjenestefolkene, men hende selv trak de også ned i kælderen og lod hende overvære torturen - og truede hende. Hun havde på et tidligere tidspunkt talt over sig blandt nogle kirkefolk om, at jeg arbejdede med alkymi, så de må have indberettet det for ærkebiskoppen. Nu følte hun sig skyldig.
          Det sidste, jeg nåede at se, var, at en af dem stod med en af mine bøger med alkymistiske symboler og formler. Han placerede den opslået tæt ud for mit ansigt. De ville have guld fremkaldt, men fattede ikke processen og troede jeg løj, fordi forklaringen lød for fantastisk for dem. Så hældte de kogende olie i mine øjne - og torterede videre. Jeg døde.

Tilbage til nutiden

Der går en rød tråd fra den voldsomme oplevelse frem til mit nuværende liv, hvor jeg en dag stod i Strubes boghandel, der var den første boghandel i Danmark, hvor man kunne købe bøger om alternative emner. Den meget venlige hr. Sand ville så gerne vise mig nogle bøger, han vidste ville interessere mig, og han slog op i en bog om alkymi, og jeg reagerede fuldstændig vanvittigt og nærmest slog den ud af hånden på ham, mens jeg råbte: "Tag den væk, tag den væk".
          Herregud, det var nogle uskyldige symboler. Min reaktion undrede mig, men nu mener jeg at kunne jeg genkende en stærkt lignende grafisk opstilling af symbolerne - fremvist i den voldsomme inkarnation i Frankrig, hvor jeg så disse alkymiske tegn, inden jeg døde under tortur.

          Når jeg går tilbage i tid, har jeg stadig fod på, hvor jeg er idag, så jeg kan genkende og erkende, mens jeg får indblik i de tidligere liv. Jeg mærker følelser fra dengang, skræk, angst, vrede og så videre. Samtidig kan jeg forstå den voldsomme reaktion, jeg fik, da jeg i forretningen fik præsenteret den bog lige op i øjnene på mig. Der sad åbenbart en "klump" karma, som lod mig reagere på det.

          Meget tyder på, at vi kan restimulere gammel karma, og jeg bemærker, at det jeg husker bedst, er de dramatiske episoder. Det er dem, der rummer de mere voldsomme indtryk, mens de rosenrøde ting glider mere let forbi. Ligesom i vores verdenshistorie, hvor vi hører og læser om alle krigene, men når det går supergodt, så bliver der brugt to linjer på det i historiebøgerne. Det forekommer at være lidt på samme måde her. Det er derfor, vi kan lettere finde dette igen.
          Der kan foregå noget voldsomt på det personlige tidsspor (begivenheds-rækkefølge), som er uafhængigt af Jordens tid. Et interessant fænomen er, at jeg ofte opfatter flere lag på engang. Jeg kan gå ind og føle, hvad der sker, og samtidig analysere andre ting, f.eks. stilarter og symbolik, som jeg genkender fra andre af mine liv.


Flere forordninger fra Moses brugtes i jødisk tempelkult stadig på græsk-romersk tid
 

I andre kulturer

Da jeg undersøgte reinkarnationshistorie i andre kulturer senere hen, er jeg blevet klar over, at begrebet karma er meget større og afgørende anderledes end det, man hos visse folkeslag fortæller, at hvis man gør noget forkert, så bliver man straffet og måske genfødt som en krokodille næste gang. Men virkelighedens begreber er utroligt meget anderledes, større og interessantere.
          Karma kan f.eks. opfattes som en uheldig baggage, man har med sig af blandt andet problematiske oplevelser, som kan restimuleres og derved få os til at lave samme misforståelse igen og igen, hvis ikke vi er vågne for det. Man kan på den måde faktisk blive udfordret også på det etiske/moralske plan - og kan således få chancen for at rette noget op. 'Forbryderen' vender tilbage til gerningsstedet. Vi bliver tiltrukket af det, fordi det kan være noget, vi skal have gjort op med - eller som virkelig kan være incitament til at løse nye berigende udfordringer.
          Hele det evige univers er cyklisk, og ligeså er livene cykliske - der kan ske det samme igen og igen, men det kan også efterhånden "mutere" ud i nye udformninger og trin. Glem ikke, at vi ofte mest lever på "god karma", så giv ikke den såkaldt dårlige karma uforholdsmæssigt megen opmærksomhed.
          I dag er mange moderne orienterede buddhister med deres udøvende filosofiske lære interesserede i kvantefysikteori, specielt om samspillet mellem personen og universet og hele den effekt, det kan observeres at have på begge parter! Enhver succesrig revolution starter ikke med at ændre verden, men udgangspunktet er én selv - hvorefter resultatet netop influerer verden, idet vi realiserer, at vi konkret udgør en del af den. Hermed kan vi blive endda en bevidst ansvarlig del - og nu nå fortsat længere frem til, også individuelt mærkbart,   en bedre verden.

Sidelinjer

De gamle oplevelsesindtryk har et netværk af forgreninger med deres egne selvstændige forløb - og med andre mønstre eller emner, der også kan optræde igen og igen.
          Men hvor der med begrebet synkronicitet kan forstås, at den samme ting eller emne optræder på næsten samme tid på forskellige steder ofte uden at have nogen indbyrdes synlig forbindelse - så forekommer det også, at på samme oplevelseslinjers lange baner gennem tiderne, at de samme slags mønstre eller emner optræder igen og igen - spredt hen ad en tidsstrækning. Mønstre kan altså optræde enten med samtidighed på hvert sit sted - eller uden tidsmæssig samtidighed, men på en bestemt bane.

          Eksempelvis i episoden, hvor borgkommandantens datter skulle følges med mig tilbage til Europa, medbragte jeg også en udsmuglet, kostbar skat - men hele turen endte i tragedie. En stærk forbandelse blev kastet på os fra en indflydelsesrig arabisk person. Vi bragtes med skib til Venedig, men måtte tage resten af turen over land. Min forlovede blev her dræbt ved et overfald på vores lille gruppe - fik en pil gennem halsen, og hun måtte skyndsomst begraves lidt gemt af vejen bag et krat - og med skatten dybt nedenunder - på Po-sletten nord for floden. et sted vest for Venedig.
          Og da jeg kom tilbage til Frankrig, holdt en af den franske konges vasaller mig fanget i mange år - i øvrigt en hædersmand, der tilsidst gav mig bevægelsesfrihed inden for sin borg efter mit æresord på ikke at flygte i den anledning; jeg havde heller intet hjemsted at flygte til, da den lille borg, jeg igen skulle bestyre, også var beslaglagt - af den samme franske konge.
          Nogle hundrede år senere levede jeg nær Venedig og hørte rygter om en forsvundet skat, hvilket noget uventet kom til at optage mig så meget, at jeg dengang søgte clairvoyant hjælp til at finde den, selv om det skete midt under en blodig familiefejde. Forhistorien var, at en onkel havde stjålet mit slot, da mine forældre døde tidligt. Min familie havde det ikke ualmindelige italienske navn Ferrara. Som ung mand tog jeg slottet tilbage med forbundsfællers hjælp. Den ældre cairvoyante kvinde blev mistænksom, hun ville have en andel for sit bidrag til visionen om skatten og troede, at jeg skjulte noget for hende. Men jeg fandt den aldrig, og hvis den eksisterede dengang, kan den meget vel ligge der endnu.
          Alt dette havde nogle store dramatiske forløb, der danner deres egen meget længere og spændende historie, som engang det måske kunne være værd at fremlægge.

          Et andet eksempel på mønstrenes forbindelse er, at ved episoden, hvor jeg "genfandt" slottet i Cannes, oplevede jeg tydeligt, at en dag i slutningen af 1500-tallet, da jeg som ca. 13-årig var ude for at bade i havet, havde min far som sædvanligt sendt to landsknægte med som body-guards. Da jeg gik i gang med at dykke, fik jeg et voldsomt kvælningsanfald, der lammede mig lidt, så jeg blev for længe under vandet, hvor jeg foran mig havde en stor hornkoral lige i synsfeltet.
          De to landsknægte ville ikke have deres fine uniformer ødelagt, så de vadede ud til, hvor vandet ikke engang når kanten af støvleskafterne, for så at prøve at fiske efter mig med deres hellebard, som om det var en bådshage. Min hud blev flænset, og skønt jeg var ved at omkomme, blev jeg rasende over deres frækhed og illoyalitet. De var jo ellers godt betalt for at passe på mig. Og jeg kunne ikke der på stedet vise min store vrede og slet ikke komme af med den.
          I omtrent samme alder i mit nuværende liv var jeg engang i mit hjem ude for en illoyalitet og en så respektløs fræk opførsel, at jeg blev både lammet, vred og fik kvælningsfornemmelser, mens der lige foran mit blik fandtes en antik lampe, der engang var fisket op fra havets bund - den var dækket af en "forstenet" hornkoral på sin højre side.

          Dette er en detalje, og det kan absolut være helt uden betydning. Jeg er ikke "søgende" og har ikke brug for en forklaring eller nogen bestemt opfattelse i dette, hverken dengang eller senere i livet. - Men kan man kalde iøjnefaldende gentagelser af signifikante specialiteter for et hændeligt tilfælde? - eller skulle man hellere i stedet bevidst bemærke sig universets åbenlyst gentagne præsentationer af netop specielle forhold i usædvanlige sammenstillinger? Når sådanne episoder med samme type ikke-konforme detaljer ses eksakt optræde mere hyppigt end ved mekanisk-statistisk norm, vil det nok kunne synes lidt meningsløst at bruge begrebet "tilfælde" her?

Motivet på våbenskjoldet

Tilbage til ørnekløerne. Kort tid efter den indre fortidsrejse til Sydfrankrig kontaktede jeg en god bekendt, Sven Tito Achen, som i sin tid var heraldiker (ekspert i våbenskjolde og våbensymbolik-kunst) og symbolforsker.
          Jeg ville gerne vide, om der har været nogen adelige i Frankrig, som har haft ørnekløer i deres adelsvåben.
          Han blev lidt pinligt berørt over min noget uforklarlige fortælling, så jeg sagde: "Kan du ikke bare glemme, hvordan jeg har fået det at vide, og så finde ud af det for mig?".
          Han ville godt gøre mig en tjeneste, så han spurgte en kollega, der vidste mere om franske våben, end han selv gjorde, og svaret var: "Det er umuligt. Der er normalt ingen ørnekløer i franske våben. Det er mest tyskere eller nogen oppe i Saar-landet, grænsedistriktet mellem Tyskland og Frankrig, som bruger dette symbol".
          De undersøgte dog videre, og den anden ekspert brugte på et tidspunkt et bibliotek på Kunstindustrimuseet i København (usædvanligt nok ikke Det Kgl. Bibliotek, der vist ikke havde materialet), hvor der var bøger om ældre franske adelsvåben. Værket var fra omkring 1870-1880'erne, og meget få kendte til disse bøger. Der blev så slået op på siderne, og sandelig nede ved Cannes fandtes en slægt, der uddøde i 1625, som havde dette våbenskjold.
          I sig selv er det måske ikke noget videnskabeligt bevis, men det kunne måske være en stærk indikator, kan man sige.

          Jeg forsøgte på et tidspunkt at undersøge også to andre riddervåbenskjoldes motiver. Som design-uddannet i nærværende liv er jeg trænet i at lægge mærke til detaljer i f.eks. udsmykning. Fra tiden inden jeg fra Frankrig fulgte kong Richard til Mellemøsten (og blev her for en tid attacheret til de mere ens 'uniformerede' tempelriddere), kunne jeg opfatte mit skjoldmærke som bl.a. et hvidt tårn, enkelt næsten primitivt udformet på en stor, blå baggrund. - Og den slægt, eller den gren af slægten, jeg omtalte som Ferrara, forekom mig at have et skjold med store ruder-tern i guld på den ene lodrette halvdel og i den anden side en guldrose på stilk - det hele på grøn baggrund.
          Men jeg fik at vide af eksperten, at begge motiver var så almindelige for hver deres tid og endda stærkt udbredte i mange varianter, at det ville være praktisk taget umuligt at identificere nogen ud fra de oplysninger alene. Her lykkedes det altså bestemt ikke at komme videre, men i hvert fald passede stilarterne så eksakt med de pågældende epoker.
            Og jeg ved jo heller intet om ruin-aftegningen i græsset på en mark ved Cannes er til at finde, jeg har stadig ikke været der og set efter.

          Mit nuværende familienavn var originalt tilknyttet borgen eller slottet "Spaeth", der ligger ved Wittenberg; byen, hvor Katharina den Store blev født, og hvor Luther slog teserne op, og hvor Giordano Bruno på universitetets lærestol forelæste avancerede ideer om et udvidet univers.
          Min slægt stammer derfra og består af generaler, oberster og orlogskaptajner. Den første militærnægter i familien er mig. Vores oprindelige adelsvåben menes skabt i 15-1600tallet, fyldt med sol, måne og stjerner, som jeg jo godt kan lide, men en af forfædrene fjernede enkelte stjerner eller en sol, og satte kanoner ind i stedet. Han var general.
          Den første von Spaeth kom til Danmark i 1701 og byggede i Helsingør et flot hvidt palæ - der i dag er musikskole, stadig på adressen Gl. Strandvej 10.
          I dag er min 'borg' en lejlighed i København, og adelsvåbenet, hvis betydning ophørte, da adelen blev afskaffet, hænger over døren mellem mine stuer. Stiller man sig op på en stol og kommer helt tæt på, kan man se stjerner, måne, kanoner, ridderhjelm med strudsefjer og som skjoldholdere 2 griffer, der er magiske monstre direkte udformet af mytevæsenet basilisken, som også er det oprindelige navn for den berømte stjerne, der hedder Løvens hjerte. Grifferne holder godt fast i skjoldet med deres kraftige ørnekløer.

          Ove von Spaeth,  copyright © 2007 www.moses-egypt.net 

 


 

SidetopEfterskrift

Det omhandlede emne, der midt i mange menneskers i dagligdag ofte kan synes lidt for omfattende, fremdrager særlige forhold efter livets afslutning - nemlig om hvorvidt der findes en form for fortsættelse? Det har vi ikke lært noget videre om, men i andre meget store kulturer i øvrige dele af verden er det en selvfølgelighed.
          Derfor, ved siden af den egentlige beretning bringes her et par yderligere opklarende informationer:

En større del af ovenstående beretning af Ove von Spaeth udgør ét ud af 14 kapitler med samtaler med 14 forskellige personer - i bogen af Annie Dunch: "Liv efter liv. - Samtaler om reinkarnation", side 169-180 (forlag Documentas, København 2007).
          Bogen giver denne forfatterprofil:  Ove von Spaeth - uafhængig, tværvidenskabelig religions- og historieforsker og forfatter. Han har forsket mere end 30 år i arkæologi, antropologi, astronomi, oldtidssprog, mysterielære, mytologi og kosmologi. - Desuden bringer samme bog, "Liv efter liv", nogle Ove von Spaeth-citater om emnet reinkarnation:

          "... De fleste religioner og trosretninger i verden bygger på en overbevisning om en livsfortsættelse efter døden. Det er blevet sagt, at uden den opfattelse havde vi ingen pyramider, ingen værker af Homer eller Dante, ingen Hamlet etc. Den generelle ide bag reinkarnationslæren (af re 'igen' og karne 'kød'), er det den lære, at sjælen efter døden igen lader sig føde i et fysisk ("kødeligt") legeme. ..."

          "... Ifølge beretninger gennem alle tider fra personer, der har haft en nærdødsoplevelse, vender disse personer tilbage i livet med en viden om, at livet fortsætter i al evighed, og at de selv er ansvarlige for deres tanker og handlinger, samt at det vigtigste i livet er at give kærlighed til andre - og at tilegne sig viden. Et fælles træk er ofte, at efter oplevelsen frygter ingen den legemlige død. ..."

          "... Da kirkens overhoveder holdt et kirkemøde i Frankrig i 500-tallet, afgjorde bisperne med 1 stemmes flertal, at også kvinder har en sjæl. ..."

          "... I det gnostisk-farvede, kristne Thomas-evangelium siger Jesus: "de døde bliver født igen" -. ..."

          "... Reinkarnationslæren blev helt udelukket af kirken den 2. juni 553 e.Kr. ved det 5. økumeniske koncil, Quinisext - et mindre officielt kirkemøde i Konstantinopel. Det skete ved et regulært kup, hvor kejser Justinian under mødet fængslede paven, Vigilius. Den pave var tidligere livsfarligt maltrakteret for sin protest mod at skulle fjerne friheden til at kunne antage reinkarnationslæren. Han blev ikke sluppet fri, før han havde underskrevet en erklæring om total udelukkelse af reinkarnationslæren, som i dag reelt har eksisteret hos kirken i mere end en fjerdedel af kirkens historie. Den fortsatte hos andre kristne, bl.a. katharer og albigensere helt frem til 1244 og 1330. ..."

(citater ovenfor: fra Ove von Spaeth's bog "Den Hemmelige Religion. - Moses og arven fra Egypten i fortid og nutid", C.A. Reitzel, 2004).

Ove von Spaeth, forfatter, forsker
- copyright © 2007, © 2004 & © 2000  www.moses-egypt.net


En del af beretningen er publiceret som ét af 14 kapitler med samtaler med 14 forskellige personer - i Annie Dunch's bog: "Liv efter liv.  Samtaler om reinkarnation" (forlag Documentas, København 2007) på siderne 169-180.
-   Flere dele er fra Ove von Spaeth's bog "Den Hemmelige Religion", C.A. Reitzels forlag, København, copyright © 2004 & © 2000, kap. 24.
-   Er desuden publiceret i Aspiranten, (Norge), nov.2003 (1.årg., nr.2, pp. 6-11, samt feb.2008 (5.årg., no.19, pp. 9-14).

Sidetop

 


*  *

Bibliografi, orienterende

Albrecht, Mark:  Reinkarnation. Wiedergeburt - aus christlicher Sicht, Freiburg, 1987.

Bache, C.M.:  Lifecycles. - Reincarnation and the web of life, (Paragon House), New York, 1990.

Baker, D.M.:  Karmic laws. - The esoteric philosophy of disease and rebirth, (examines the esoteric laws behind physical disease and rebirth), (The Aquarian Press), Wellingborough, Northamptonshire, rev.ed., 1982.

Besant, Annie Wood, & Charles W. Leadbeater:  The Lives of Alcyone, vols. 1-2, Mokelumne Hill Pr, 1985.

- - & - - :  Man: Whence, How and Whither, (1913), Society of Metaphysicians Ltd., 2000.

Bernstein, Morey:  The search for Bridey Murphy, (Doubleday & Company, Inc.), New York, 1956.

Bhagavad Gita, (trans.: Juan Mascaro, introduc.: Simon Brodbeck), Penguin Classics, rev.ed. 2003.

Bischoff, Erich:  Das Jenseits der Seele, (Hermann Barsdorf Verlag), Berlin, 1919.

Blavatsky, H.P.:  Reincarnation, memory, heredity, (1. Reincarnation and memory; 2. Is heredity a puzzle?; 3. The storehouse of memory), Theosophy Company (India) Ltd., Bombay, 1930.

Brennan, J.H.:  Understanding reincarnation. - Effective techniques for investigating your past lives, (Aquarian Press), Wellingborough, Northamptonshire. 1990.

Cerminara, Gina:  Many Mansions, The Edgar Cayce Story on Reincarnation, (introduc.: Hugh Lynn Cayce), Signet, 1988.

Challoner, H.K.:  Wheel of Rebirth, Theosophical Pub House, 1976.

David-Neel, Alexandra:  Immortalité et réincarnation. - Doctrines et pratiques Chine - Tibet - Inde, (Libraire Plon), Paris, 1961.

Dunch, Annie:  Liv efter liv. - Samtaler om reinkarnation, (forlag Documentas), København, 2007, - med Ove von Spaeths tekst: pp. 169-180.

Finkelstein, A.:  Your past lives and the healing process. A psychiatrist looks at reincarnation and spiritual healing, (Coleman Publishing), Farmingdale, New York, 1985.

Fiore, E.:  You have been here before. - A psychologist looks at past lives, 2. - (Ballantine Books), New York, 1981.

Grant, Joan:  Many Lifetimes, (Victor Gollancz Ltd.), London, 1974.

Head, Joseph, & J.L. Cranston (compil. & eds.):  Reincarnation. - An East-West Anthology, (The phoenix fire mystery - on death and rebirth from the worlds of religion, science, psychology, philosophy, art, and literature, and from great thinkers of the past and present), (Theosophical Publishing House, USA), Wheaton, Illinois, 1961; - (Julian Press/Crown Pub.), New York, 1977.

Howe Jr., Quincy:  Reincarnation for the Christian, (Westminster Press), Philadelphia, 1974.

Jung, Carl Gustav; Aniela Jaffé:  Memories, Dreams, Reflections, (Random House), New York, 1965.

Kirkegaard, Karl Aage:  Reinkarnation er forenelig med kristendom, (Sankt Ansgards forlag), København, 1999.

Leonnerstrand, Sture: I Have Lived before: The True Story of the Reincarnation of Shanti Devi, Ozark Mountain Publishing (AR), 1998.

MacGregor, Geddes:  Reincarnation in Christianity, (The Theosophical Publishing House), Wheaton, Illinois, 1978.

Mirza, N.K.:  Reincarnation and Islam, (Theosophical Publishing House, India), Adyar, Madras, 1927.

Moder-Frei, Elfi:  Reinkarnation und Christentum, St. Ottilien 1993.

Montgomery, R.:  The World Before, (Fawcett Books), Greenwich, Connecticut, 1976.

Newton, Michael:  Journey of souls. - Case studies of life between lives, 5th revised edition, 10th printing, (Llewellyn Publications), St. Paul, 2001.

O'Flaherty, W.D.:  Karma and rebirth in classical Indian traditions, (Motilal Banarsidass), Delhi, Varanasi, Patna, 1983.

Patañjali:  Yoga Sutras, 'Book' II, Sutra 12, ("Yoga Sutras. The Mnemonic Rules, the Ancient Doctrine on Concentration of the Mind, and the Classic Comments"). - Various editions and translations, for instance, by Vivekananda.

Rolfe, M.:  The spiral of life. - Cycles of reincarnation, Saffron Walden, Essex (The C.W. Daniel Company Ltd.), 1992.

Spaeth, Ove von:  Den Hemmelige Religion. - Moses og Arven fra Egypten i Fortid og Nutid, kap. 24 og 29, "Attentatet på Moses, bind 4", (C.A. Reitzels forlag), København, 2004, pp. 215-230, 290-304.

Stevenson, Ian:  Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects, vols. 1-2, (Praeger Publishers), Westport, Connecticut, and London, 1997.

- - :  Twenty cases suggestive of reincarnation, American Society for Psychical Research, New York, 1967; second (revised and enlarged) edition, University of Virginia Press, 1974.

Tucker, Jim B.:  Life Before Life: A scientific Investigation of Children's Memories of Previous Lives, (St. Martin's Press), New York, 2005.

Whitton, J.L.:  Life between life. - Scientific explorations into the void, separating one incarnation from the next, (Warner Books), New York, 1988.

Williston, G.:  Discovering your past lives. - Spiritual growth through a knowledge of past lifetimes, (Aquarian/Thorsons, Harper Collins Publishers), London, 1988.

Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte: Sonderheft:  Reinkarnation. - Die Lehre von der Seelenwanderung in der philosophischen und religiösen Diskussion heute, (E.J. Brill, Verlag), Köln, 1957.

Yogananda, Paramhansa:  Autobiography of a Yogi, Philosophical Library, (Self-Realization Fellowship), New York, 1946; repr. (Crystal Clarity Publishers), 2005.

*  *

Andre referencer

Capra, Fritjof:  The Hidden Connections: Integrating Biological, Cognitive, and
Social Dimensions of Life into a Science of Sustainability,
New York (Doubleday),
2002.

- -  :  The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems, New York (Anchor), 1996.

Laszlo, Ervin:  Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything, Inner Traditions, Rochester, VT, 2004.

- -  :  The Connectivity Hypothesis: Foundations of an Integral Science of
Quantum, Cosmos, Life, and Consciousness
, Albany, New York (SUNY Press), 2003.

Sheldrake, Rupert:  A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation, Los Angeles (Tarcher), 1981.

Singh, Jaideva, Spanda-Karikas:  The Divine Creative Pulsation, Motilal
Benarsidass, Delhi 1980.

Turnbull, Grace H.:  The Essence of Plotinus, New York (Oxford Univ. Press), 1948.

West, John Anthony:  The Traveler's Key to Ancient Egypt, A Guide to the Sacred
Places of Ancient Egypt
, 2nd edn., Wheaton, IL (Quest Books), (1985) 1995.

*  *

 

Efterskrift:  De altid indviede konger af Egypten, faraonerne, var anerkendt som guder i jordisk skikkelse, og efter deres periode på jorden, fik de nyt liv i den anden verden og fungerede ved gennem verdens nat at udvikle sig som gudeagtige hjælpere for landet og universet.
          Ideen om reinkarnation eller genfødsel var ofte set i forbindelse med faraonerne og reflekteredes i de magisk-mytologiske tekster i deres gravanlæg. Men deres undersåtter mentes at være i andre niveauer af efterlivet - og skulle i graven påmindes af mange billeder af dagliglivet.

Ove von Spaeth studerer de esoteriske budskaber på væggene i det store rum i
gravanlægget for farao Tuthmosis III (ca. 1509-1455 BC) i Kongernes Dal. I det gamle
Egypten var opfattelser angående reinkarnation vidt udbredt.

I stedet for alene hellige tekster havde farao Tuthmosis III - første gang hos en Egyptisk konge - også fået sin grav udsmykket med billeder om vitale aktiviteter på den anden side, efter livet.
Modellen for dette var den illustrerede tekst udrullet fra papyrusdokumenter kendt som "Den egyptiske dødebog", nu med designet direkte forstørret og sat op på væggene i Tuthmosis' grav.

 

Sidetop

          Flere artikler om  reinkarnation

                    hos    Zenith files  -  net-base for Ove von Spaeths artikel-samling.
Tidligere liv, i oldtidens kultur - (kunst)
(evt. et kort øjebliks ventetid)
(courtesy: M.R.G.)
*

 

Numexam
 
 
          Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte  Klik - køb bogen her - direkte   
 

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008 bestil hos:
- online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com   -  eller:  online boghandel Bog & Mystik, 2500 Valby, Denmark, - kontakt@bog-mystik.dk -
www.bog-mystik.dk

 

 

                       >>> Fortsæt, andre artikler: 

                                           c.   Relaterede artikler af Ove von Spaeth - (c)

                                           b.   Relaterede artikler af OvS - (b

                                           a.   Relaterede artikler af OvS - (a)                                 

                                           Zenith files - net-base for Ove von Spaeths artikel-samling.

 

Pagina nueva 1

De frembragte artikler og bøger blev muliggjort af støtte fra læsere som dig !

Dette projekt for fri videnskabelig, historisk forskning og oplysning støttes af donation
Venlig støtte fra interesserede skaber nødvendig mulighed for at finansiere den fortsatte opgave. OvS's uafhængige, nyorienterende værker er et værdsat supplement til traditionelle studier, der ikke kan danne billedet alene. Den alternative indsats via projektet skal ikke undværes i helheden!

*
Alle bidrag uanset størrelse er yderst velkomne, selv mindste bidrag strækker langt.

Alle assistenter er frivillige ulønnede men f.eks. komplekse it-problemer kræver professionelle folk
 
Har du lyst at hjælpe, kan bidrag til  Zenith IC NewScience  indsættes på:  konto 6735--1056220
( og fra udland: SWIFT-BIC: SYBKDK22  - IBAN nr. DK9367350001056220 )   - En varm tak!

*
Lad ikke dette standse din læsning, gå bare videre i de mange tekster, da de først og fremmest er beregnet på at blive anvendt, udbredt og bevaret.   "... Uden disse nye opdagelser og nødvendige udforskninger ville vi i dag ofte tabe vigtige forbindelser til værdifulde oplysninger og historien ..."
Du er velkommen til at sende kommentarer eller nyt om indholdet: info@moses-egypt.net.

*
! Hos offentlige og private institutioner inkl. biblioteker, skoler, etc. og i kommerciel brug og privat business, skal donations obligatorisk betales, og copyright respekteres: 19 kr. (approx.: 3 $US) pr. bog eller artikel.

     
 

Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Relaterede artikler af Ove von Spaeth (b)

Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
 
KORT OM SERIEN
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*