MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Reliefbillede af Horus som Ra, der udfører kongens indvielse. - Merenptah's tomb, Kings Valley
ARKIV 4b-5
Bind 4's kronikker og anmeldelser, 5. DEL
  9:  Claus Houlberg,  Cornelius, september 2004
10:  Ruth Olsen,  Den ny Verdens Impuls, juni 2004
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
ARTIKEL, SEPTEMBER 2004
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Cornelius, Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning (2.årg., nr.3, s.1 & 14), publ.: Astrologisk Museum, sep.2004  -  artikel:
Metode-triangulering
Af  CLAUS HOULBERG, astr. cand.arch., eksam. psykoterp.
 

Ved Sophia Center ved Bath Spa University College i England har man dér specialiseret sig i kulturel astronomi og astrologi, dvs. studiet af astrologien som historisk fænomen. - Kepler College, beliggende i Seattle i USA, uddeler netop i år deres første bachelorgrader i astrologi; og er samlet om en faglig undervisning i fagets videnskabelige aspekter. -
          Begge vinkler er legitime og nødvendige, og bachelorgraden (BA) er fundamental for al videre forskningsmæssig indsats.
          Historie: - Frem for at se astrologien som svaret på alting, ser vi flere og flere eksempler på, at astrologien anvendes sideløbende med andre kilder til information. Et glimrende eksempel er Ove von Spaeths historiske forskning omkring oldtidens Moses. - Et nyt bind af hans 'Attentatet på Moses' er netop udkommet i 2004.
          Her anvender han sprogvidenskabelige, egyptologiske og arkæologiske kilder til at afdække den historiske person Moses. Desuden anvender han datidens astronomi og astrologi, hvor disse hver især kan yde bidrag, som ingen af de øvrige kilder kan forsyne ham med. Mødet mellem astrologi og historie omfattes ikke her med tidligere tiders romantik og mysticisme. Astrologien får ikke lov at stå alene, men bliver kontrolleret mod andre kilder i en form for metode-triangulering. Dette usentimentale redskabsforhold, von Spaeth har til astrologien, vidner netop om, at han tilhører vor nøgterne og mere resultatorienterede tid. Historisk astrologi bliver på den måde en fagområde med ny anvendelighed.

C.H.

Spaeth, Ove von,  2004,:  Attentatet på Moses, IV (værkserien påbegyndt 1999).

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
10  LITTERATUKRONIK, 2/6 2004
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Den Ny Verdens Impuls (15.årg., nr.2, jun.2004, s.41-45)  -  litteraturkronik:
 Religion og visdom
Af  RUTH OLSEN, red.
 

Jeg læste i en gammel bog med kanaliserede budskaber, at det første testamente bragte visdom, det andet kærlighed, og det tredie ville bringe sandhed. Det underede mig lidt, for jeg har nu aldrig forbundet det gamle testamente med særlig megen visdom.
          Med Ove von Spaeth's fjerde bog om Moses er jeg blevet klogere. Den hedder "Den Hemmelige Religion" og fortæller om den kosmologi, Moses formidlede til en verden, der ikke forstod ret meget. At meget af den er blevet forvansket, misfortolket og fejloversat i tidens løb, har ikke gjort det nemmere. Ved en kæmpeindsats med at grave kilderne frem, sætte dem meningsfyldt sammen, forske i sproglige nuancer og sætte sig ind i den tids bagvedliggende verdensopfattelse, har forfatteren kastet et opklarende lys over en ellers så uforståelig bibel. Men også mange andre dele af vort kulturelle arvegods bliver i denne bog opklaret. Den er en guldgruppe af viden.

          Problemet for vor tid er, at biblen har flere lag af betydninger, ifølge Spaeth mindst fire forskellige lag: faktuelt, symbolsk, moralsk og profetisk. Men nøglen til kodernes løsning har ikke været nem at finde. Den blev dels dengang leveret mundtligt fra generation til generation, dels forbeholdt de få, præsteskabet, for hans religion bestod af to dele: en folkelig almen og en mysteriekultisk for de indviede.
          Fra de tidligere tre bøger om Moses (omtalt her i Impuls nr. 3/2001 og 2/2002) ved vi, at Moses var en faraosøn, uddannnet til selv at skulle være farao, dvs han var "en indviet" og kendte tidens okkulte visdom. Da Moses kom i unåde hos Egyptens magtfulde præsteskab og forlod landet med sin "oprørshær", der især bestod af undertrykte israelitter, lod han templerne prlyndre, beretter den tids historieskrivere. Det "guld" - tempelskatten - der her var tale om, mener Spaeth var okkult og magisk viden.
          Denne magiske viden blev opbavaret i "pagtens ark" og blev kun åbenbaret for de særligt udvalgte, de der blev "indviet", ypperstepræsterne. Det var helt almindeligt på den tid, at religioner bestod dels af en offentlig del for hele folket, dels en hemmelig indvielseskultisk del. Faktisk lod Moses en del af det ellers hemmelige indgå i det folkelige. Således blev han en religiøs reformator, der lancerede troen på kun een Gud, den usynlige skaber, den "som er", og som derfor ikke måtte afbildes i fysisk form eller nævnes ved navn.

          I biblen beskrives, hvordan Moses "taler med Herren". Han har altså været så langt i sin åndelige udvikling, at han dagsbevist kunne gå "bag forhænget", dvs i den metafysiske også kaldet åndelige verden og her tale med højere væsener af en slags. I et rabbinerskrift (Jalkut Rubeni) findes der en beretning om, hvordan Moses tre gange må op på et "bjerg" 40 dage ad gangen og konfronteres med et "mørkt væsen" (tærsklens vogter?). Han klarer prøvelserne og får kontakt med nogle engle, og fra hver af dem modtager han "en hemmelighed".
          Der står: "Fra en af dem modtog han dette at kunne sammesætte det usammensatte. Fra en anden dette at kunne sammenføje modsatrettede kræfter. Fra en tredje en udvidelse af kunsten at læse i stjernerne. Fra en fjerde "navnehemmelighederne".
          Han synes altså her at have fået viden om at materialisere og dematerialisere. Da man dengang tog det for givet, at stjernehimlen afspejler det jordiske, var det vigtigt at kunne "læse i stjernerne". At kende "navnehemmeligheden" var at kende lydenes, frekvensernes, magiske kraft.


Det symbolske lag


Det symbolske fortolkningslag bringer spændende ting for dagen. F.eks. får historien om, at Moses giver sit oprørske folk "guldstøv" at indtage, først mening når man forstår, det drejer sig om "små bidder af åndelig visdom". Men hele rejsen ud af Egypten - det der kaldes "exodus" - er en symbolsk fremstilling af alle meneskers udviklingsvej her på Jorden. Vi skal alle gennem en "ørkenvandring", før vi når frem til "det forjættede land", der flyder med mælk og honning. Hvorfor skulle et hyrdefolk, som israelitterne dengang var, opfatte mælk som noget specielt eftertragtelsesværdigt?
          Og hvad Noahs 40 uger (9 mdr.!) i arken, i mørke og (foster)vand, hvis ikke det var led i et mysteriekultisk genfødselsritual? Hvordan holde liv i alle dyr så længe? Ark/skib/kiste var sproglige synonymer og almindeligt brugt i forbindelse med kultiske indvielser. Moses selv var som barn blevet trukket op af en "ark", der flød på Nilens vande, for således skulle nu engang et kongebarn ankomme. Det gjalt også den danske kong Skjold! De nysteriekultiske traditioner var vidt udbredt. Også Jesu "genopvækkelse" af Lazarus, mener Spaeth, var en kultisk akt, et død-/genfødsels ritual.

          Det er ikke bare i det gamle testamente, at Egypten er det "mørke", hvorfra vandringen tilbage til lyset begynder. Også Jesus skulle åbenbart som nyfødt en tur tilbage til "udgangspunktet", for først som ca. 30-årig igen at nå toppunktet af sin udvikling. Vi skal alle "korsfæstes" på "verdenstræet", kundskabens træ, der står med roden i jorden og kronen i himlen.
          Templets forhæng til det allerhelligste revnede ved Jesu korsfæstelse, læser man. Det forhæng, der iøvrigt var broderet med keruber (tærsklens vogtere). Det vil sige, at fra da af havde alle mulighed for at opnå adgang til det allerhelligste, eller dog få et kig "derind", for den rette åndelige udviklings vej var med Jesus blevet anvist. Men det allerhelligste, symbolet med den kosmiske bevidsthed, var dog stadig farligt for den uvidende at betræde. Man skulle have "bryllupsklædningen" på!

          Martinus skriver iøvrigt om dette (LB VI stk.1999): "Så åndelig bevidst var man endnu ikke blevet i det gamle testamentes tid. Man forstod intuitivt eller instinktmæssigt, at templets mystiske kraft var Guds kraft. Man forstod, at når man udløste de og de særlige i den givne situation foreskrvne betingelser, kom Guds kraft til stede. Og man forstod altså efter en gammel overleveret viden, hvorledes man skulle bære sig ad med at få Guds kraft frem som en beskyttelse mod vanhelligelse af det Allerhelligste, og mod at uvedkommende naive mennesker tilegnede sig den overleverede visdom, de gamle kundskaber om denne Guds kraft og mange andre hemmeligheder om de mystiske kræfters anvendelse.
          Men ligesom templet med dets forgårde, det hellige og det allerhelligste ikke blot var udtryk for fysiske rum og fysisk klassifikation af mennesker, men var symbolet over en langt større okkult sandhed, således var den livsfarlige beskyttelse af det allerhelligste også et symbol over den virkelige åndelige beskyttelse imod uværdige eller ufærdige menneskers forsøg på ad abnorme veje at indtrænge i selve himmerriges rige eller de højere åndelige verdener" (citat slut).

          Apropos "Kanaans land", det såkaldte "forjættede" land: "Kana" betyder rør, rygrad. Brylluppet i Kana er således historien om det "hieros gamos" (ind)vielsen, hvor energierne fra vore to poler, roden og kronen på verdenstræet, mødes og fuldender polforvandlingen og giver os den kosmiske bevidsthed. At "forvandle vand til vin" var et gammelt kultritual, som også blev brugt af Orfeus længe før Jesus. Vin står jo symbosk for "ånd" (spirit-us).
          Der er så mange ting i vor kultur, man bedre forstår, når man har fået indblik i den spirituelle symbolik bag historierne. Odysseus' rejse er f.eks. historien om alle menneskers rejse gennem de fysiske inkarnationer frem til genforeningen, "det hellige bryllup", polbalancens genoprettelse. Eventyret om Fyrtøjet er historien om de tre indvielsesgrader, hvor de kister, helten åbner, indeholder større og større visdom. Men han kan kun få adgang til den, når han forstår at tackle hundene med de store øjne, tærsklens vogtere!
          Når man i eventyrene altid ender med at få "prinsessen og det halve kongerige" eller "prinsen på den hvide hest", betyder det selvfølgelig, at man har opnået kontakt med sin modsatte pol og dermed fået kosmisk bevidsthed.


Stjernelæren

Alt blev i tiden omkring vor kulturs udspring sat ind i en astrologisk, dvs astromytologisk sammenhæng of tolkning. Det handler Spaeths bog meget om, men jeg vil nøjes med et par eksempler. Stjernen Sirius var specielt vigtig. Den kender vi også som "Hundestjernen", og til den var knyttet en meget udbredt kult, bl.a. "kynikerne" i Grækenland, for hund hedder på græsk "kyon". Det er jo noget helt andet end det, vi idag forstår ved ordet kyniker!
          Adam, altså et væsen i "dyb søvn", åndelig bevidstløs, hvilket også betyder "vildsvin" i det gamle babyloniske sprog. Samme ord blev brugt til det stjernebillede, vi kalder Karlsvognen/Store Bjørn. På et tidspunkt af døgnet ser det ud, som om en stor luns er skåret af stjernebilledet, dvs det er faldet ned under horisonten. Men næste dag kommer det til syne igen i sin helhed. I nordisk mytologi kender vi dette som gudernes svin Særimner, hvor den luns der skæres af altid vokser ud igen! At svinet blev opfattet som det samme som "åndelig bevidstløs" har måske været årsagen til, at man de fleste steder i østen stadig regner svinet for urent og uspiseligt.
          Fisken var derimod et guddommeligt symbol, bl.a. symbol for reinkarnation, fordi der findes fisk, der tager deres yngel i munden og spytter dem uskadt ud igen. Ligesom hvalen gjorde med Jonas? Endnu et indvielses-rituelt genfødselsdrama?
          Æslet var regnet som et helligt dyr, for det var en del af stjernebilledet Sirius. Eftersom Jesus skulle passes ind i en mesterrolle i de mysteriekultiske ritualer, i hvert fald i historierne bagefter, skulle han naturligvis komme ridende på et æsel! Man forstår ikke den tids dyresymbolik, når man ikke kender deres stjernelære.


Hvad blev der af arven fra Moses?

Meget af det, de spirituelt søgende henter i østens filosofi, kunne de ligeså godt have hentet i kristendommens kilder, hvis de ikke var blevet forvansket og misforstået i overleveringen. Det er i grunden tragisk, at det område på kloden, hvor hele tre verdensgenløsere inkarnerede - Moses, Jesus og Muhammed - også synes at være det sted, hvor man har forstået mindst af deres budskaber. Alle tre bød "ikke at gøre mod andre, hvad du ikke ikke ønsker, de skal gøre mod dig", men hvordan ser der i mellemøsten i dag?
          Alle de bestemmelser i det gamle testamente, der gør jøder til specielt "udvalgte" og skulle sikre jøders racerenhed og stammesammenhold, kommer ikke fra Moses (han var jo ikke selv jøde), men skyldes senere ændringer, især fra tiden omkring det babyloniske fangenskab.
          Hvad blev der af Moses' forbud mod billeddyrkelse? Også Jesus var imod billeddyrkelse, men blev om nogen selv offer for det. Dyrkelse af "den korsfæstede Jesus" blev ikke brugt af de tidlige kristne, det kom først ca. 700 e.Kr. Moses kendte risikoen for et præsteskabs misbrug af magt og søgte at begrænse den ved at fratage dem retten til at aje jord. Både Jesus og Muhammed anviste en måde at eliminere præsters magt ved at hver enkelt kunne henvende sig til guddommen, nemlig ved bøn. (Gå ind i dit "bedekammer", dvs i dit indre, i tanken...). Men hvad blev resultatet?
          I de kristne kirker foregik alt langt op i tiden på latin, som almindelige mennesker ikke forstod. I folkemunde blev nadverens ord "hoc est corpus filii" (dette er sønnens legeme) derfor til "hocus pokus fliokus"! I 1199 forbød paven al bibellæsning af meningmand, og 30 år senere blev det under dødsstraf(!) forbudt at eje en bibel. Den var kun for præsteskabet, for således sikredes deres magt. Bibelen stod faktisk øverst på Vatikanets liste over forbudte bøger i århundreder!
          Hvordan læren om reinkarnation kom ud af biblen ved kirkemødet i 325 e.Kr. er en hel krimigyser. Biskopperne tævede hinanden, så kejseren måtte sende de fleste hjem, nok mest de der ikke ville bevare reinkarnationen. Ved et senere møde om emnet blev daværende pave Vigilius, der var tilhænger af reinkarnationslæren, simpelthen fæmgslet og ikke sluppet fri, før han skrev under på en erklæring om total udelukkelse af ideen om reinkarnation.
          Spaeth påpeger, at næsten ingen af kirkens dogmer og ritualer stammer fra Jesus, men er opfundet senere eller overtaget fra andre religioner. Vatikanet blev til en kapitalistisk spekulant af værste skuffe, men hvor meget vidste paven mon? Da Johannes Paul I som nyvalgt pave opdagede, at Vatikanets bank hvidvaskede mafiapenge, døde han på mystisk vis i 1978 efter kun 38 dage i pavestolen. Hvorfor mon den nuværende pave har overlevet så længe?


Corpus Hermeticum

En del af arven fra Moses blev sikret for eftertiden ad en ikke-kirkelig vej. Når meget af vor kulturs humanistiske islæt siges at stamme fra "de gamle grækere", skyldes det, at de øste af de samme kilder som Moses, nemlig Egyptens gsamle visdom. Platon, Pythagoras, Solon m.fl. besøgte alle Egyptens spirituelle uddannelsessteder, hvor de stiftede bekendtskab med værker, der ved oversættelse fik betegnelsen "Corpus Hermeticum", den hemmelige lære.
          I denne var en helheds-kosmologi, som ingen af de store religioner havde evnet at inddoptage, og som gav grækerne inspiration til også at tænke videnskabeligt. I denne udtrykkes tanken om, at verden hænger sammen som én stor organisme, formidlet ved én substans, ånd, og alt gennemtrænges af og er Gud, og hver enkelt del indvirker på de øvrige og påvirkes selv af dem. Hele kosmos er "guddommens søn", som består af både en synlig og usynlig del. Intet går til grunde, det forandrer sig blot. Livet er evig tilblivelse.
          Her står noget om stoffets natur, om tid og rum, om sjæl og krop og reinkarnation. Her er viden om astrologi, alkymi, magi og profetier. heri kan man læse, at planeterne kredser om solen, som er balancepunktet.

          Hos de arabiske muslimer gav denne gamle visdom anledning til en tidlig videnskabelig udvikling, som dog kvaltes af et dogmatisk herskesygt præsteskab. det store bibliotek i Alexandria blev nedbrændt af erobrende muslimer i 644 e.Kr., men en del var blevet oversat til græsk og opbevaret i kejserens bibliotek i Konstantinopel. Dette blev også senere ødelagt, men mirakuløst blev afskriftet reddet til Firenze, hvor det blev oversat til latin, trykt og udgivet i 1471. Da havde Corpus Hermeticum været glemt i vesten i næsten 1000 år.
          Med udgivelsen på latin blev værket atter til inspiration for en kulturel og videnskabelig udvikling. Galilei, Giordano Bruno, Columbus, Paracelsus, Tycho Brahe, Copernicus - alle havde de læst Corpus Hermeticum. Senere også Newton, Bacon, H.C. Ørsted m.fl. Men udbredelsen af værket måtte foregå via hemmelige selskaber. for den katolske kirke havde bandlyst det som kætteri. Rosenkreutzerne var et af de hemmelige selskaber, men der var andre, især grupper der eksperimenterede med alkymi.
          I det gamle Egypten var bygmestre oftest "inviede", i hvert fald i noget af mysterierne. De skulle jo bygge efter "hellige tal", der korresponderede med stjernehimlens geometri. Deraf opstod betegnelsen "frimurer", og den der havde "skjult viden" - (den "fra arken"), hed en "arkitekt"! Arkanum betyder hemmelig.


Tempelridderne

Der var dog én, som havde magt nok til ikke at behøve gå så helt stille med sin viden, nemlig Bernhard de Clairvaux (1190-1153). Han var ven med pave Urban II, der iværksatte det første korstog. Bernhard var abbed for Cistenciensernes klosterorden, en munkeorden der grundlagde over 1000 klostre over hele Europa, og han var primusmotor i opførelsen af et stort antal katedraler, alle med spirituelt baseret arkitektur, dvs baseret på "hellige tal". Han har nok haft magt over paven og været den faktiske iværksætter af korstogene!
          Bernhard var "chef" for den krigeriske orden Tempelridderne, som blev stiftet 1118, så der er ingen tvivl om, at han var tidens mest magtfulde mand, tidens største kapitalist. Tempelridderne var Europas rigeste orden med egne handelshuse, hære, flåder og havne. Deres byggevirksomhed var enorm, selv rundkirkerne på Bornholm menes de at have opført - jfr. Erling Haagensens bøger herom. Meget tyder på, de havde en viden om universelle ting, som ellers dengang var hemmelige.

          En gruppe tempelriddere boede i 9 år (1118-27) på tempelpladsen i Jerusalem. Templet lå hen som ruinhob, men de synes at lede efter noget i det net af underjordiske gange, som jøderne havde gravet under templet for at gemme deres "hellige ting", når tiderne blev for urolige. Da Jerusalem blev erobret 587 f.Kr. og templet ødelagt, menes Moses' hellige skrifter og pagtens ark at være forsvundet. Var det det, tempelridderne ledte efter - og måske fandt?
          I årene 1909-11 undersøgte den arkæologiske Parker-ekspedition tunnelerne under tempelpladsen i Jerusalem og opdagede, at nogle hidtil ukendte gange var grundigt lukket og camoufleret. Men de daværende tyrkiske myndigheder forbød dem at fortsætte, så man ved stadig ikke, hvad de gange indeholder. Nogle mener, Pagtens Ark med Moses' hemmelige magiske "opskrifter" stadig er der og vil findes den dag, der bliver fred i området.

          Men uanset Moses, så har Egyptens gamle visdom (som nogle tror stammer fra Atlantis) haft afgørende indflydelse på den vestlige verdens udvikling. Mennesker med kulturel betydning var ofte medlemmer af mysteriekultiske broderskaber eller frimurereloger, der byggede mere eller mindre på den "hermetiske lære". Mozart var frimurer, Goethe var logemester og flere af de første amerikanske præsidemter var frimurere, f.eks. Gerorge Washington. USA's konstitution har derfor mange lighedspunkter med frimurerenes idegrundlag. Der er megen frimureresymbolik i USA's nationalheraldik og på pengesedlerne. Vi kan således på vor tids 1-dollarsedler se den store Cheops-pyramide med "Horus' øje" på toppen!

R.O.

Ove von Spaeth: "Den Hemmelige Religion". C.A. Reitzel Forlag, 2004

www.moses-egypt.net

(- ovenstående supppleret med inspiration fra Ove von Spaeth's artikel: "Tempelriddernes viden fra Egypten - og Moses",  http://www.thirax.dk/artikler/OveSpaeth/Ove2/index.html )


(Med skriftlig tilladelse pr. 22.jun.2004 fra Ruth Olsen til fri brug for OvS.)

Sidetop
.
 
Numexam
 


 
 
Klik - køb bogen her - direkte
 : Den Hemmelige Religion
- Moses og Arven fra Egypten i Fortid og Nutid.  - ATTENTATET PÅ MOSES, bind 4

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netboghandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

 

>>> Fortsættes her:

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 1. DEL

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 2. DEL

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 3. DEL

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 4. DEL

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 5. DEL

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 6. DEL

Bind 4's anmeldelser: supplement, 7. DEL

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 4's anmeldelser, 5.del arkiv
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 4
INTRODUKTION
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*