MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Osiris, konge for de døde og for genopstandelsen. Gravmaleri,Theben-området, 1400-tallet f.Kr.
ARKIV 5b-5
Bind 5's kronikker og anmeldelser, 5. DEL
  9:  Ole Henningsen, foredragsholder, litteraturkronik, 6/12-2004
10:  Ray Kaliss, TheGenesisLetters, autumn 2004
11:  Epilog af Ove von Spaeth, februar 2005
Site•map
< Forrige | Næste > 
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
LITTERATURKRONIK, 6/12 2004
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Indsendt til moses-egypt.net, den 6. december 2004  -  litteraturkronik:
Et spændende bekendtskab
Det store værk om Moses er nu fuldført - et tilbageblik også på dets forfatter
Af  OLE HENNINGSEN, Sufoi red. medarb.


For mere end 20 år siden påbegyndtes et imponerende, nyvurderende værk om den historiske Moses - og udgivelsen af dets fem bind er netop i disse dage ved at være fuldført. Mange har skrevet om dette værk, der i flere henseender har sat den lærde verden på den anden ende - og her vil jeg bidrage med en lille ekstra vinkel på værket ved at se lidt på dets forfatter.
          Et spændende bekendtskab. - For 24 år siden fik jeg en telefonisk henvendelse, der skulle udvikle sig til mit livs mest ejendommelige bekendtskab. Det var Ove von Spaeth, der eftersøgte oplysninger fra nogle bøger, der ikke umiddelbart var så nemme at fremskaffe, og som han havde opsporet, at jeg havde stående på hylderne.
          Siden da har vi haft en til tider særdeles intens "elektronisk udveksling" af informationer om alskens spændende emner, for vi har nemlig aldrig mødt hinanden. - Jeg er langtfra enig med Ove von Spaeth i alle hans forskelligartede synspunkter, og mange af hans oplysninger har jeg ikke indsigt nok til objektivt at bedømme. Men jeg kan ikke undgå at blive fascineret af hans utrættelige - ofte årelange - jagt på kilderne.

          Ove von Spaeths baggrund er ikke en gængs videnskabelig uddannelse, men en tværfaglig viden og et enormt kildemateriale indsamlet gennem et langt liv. - Vel er hans bøger om Moses ikke lige velsete i visse kredse på bjerget. Men måske var det en mere reel behandling af mulige kritikpunkter, man burde tage fat på - eksempelvis i stedet for den letkøbte og hånlige afvisning, jeg som tilhører med nogen forbløffelse personligt overværede ved et møde i Ægyptologisk Selskab i et auditorium på Københavns Universitet, den 23. november, 2003.
          Det havde utvivlsomt klædt foredragsholder og arrangører bedre, hvis man havde forsøgt på rent videnskabelig vis at påpege og dokumentere, hvor man mente Ove von Spaeth måtte have taget fejl i sin tolkning af de tilgængelige kilder. Dette skete altså ikke til trods for, at de involverede universitetsfolk selv havde valgt Moses som aftenens emne og tilmed havde annonceret, at man bl.a. ville tage udgangspunkt i Ove von Spaeths bøger. Hvad man så åbenbart heller ikke ville, når det kom til stykket!

          Umiddelbart finder jeg dog, at den etablerede videnskab på egyptologiens område - også i Danmark - ikke bør afholde sig fra seriøst og offentligt at diskutere f.eks. Ove von Spaeths vidt publicerede arbejde om tolkning og datering af verdens ældste stjernekort, der er afbildet i loftet i Senmuts gravanlæg i Luxor, samt hvilke konsekvenser dette arbejde evt. kan have for den egyptiske kronologi. - Ligeledes finder jeg det spændende og tankevækkende, når Ove von Spaeth detaljeret påviser, at flere historiske forløb i realiteten har sammenfald med fortidens konkrete astronomiske tidsdata i overleverede informationer om begivenheder på himlen over os - eksempelvis i form af solformørkelser - med en mere nuanceret historieopfattelse til følge.
          I det hele taget fortjener mange af denne forfatters tanker og idéer større udbredelse, da adskillige af dem bestemt er egnede til videre diskussion og oplysning. De formår at præsentere visse af historiens anerkendte sandheder i usædvanlige og nye, ukonventionelle sammenhænge, der giver mod på og inspiration til en yderligere fordybelse i emnerne.

          I disse første mere end 20 år af vort bekendtskab har jeg, som nævnt, aldrig mødt Ove von Spaeth face to face, men gennem vore utroligt mange telefonsamtaler, mails samt hans utallige artikler og ikke mindst hans kæmpemæssige arbejde med bogserien om Moses, har jeg lært ham at kende som et fantastisk, engageret og dybt seriøst menneske, der ikke påstår at kende sandheden, men blot henleder opmærksomheden på  de andre og mere utraditionelle vinkler, som tingene måske kan tolkes ud fra. - Måtte læserne få ligeså stort udbytte af bekendtskabet med værkerne, som jeg har haft af mit spændende bekendtskab med forfatteren.

O.H.

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
10  INTRODUCTION, AUTUMN 2004
 
¤ TheGenesisLetters.com, autumn 2004 - introduction:
Ove von Spaeth makes a compelling argument
By  RAY KALISS, researcher, writer
 

Welcome to The Genesis Papers - The results of a 30 year study of the first four narrations of Genesis, the cosmogony of Moses. Studies That are Related to The Ennead Structure of Genesis.

          The following online sources do not necessarily reflect the opinion of the of The Genesis Letters web site. They are given in this section because they in some way reflect or relate to the ennead cosmogony of Moses or to ancient cosmology in general:

          Ove von Spaeth - www.moses-egypt.net - New research and investigation into the person of Moses. There have been dozens of candidates for the historical Moses and Ove von Spaeth makes a compelling argument by the correlation of a vast amount of ancient historical records that Moses was an Egyptian, next in line to be Pharaoh, who was supplanted by a relative. Moses was then exiled and his name removed from Egyptian records as if he did not exist: .

         "... This work is interdisciplinary to an exceptional degree, based on extensive and thorough studies within history, theology, archaeology, and history of religion as well as history of astronomy ... with zeal and flair Ove von Spaeth has collected evidence from widely different sources to support his main thesis regarding Moses and his status and place in history ..."

          Kristian Peder Moesgaard, D.Sc., Professor, History of Science Department, Aarhus University; - Director of the Steno Museum, Danish National Museum for the
History of Science, Aarhus.

Ray Kaliss, - www.thegenesisletters.com/index.html - (autumn 2004)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
11  FORFATTERENS EFTERORD, FEBRUAR 2005
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Efterskrift til 5-bindsværket "Attentatet på Moses", februar-marts 2005  -  reflektioner og tak:
Forfatterens efterord til hele bogserien
Aldrig før set - fem bøger om Moses.
Af  OVE VON SPAETH
 

Bogserien om den historiske Moses er nået frem til sin afslutning.
          Et lille tilbageblik: Efter først en halv snes år med flere overraskende opdagelser, nogle gange lidt uventede, samt nødvendig opfølgende forskning og studier for at trænge endnu dybere ind i emnerne - og dertil publicering af en række artikler om nogle af de opnåede resultater - udkrystalliserede det sig i ideen om at strukturere det efterhånden enorme materiale til udbygning i 5 bind. Hvilket tog de næste 5 år.

          Dog, ingen havde nogensinde skrevet fem bøger om dette, ja ikke engang et to-bindsværk om Moses.
          Og her, mindre forudset, krævede alene omfanget derefter hele 7 års yderligere intensiv testning af materialer og resultater - og en nær umulig sammenstøbningsproces med de mange tusinde kilder/fragmenter til at blive en genuin og åbenlys helhed.
          Dertil gennem alle årene uafladeligt den løbende opdatering. Og i slutfasen teknisk færdiggørelse til trykningen af alle seriens bind, der udkom gennem 6 år med ca. 1 bog om året. - Helt udover første forberedende periode, blev det således et længere stræk på 18 år, hvoraf der en stor del af tiden også skulle passes det daglige levebrødsarbejde.

          En stor tak rettes hermed til forskere og andre engagerede hjælpere, der alle utrætteligt hjalp til (flere faktisk fra starten), viste stor tillid og modigt støttede personligt, skønt modstand fra anden side mod projektet kunne medføre ubehageligheder fra akademiske kolleger. F.eks., allerede da første bind udkom, erklærede egyptologiske universitetsfolk åbent i Berlingske Tidende, 3.aug.1999, at den bog ville de (citat:) "kæmpe med i mange år fremover", og mange teologer fulgte trop i dette, ofte fortsatte, træk. Men trods alle ejendommelige genvordigheder, også af teknisk art - alle udholdende overvundet - er de 5 bind nu udkommet og serien fint afsluttet.

          Derfor også tak for stor tillid og opbakning med en særdeles trofast forlagsindsats fra C.A. Reitzels modige - og fremsynede - forlægger Svend Olufsen. Publiceringen i DK af det langvarige forskningsarbejde blev så fornemt gennemført trods ovennævnte opposition og uden på nogen måde at have fået financielt tilskud eller anden støtte fra hverken private eller offentlige midler og fonde.
          Og ikke mindst en særlig tak til de mange læsere, der med deres opmuntrende interesse - bl.a. mange henvendelser - har bidraget til udbredelse af kendskabet, hvilket her har været af så værdifuld betydning undervejs i forløbet, for at denne bogserie har kunnet realiseres netop med succes.
          Tusind tak for god hjælp, inspiration og opbakning,

OvS.   - Vedbæk, februar-marts 2005


(Ovenstående tekst - også bragt i bind 5, side 265 - var oprindelig i nærværende udvidede udgave distribueret til en kreds af interesserede og hjælpere).

Sidetop
.
 
Numexam
 


 
 
Klik - køb bogen her - direkte
  : Profeten som Ukendt Geni
- Ny Viden om Moses' Avancerede Pionergerning.  - ATTENTATET PÅ MOSES, bind 5

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netboghandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

 

>>> Fortsættes her:

Bind 5's kronikker og anmeldelser, 1. DEL

Bind 5's kronikker og anmeldelser, 2. DEL

Bind 5's kronikker og anmeldelser, 3. DEL

Bind 5's kronikker og anmeldelser, 4. DEL

Bind 5's kronikker og anmeldelser, 5. DEL

Bind 5's anmeldelser: supplement, 6. DEL

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 5's anmeldelser, 5.del arkiv
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 5
INTRODUKTION
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*