MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Moses opvoksede under egyptisk kultur for 3.500 år siden, hvor den havde sin guldalder
ARKIV 3a-3
Pressemeddelselse om Bind 3
1:  Udgivelsens nyheder og info
2:  Meninger om bind 3
Site•map
< Forrige | Næste > 
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
Klik - køb bogen her - direkte

 
 
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dkP R E S S E M E D D E L E L S E
 fra  C.A. Reitzels Forlag      (udsendt den dato bogen udkom, se nedenfor)
 

Den Forsvundne Tronarving
- Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget
ATTENTATET PÅ MOSES   bind 3
- oldtidens tekster afspejler, at Moses som en udstødt egyptisk prins suverænt udnyttede Mellemøstens historiske spændingsfelt i vedholdende forsøg på at genvinde sin adkomst til faraotronen ...


UDKOMMER:    fredag den 7. september 2001    -    Illustreret,  255 sider,  kr. 248,-      -   C.A. Reitzels Forlag
 
   
Klik - køb bogen her - direkte
 
INDHOLD
 
Mange mennesker kender udtrykket exodus ikke mindst fra film og bøger om jødernes trange skæbne - og det knyttedes oprindelig til Moses' og israelitternes udvandring fra Egypten. Hidtil manglende spor heraf har skabt tvivl, om dette hovedomdrejningspunkt i Bibelen og jødernes historie overhovedet har fundet sted. Og i givet fald hvornår skete det? Overraskende fund og indicier kan nu belyse dette - og også f.eks. om "det forjættede land" var lovet til andre foruden israelitterne.
 
Moses var ved et kup blevet afskåret fra at overtage Egyptens trone, som han ifølge de gamle jødiske tekster, rabbinerskrifterne, var anerkendt og uddannet til. Utraditionelle kilder viser Moses, den forsvundne tronarving, fra sit eksil i lang tid dygtigt at intrigere politisk for at generobre sin adkomst til tronen. "Den glemte fejde" afdækkes og viser hans dramatiske rolle i Egypten og dets nabolande, der medførte forandringer i hele Mellemøsten. En uventet baggrund, der kan ændre vores syn på den tidlige historie.
 
Sluttelig iværksatte Moses et afgørende oprør ved hjælp af hebræiske indvandrere. Moses' vovelige aktion viste sig her forgæves - og først da  søgte hebræerne/israelitterne andet land. Ramses II er længe helt udokumenteret kaldt for Bibelens "hårde farao". Men allerede oldtidens historikere - samt nye data fra moderne astronomisk datering - peger på, at farao Amenhotep II  var israelitternes forfølger i 1400-tallet f.Kr., dvs. 200 år før Ramses II. Det logiske forløb afdækkes - dokumenteret trin for trin.
 
Som noget nyt bruges militærhistorisk analyse på udvandringen fra Egypten og invasionen i Kanaan, der - modsat nyere teologiske teorier - påvises som både mulig og sandsynlig. For første gang undersøges: hvem  var "de førstefødte", der dræbtes ved exodus? Af svaret opspores aktionens tidspunkt. Byen Jerikos fald dateres ud fra Joshua-teksten om "Solen stod stille"; det gådefulde astronomiske fænomen i Bibelen kan nu stå foran en opklaring.
 
Gardiner's A-1: se
 
VURDERINGER

          "... et banebrydende værk med revolutionerende resultater ...en utrolig oplevelse hvert eneste minut ...og et kvalitetsgrundlag, der i alle sammenhænge må aftvinge respekt ...".

Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., tidl. rektor, historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universitet

-
        "... potientelt set en af de mest eksplosive teser i Den Hebraiske Bibels forskningshistorie..."

Jens-André P. Herbener, semitolog; projektleder på Det Kongelige Bibliotek ved ny, videnskabelig oversættelse af Den Hebraiske Bibel til dansk

 

Gardiner's A-1: se
Sidetop
 
 FORFATTEREN

OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Hans øvrige lange række af usædvanlige artikler og bøger om disse emner er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Til et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden ved afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten med åbning til en ny historisk dimension - har Ove von Spaeth benyttet en omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.
          Jf. yderligere oplysninger på  www.moses-egypt.net

 

Ptahotep
 

Meninger om bogen

BIND 3 - tekst på forsidens flap:
 

          "... et billede af Moses' centrale rolle i israelitternes tidlige historie, der i detalje- og tankerigdom, plausibilitet og originalitet måske ikke tidligere er set ...læseren skal dog advares. Denne bog er et Columbus' æg og kan som sådan næppe læses, uden at man tvinges til at ændre sit syn på de bibelske skrifter ...".
          - Jens-André P. Herbener, semitolog, projektleder ved ny, videnskabelig oversættelse af Den Hebraiske Bibel til dansk

          "... stringent og logisk opbygget, med fornem underbyggelse på velvalgte kilder. - Samtidig spændende som en bedre kriminalroman - et velkomponeret velafbalanceret projekt ...".
          - Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., tidl. historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universitet

_¤ ¤  Sagt om Moses-seriens 2. bog "Gåden om Faraos Datters Søn":


          "... Den danske forfatter Ove von Spaeth ser ud til at blive en af vore dristigste videnskabsmænd. - Som historiker har han sit særpræg. Von Spaeth... besætter sine læseres fantasi med sine opdagelser omkring Moses - (og) har forberedt en genial logisk slutning eller sand genistreg...".
          - F.J. Billeskov Jansen, professor,  dr.phil., - Politiken


          "... noget både imponerende og skræmmende ved Ove von Spaeths forsøg på at genfinde historiens Moses. - Von Spaeth er sprænglærd - hjemmevant i egyptologien - tyder indskrifter, skulpturer, kalendere, historiske optegnelser og meget mere med et suverænt overblik. Og resultatet er frapperende. - Von Spaeths indsats er imponerende - og langt hen ad vejen overbevisende. Fremstillingen ER spændende og læseværdig. Og man glæder sig til fortsættelsen ...".
          - Lars Tjalve, cand.theol., - Kristeligt Dagblad

_¤  Sagt om Moses-seriens 1. bog "De Fortrængte Optegnelser" :


          "... en fascinerende, tværvidenskabelig og sammenhængende skildring af profetens herkomst ...den danske autodidakte polyhistor, Ove von Spaeth, der i en årelang, veritabel kraftanstrengelse mener at have sporet Moses' oprindelse og videre liv i en sand meteorstorm af kilder. - Med et ganske enkelt formidabelt styr på den historiske udvikling og udveksling i Middelhavsområdet og Nærorienten lægger Ove von Spaeth et dybt fascinerende puslespil, der meget vel kan vise et sandt billede af Moses og hans liv ...".
          - Steen Voigt, Berlingske Tidende


          "... dansk forsker skaber opmærksomhed og begejstring hos en række religionshistorikere. - En bedrift, der kan sammenlignes med en opdagelsesrejse. Ikke ud i verden, men i historiens forsvundne lag - det kræver disciplin, formidabel viden, et hoved som en multigigabytes harddisk... Det er sjældent at møde den slags afhandlinger, der holder andre end forfatteren og hans familie lysvågne ...".
          - Flemming Chr. Nielsen, cand.scient., forf., - Jyllands-Posten  
 
 
Sidetop
Numexam

 

  :  Den Forsvundne Tronarving
ATTENTATET PÅ MOSES  -  bind 3

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line


 

 

Arkiv 3a1:             Introduktioner       BIND 3's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 3a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 3

Arkiv 3a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 3      

Arkiv 3b1 til 3b6:  Bind 3's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 3c1:             Breve & meninger  BIND 3's DEBAT-SIDE

 
     
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Pressemeddelelse for Moses-seriens bind 3
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
INTRODUKTION
 
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*