MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Den egyptiske gud Horus, i skikkelse af en falk, var inkarneret i hver farao
ARKIV 3b-5
       Bind 3's kronikker og anmeldelser, 5. DEL
13:  Anders Klostergaard Petersen,  Kristl.Dagbl., 2.okt.2001
14:  Rune Nyord,  Sfinx, december 2001
Site•map
< Forrige | Næste > 
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 

I DET FØLGENDE er samlet et særligt hjørne af debatbilledet. Det er konstruktivt og helt nødvendigt, at der fremsættes modgående kritik. Men som det kan dokumenteres, indeholder enkelte specielle anmeldelser beklageligvis et antal fejlagtige gengivelser samt ukorrekte og uverificerede påstande.
          Som respons er en række fagfolks såvel som OvS's korrigerende, underbyggede argumenter publiceret i medierne og nu gengivet på nærværende website's Debat-side for bind 3 (jf. også supplement på Debatsiderne for bind 2, 3 og 4).

13  BOGANMELDELSE  2/10 2001
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Kristeligt Dagblad, den 2. oktober 2001 (s.8)  -  boganmeldelse:
Du vilde Moses
En røverhistorie om Moses i tilsyneladende videnskabelig indpakning.
Af  ANDERS KLOSTERGAARD PETERSEN, cand.theol.
 

Har man hang til sensationsprægede røverhistorier i videnskabelig indpakning, bør man give sig i kast med Ove von Spaeths "Den Forsvundne Tronarving". Den opfylder alle krav til genren. I stedet for at forstå den bibelske beretning om Moses som en legende, der skal glorificere Israels fortid og begrunde dets ret til et bestemt landområde, mener forfatteren at kunne dokumentere historien, som den virkelig fandt sted. Det er en fantastisk beretning om en faraonisk kronprins og tronkandidat, som ved en paladsrevolution blev forstødt fra sin plads til tronen og tvunget i eksil.

          Tredje bind af Ove von Spaeths planlagte fem-binds-værk om Moses koncentrerer sig om udfrielsen fra Egypten. I bestræbelsen på at godtgøre sin teori benytter han alle forhåndenværende midler. der henvises til et væld af antikke tekster og indskrifter, der spænder over mere end 1000 år. Der refereres til astronomiske og militærhistoriske indsigter, arkæologiske undersøgelser. Forfatterens belæsthed er imponerende, men hans evne til at følge selv de mest elementære kriterier for kildekritik er foruroligende, for ikke at sige skræmmende.

          Uden at blinke diskuterer han, om Moses blev de 120 år, den bibelske beretning angiver. Positive argumenter hentes i Kaukasus og Brasilien, hvor det ikke er sjældent, får vi at vide, at personer når en alder på langt over 100 år. I tilkøb oplyses det, at Tycho Brahes husholderske Live Larsdatter blev 124 år inden sin død i 1693. Så hvorfor ikke Moses?

          Selv historiciteten i fortællingen om overgangen over Det røde Hav kan der argumenteres for. Når antikke kilder betegner Moses som astronom og astrolog, må han ifølge von Spaeth have kendt til ebbe og flod ve det Røde Hav. Samtidig har han fra sit eksil på Sinai haft mulighed for at aflure havets bevægelser. Moses har således forudberegnet det optimale tidspunkt for en tørskoet overgang og forudset, at en kraftig flod ville ramme hans forfølgere. Med Bibelen i den ene hånd, astronomi, arkæologi og allehånde tekster i den anden kan der argumenteres for alt.

          A.K.P.

Ove von Spaeth: " Den Forsvundne Tronarving", Attentatet på Moses 3. 255 sider, 248 kr., C.A. Reitzels Forlag


(Ovenstående påstande er modgået af OvS med dokumentation i pressen (Kristeligt Dagblad, 12.okt.2001, p.8), hvilket dertil gengives på Debat-siderne til bind 3 (og 4). Anmeldelsen er tilgængelig normalt i biblioteks- og avisarkiver - de suppleres legalt af nærværende ikke-kommercielle web-sites gengivelse fra den offentlige debat).

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
14  BOGANMELDELSE, DECEMBER 2001
 
¤ Sfinx, december2001 (24.årg., nr.4, s.11-12)  -  boganmeldelse:
Moses-seriens bind 2 og 3
Af  RUNE NYORD, egyptologi-elev (senere cand.phil.)
 

De to bøger udgør bind 1 og 2 af Ove von Spaeths fembindsværk, hvor han fremlægger sin idé om Moses, der kan opsummeres sådan, at han var ægyptisk kronprins omkring år 1500 f.Kr., der blev udmanøvreret og måtte drage i landflygtighed.

          Når von Spaeth kan komme frem til så usædvanlige konklusioner, skyldes det, at han vælger at se bort fra alle sædvanlige overvejelser, historikere gør sig i deres arbejde, for eksempel om forfatteren til en kilde virkelig havde nogen pålidelig viden om det, han udtaler sig om.

          I stedet anvender von Spaeth det princip, at hvis en kilde på en eller anden måde kan passes ind i hans idéer, så er den troværdig - og omvendt.
          Ved at anvende denne fremgangsmåde (der jo stort set kan bruges til at "bevise" hvad som helst) krydser von Spaeth imidlertid linjen mellem historieskrivning og historiedigtning.

          Fremstillingen er ganske spændende og meget opfindsom, men som med enhver anden fiktion skal man ikke vente, at de forhold og personer, der beskrives i den, har mere end meget overfladisk lighed med virkeligheden - og det burde von Spaeth eller udgiveren nok have gjort opmærksom på.

          R.N.

von Spaeth, Ove: "Gåden om Faraos Datters Søn" , Attentatet på Moses 2: Moses' Identitet og Mysterium Revurderet, C.A. Reitzels Forlag 2000, 239 s. ill. i s/h, hæftet. Pris 248 kr.

von Spaeth, Ove: "Den Forsvundne Tronarving" , Attentatet på Moses 3: Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget, C.A.Reitzels Forlag 2001, 255 s. ill. i s/h, hæftet. Pris 248 kr.


(Ovenstående påstande er modgået af OvS med dokumentation, hvilken er sendt til tidsskriftet Sfinx, samt gengives på Debat-siderne til bind 3 (og 4). Anmeldelsen er tilgængelig normalt i biblioteks- og tidsskriftsarkiver - de suppleres legalt af nærværende ikke-kommercielle web-sites gengivelse fra den offentlige debat).

Sidetop
.
 
Numexam
 


 
 
Klik - køb bogen her - direkte
 : Den Forsvundne Tronarving
- Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget.  - ATTENTATET PÅ MOSES, bind 3

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netboghandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

 

>>> Fortsættes her:

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 1. DEL
                 
Bind 3's anmeldelser og kronikker, 2. DEL

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 3. DEL

Bind 3's anmeldelser og kronikker, 4. DEL
                 
Bind 3's anmeldelser og kronikker, 5. DEL

Bind 3's anmeldelser: supplement, 6. DEL

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 3's anmeldelser, 5.del arkiv
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 3
INTRODUKTION
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*