MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Tidlig model af et egyptisk kompagni tropper på march
ARKIV 3b-3
     Bind 3's kronikker og anmeldelser, 3. DEL
5:  Agnete Bay,  Nye Bøger,Stjernerne, august 2002
6:  Dianna Padgett, Project, The Translation of Genesis, March 2003
7:  Karl Aage Jensen,  A.M.H. Magasin, 21/3 2002
8:  Hans Michelsen,  Dansk Bogfortegnelse, 16/10 2001
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
BOGANMELDELSE, AUGUST 2002
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Nye Bøger,Stjernerne, den 16. august 2002 (nr.6, årg.47, s.30-31)  -  
boganmeldelse:
Moses og astronomiske 'gåder'
Af  AGNETE BAY, cand.psych.
 

Dette er 3. bind i Ove von Spaeths unikke værk, der som bogserie bærer titlen "Attentatet på Moses". Hvert bind er bygget op om et særligt aspekt af Moses' skæbne, og denne gang gælder det Moses' utrolige indsats i forbindelse med at bringe israelitterne helskindet ud af Egypten. Hver bog kan læses selvstændigt, helt uafhængigt af nogen serie.
          Ove von Spaeth anvender til sine undersøgelser et i mange henseender mindre kendt begreb: astronomisk datering. Den tids-beregning tilhører efter hans mening de overhovedet mest nøjagtige og pålidelige blandt historiske begivenheders dateringsmetoder. På grundlag af et enormt kildemateriale, der både i omfang og spændvidde overgår det meste af, hvad værker af den art normalt bygger på, er von Spaeth nået frem til konklusioner, der på afgørende vis afviger fra den ofte hidtil gældende opfattelse af Moses-skikkelsen.

          Først og fremmest har han fundet omfattende belæg for den opfattelse, at Moses ikke var af hebræisk, men egyptisk herkomst som kongelig søn af den Faraos Datter, der senere blev den berømte kvindelige farao Hatshepsut. Foruden, at han levede ca. 250 år tidligere end almindeligt antaget. Han blev ifølge Bibelen uddannet i "al Egyptens visdom", herunder også i en mægtig stjernekundskab, som han endnu huskes for hos bl.a. nutidens samaritanere i Israel og hos lærde jøder, der studerer de gamle skriftsamlinger fra oldtiden, de såkaldte "Rabbinerskrifterne".

          En hjælp for Moses' tilrettelæggelse af det bedst mulige tidspunkt for israelitternes udvandring fra Egypten, var hans anvendelse af astronomisk metode: Bl.a. til brug for f.eks. beregning af den månefase-afhængige flod og ebbe. For der krævedes en ekstraordinær stærk ebbe ved deres overgang over et således delvis tørlagt område af det Røde Hav.
          Derfor var udvandringen i påsken 1455 f.Kr. timet så præcist ved udvandringsflokkens opbrud 3 dage forinden, at det ud fra rabbinerskrifternes spændende data herom er muligt i dag at beregne det nøjagtige tidspunkt for begivenheden. Da udtoget startede, viser det sig således, at det - mindre sædvanligt - var både forårsjævndøgn og (påske)fuldmåne inden for samme nat.

          Og yderligere da invasionen af Kanaans land begyndte, idet Moses' og israelitternes "40 års ophold i ørkenen" afsluttes, fortæller Bibelen om et særligt astronomisk fænomen som "et mirakel", hvor "Solen stod stille", mens der udkæmpedes et vigtigt slag. Bibelen omtaler, at herved forlængedes dagen så meget, at israelitterne - nu under ledelse af Moses' efterfølger Joshua - kunne nå at vinde sejr inden mørkets frembrud, hvor fjenden ellers kunne undslippe. Men "miraklet" skyldtes, påpeger von Spaeth, det uhyre sjældne "Kleomedes' fænomen".
          Dette fænomen kan kun vise sig ved total måneformørkelse samtidig med særlige terrænforhold i forbindelse med refraktion af lysstrålerne fra de to himmellegemer i det nederste og tungeste lag af atmosfæren. Dette får det til at se ud som om, at himmellegemerne dvæler længere tid i horisonten i stedet for at passere.

          Datoen for det pågældende slag har von Spaeth på den baggrund beregnet til den 25. juni 1415 f.Kr. - dvs. præcis som ved de af Bibelen angivne 40 år efter udtoget fra Egypten. Årstallet kan i øvrigt bekræftes uafhængigt af arkæologiske udgravninger af oldtidsbyen Jeriko, der samtidig blev lagt i ruiner ved israelitternes invasion.

          Det siger sig selv, at et værk som det foreliggende har vakt stor opstandelse, idet det bryder med mange hidtidige anskuelser om Moses' status og tidsalder, foruden at give et betragteligt modspil til de forskere, der fortsat mener, at Moses-skikkelsen er en mytefigur.
          Trods Ove von Spaeths overordentligt store materiale med anseelige plausible vidnesbyrd er det fra visse sider af den videnskabelige verden blevet betragtet som fantasteri. På den anden side har et ikke ringe antal videnskabsmænd givet værket en imponerende og begejstret modtagelse. Og menige læsere kan dertil glæde sig over et uhyre spændende materiale fremlagt på en så fængslende måde, at det i sig selv er en ren fornøjelse at læse denne meget fornemme bog.

A.B.

Ove von Spaeth: "Den Forsvundne Tronarving" - Attentatet på Moses (3),
C.A. Reitzels Forlag, 255 sider, illustr., 248 kr.


(Med skriftlig tilladelse fra Agnete Bay til fri anvendelse for OvS.)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
REVIEW, REFERENCE MARCH 2003 
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Project, The Translation of the First Book of Moses, internet, March 2003  -  from article:
Moses: the Enigma
By  DIANNA PADGETT, writer, translator
 

If I had begun my research on Moses before I attempted the translation of Genesis, I probably would not have completed the translation. There is much viable research into the origins of the first five books of the Old Testament to indicate that Moses was probably a composite of several historical characters.
          If I had accepted the premise that Genesis was a compilation of myths recorded by several persons, then the idea of translating the text, letter by letter, to find its underlying mathematical and conceptual formulas, would reflect the same lunacy as placing a thousand monkeys in front of typewriters to reproduce Shakespeare. I would have had to disregard the concise mathematical formulas embedded in the precise arrangement of the letters...

          Where would an original manuscript of such importance come from? Moses is not a Hebrew name... - The Danish writer, Ove von Spaeth, has written five books on Moses entitled: 'The Suppressed Record', 'The Enigmatic Son of Pharaoh's Daughter', 'The Vanished Successor', 'The Secret Religion', 'Prophet and Unknown Genius'.
          The first three of these have been published as of this writing. All are in Danish. Unfortunately, I have not been able to read all of his work. But based on what I have read, and through communication with the author, I'm confident he has historically located the individual that wrote the chapters translated in this manuscript. He places Moses in Egypt in 1500 BC. The Anointed One in question was important enough that his birth was prophesized by the stars. It is von Spaeth's, as well as my contention that he either rewrote, or used as a basis, manuscripts from an age much wiser than his own.

          There is more than enough evidence architecturally, historically, and mythically, to postulate an extremely advanced civilization... The idea that we have evolved from some ambitious amoebas, but have somehow been endowed with a soul, stems from the underlying dogma of the separation of spirit and matter. Matter is a direct reflection of Spirit. - The sooner we recognize our divine heritage, the sooner we can claim the beauty we really are, and accept the responsibility of our existence.
          Moses' manuscript is an excellent example of superior concepts being relayed from some more advanced prior civilization that we are only now coming to realize on many fronts. He relayed, through his exquisite alphabet, both the verbal and numeric rendering of these concepts, concisely and poetically. 

D.P.

(Dianna Padgett:  www.geocities.com/dianna217.geo/transframe.htm   & www.geocities.com/dianna217.geo/msmoses.htm )

(ed.note:  Dianna Padgett is the author of the book: "V I AMR, Becoming Manifest Transformation. A Qabalistic and Egyptian Analysis of the Formula of Creation as Found in Genesis 1-4",   Tiamat Press  2003,   Denver, Colorado, www.geocities.com/dianna217.geo/home.htm )

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
ANMELDER-REFERENCE, 21/3 2001
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Nye Bøger, A.M.H. Magasin, den 21. marts 2002 (6.årg., nr.2, s.43)  -  orientering:
Den Forsvundne Tronarving
Af  KARL AAGE JENSEN, red.


Det 3. bind i Ove von Spaeths solidt videnskabeligt underbyggede serie om attentatet på Moses. I dette bind behandles den periode, hvor Moses i sit eksil udnyttede mellemøstens historisk spændingsfelt i vedholdende forsøg på at genvinde sin adkomst til faraos trone.

          Internettet giver gode muligheder for at følge den hede debat, der opstod, da den danske historieforsker Ove von Spaeth begyndte sin bogserie "Attentatet på Moses" med kontroversielle nyopdagelser om den historiske Moses: www.moses-egypt.net

          Denne seriens (foreløbig) sidste udgivelse "Den Forsvundne Tronarving" udkom i september 2001 (C.A. Reitzels forlag). Og dens forgænger, "Gåden om Faraos Datters Søn", hvori en dansk udgave af OvS' afhandling om stjernekortet (verdens ældste) er indlagt, blev anmeldt her i Magasinet den 21. marts 2001.

K.AA.J.

Den Forsvundne Tronarving" - Attentatet på Moses, III, af Ove von Spaeth.
Forlag: C.A. Reitzel, 255 s., illustr., kr. 248,-

 
Gardiner's A-1: se
 
BOGANMELDELSE, 16/10 2001
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Bogmarkedet, Dansk Bogfortegnelse (nr.42), den 16. oktober 2001  -  Bibliotekernes lektørudtalelser:
Aftvinger respekt - holder kvaliteterne
Af  Af HANS MICHELSEN, lektør


I dette tredie bind om Moses er forf. nået til tiden omkring udvandringen fra Egypten (1455 fvt.) og eksilet. Moses var ved et kup blevet afskåret fra at overtage Egyptens trone, og fra sit eksil var han i stand til i lang tid at intrigere politisk for at genvinde sin tabte trone.

          Dygtigt udnyttede han spændingsfeltet i Mellemøsten og iværksatte til sidst et oprør med hebræiske indvandrerarbejdere; da dét mislykkedes søgte hebræerne/israelitterne nyt land. Om end fremstillingen er meget detaljeret, er det en spændende fremstilling, der aftvinger respekt.

          Forf. dokumenterer sig igennem stoffet ved højst utraditionelle metoder. Arkæologi og sjældne astronomiske fænomener går hånd i hånd med præcise dateringer, der så i nogle tilfælde genkendes fra Bibelen. Vigtige fund synes at kunne dokumentere eksilet i ørkenen, hvor folket efter exodus opholdt sig i næsten 40 år, inden det nåede frem til det forjættede land.

          Dette tredie bind holder kvaliteterne fra de to første og giver en spændende oldtidshistorie fra Mellemøsten, men også et karakterbillede af en stor religionsskaber.

 H.M.

Spaeth, Ove von: "Den Forsvundne Tronarving : Moses' skjulte krig før og under Exodus genopdaget. - C.A. Reitzel. - 255 sider. - (Attentatet på Moses ; 3). 91.21.

Sidetop
.
 
Numexam
 
 

Klik - køb bogen her - direkte
 : Den Forsvundne Tronarving
- Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget.  - ATTENTATET PÅ MOSES, bind 3

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netboghandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

 

>>> Fortsættes her:

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 1. DEL
                 
Bind 3's anmeldelser og kronikker, 2. DEL

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 3. DEL

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 4. DEL
                 
Bind 3's anmeldelser og kronikker, 5. DEL

Bind 3's anmeldelser: supplement, 6. DEL

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 3's anmeldelser, 3.del arkiv
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 3
INTRODUKTION
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*