MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Ifølge Biblen opvoksede Moses som Faraos datters søn. Det er dateret til for ca. 3500 år siden - en periode der var blandt Egyptens kulturelle højdepunkter
ARKIV 1b-4
Bind 1's kronikker og anmeldelser, 4. DEL
11:  Agnete Bay,  Nye Bøger,Stjernerne, 24/9 1999
12:  Erling Andersen, Jydske Vestkysten, 13/6 1999
13:  Hans Michelsen,  Dansk Bogfortegnelse, 16/7 1999
14:  Karl Aage Jensen,  A.M.H. Magasin, 23/10 1999
15:  Richard M. Stern,  Swedano Journal, 15/10 1999
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
11  BOGANMELDELSE, 24/9 1999
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Nye Bøger, Stjernerne (nr.7, årg.44, s.50-51), den 24. september 1999  - boganmeldelse:
Moses-mysteriet og stjernerne
Af  AGNETE BAY, cand.psych.
 

I maj i år (1999) udkom Ove von Spaeths "De Fortrængte Optegnelser" med undertitlen: "Attentatet på Moses". Det er ikke for meget at sige, at det er en epokegørende bog. Den ikke blot reviderer den gængse opfattelse af, hvem Moses var, men giver også et omfattende billede af de religiøse - og også stjernekultiske - foruden magtpolitiske forhold i Mellemøsten på Moses' tid.
          Et næsten ubegribeligt stort materiale ligger til grund for bogen. Dens liste over speciallitteratur omfatter 33 tæt beskrevne sider. Blandt sine kilder fremhæver Ove von Spaeth især:
1.       Rabbinerskrifterne, hvori rabbinere fra forskellige tidlige århundreder har bevaret supplerende oplysninger til Bibelens tekst, -
2.       oldtidens historikere og -
3.       oldtidens meget nøjagtige astronomiske - og astrologiske - data, hvilke kan verificeres gennem moderne astronomisk computerteknik.

          Ud fra sådanne astronomiske computerberegninger af de overleverede oplysninger mener Ove von Spaeth, at Moses må være født cirka 200 år før tidligere antaget, nemlig i 1534 f.Kr. (sandsynligvis på en dato, der svarer til tirsdag den 8. februar ved nymåne, lokal tid ved kl. 10 formiddag i Theben/Luxor). Endvidere, at den Faraos datter, der fandt ham ved Nilens bred og tog ham til sig og opdrog ham, må have været ingen ringere end den navnkundige dronning Hatshepsut.
          "Faraos datter" var nemlig en titel, der ikke blev givet til en hvilken som helst datter af farao, men kun til kronprinsesser. En sådan var Hatshepsut i kraft af sin helkongelige afstamning, hvor begge hendes forældre var indviede og af kongeslægt. Allerede mens hendes far levede, blev hun hans medregent, og i sine senere år blev hun selv regulært kronet som kvindelig Farao.

          Men ifølge Ove von Spaeth var Hatshepsut ikke blot den Faraos datter, der fandt Moses og opdrog ham som sin søn - hun var hans rigtige mor. I ikke blot den ægyptiske kultur, men også i andre dele af verden, blev de fremtidige konger i tremåneders alderen i form af et mysteriespil leveret af guderne ad vandvejen. Den fødende dronning eller prinsesse havde i tiden før og efter fødslen opholdt sig på et isoleret sted og blev først officel mor til barnet efter ceremonien ved vandet. (Athens grundlægger, kong Kekrops, der ifølge historieskriveren Eusebius udvandrede fra Ægypten på Moses' tid, gennemførte kongebarnsritualet på samme måde).
          Det er også helt usandsynligt, siger Ove von Spaeth, at et hebræisk hittebarn skulle få en opdragelse, hvor han blev indviet i de ægyptiske mysterier på samme måde som de ægyptiske tronarvinger. I virkeligheden blev Moses opdraget til at være farao. Forfatteren lufter den teori, at den fra Bibelen kendte præst Jethro på Sinai var Moses' far. Han var dengang Faraos slægtning og rådgiver.
          Hatshepsuts mor havde arrangeret, at hendes datter blev helkongeligt født ved at forene sig med guden under en af de mere specielle konstellationer ved Verdens-aksen på himlen, der muliggjorde et sådant samleje, idet guden i det tilfælde havde taget bolig i ægtemanden. Det havde Hatshepsut ikke kunnet gøre hende efter, da hendes halvbror, der var tildelt hende som ægtemand, endnu ikke var voksen. Guden måtte derfor i den situation repræsenteres af en anden højtstående af kongeblod.
          Da Moses var ca. 40 år, blev først Jethro og senere han selv intrigeret ud af Ægypten af sin halvbror, den senere Tuthmosis III i ledtog med en del af præsteskabet. Således gik det til, at Moses - i stedet for at blive hersker over Ægypten - blev stifter af vor tids monoteistiske religion.

          Bogen er fascinerende læsning - og kræver ingen forudsætninger hos læseren udover almindelig bibelhistorisk kendskab til Moses-skikkelsen. Der er faldet mange anerkendende ord om bogen fra fagfolk inden for de berørte videnskabsgrene.
          Forordet er f.eks. skrevet af dr.scient. Kristian Peder Moesgaard fra Institut for de Eksakte Videnskabers Historie og direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabsmuseum. Fra et astronomisk udgangspunkt, dvs. den i teksten omtalte planetkonstellation, finder han bogens revurdering af dateringen af Moses "...værdigt til afprøvning i relation til forskningen i arkæologi og almen historie...". Og han påpeger, at dette udgangspunkt i de astronomiske fænomener kaster nyt lys over sammenhængen i det øvrige materiale og indhold.

A.B.

Ove von Spaeth: De Fortrængte Optegnelser - Attentatet på Moses
C.A. Reitzels Forlag, 1999 - 238 sider, illustreret, 248 kr.


(Med Agnete Bays skriftlige tilladelse pr. 10.3.2000 til fri brug for OvS.)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
12  BOGANMELDELSE, 13/6 1999
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Jydske Vestkysten, den 13. juni 1999 (Kultursektion, s.6)  -  boganmeldelse:
Ny historie om Moses
Af  ERLING ANDERSEN, cand.theol.
 

Almindeligvis kendes beretningen således: Hebræerdrengen Moses blev sat i en sivkurv, fordi hans mor ville have, at egypterkongen skulle slå ham ihjel. Drengen blev fundet og adopteret af kongens datter, og Moses egen mor blev på eventyrlig vis drengens amme og barnepige. Som ung begik Moses drab, og han måtte derfor flygte. Nogle år senere vendte morderen imidlertid tilbage for på Guds bud at føre jøderne ud af det egyptiske fangenskab.

          Moderne forskning har enten regnet med, at Moses slet ikke har eksisteret, eller han er dateret til Ramses II's, 1200 før Kristus.
          Efter imponerende research revurderer von Spaeth Moses-skikkelsen. Astronomien har været med til at datere Moses til 200-300 år før Ramses II.
          En anden af von Spaeths pointer er, at Moses ikke var hebræer, men et egyptisk kongebarn og oprindelig udset som tronkandidat.

          Von Spaeths bog Moses er den første af fem om denne gammeltestamentelige skikkelse, og forfatteren, der er tidligere typograf og et ubeskrevet blad i forskersammenhænge, har allerede høstet bred anerkendelse for sin enorme forskning - han formår at videregive, så andre kan forstå den.

E.A.

Ove von Spaeth: De Fortrængte Optegnelser. - Attentatet på Moses 1; - 238 s., 248 kr., C.A. Reitzels forlag.


(Med Erling Andersens tilladelse til fri brug for OvS.)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
13  BOGANMELDELSE, 16/7 1999
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Bogmarkedet, Dansk Bogfortegnelse (nr.29), den 16 juli 1999  -  lektørudtalelser:
Umådelig grundighed
Af  HANS MICHELSEN, lektør
 

Den historiske Moses var en egyptisk tronarving, der blev fordrevet af sin broder. Moses blev leder af oprøret, der førte til udvandringen fra Egypten. Astronomiske iagttagelser kombineret med de ældste overleveringer daterer hans fødsel til 1534 f.Kr. Umiddelbart kender alle historien (se anden Mosebog): Ved et uheld slår Moses en mand ihjel og må fordrives. De historiske forhold bag dette afsløres i dette værk, som er banebrydende i Moses-forskningen, og som leverer beviser for, at Moses må betragtes som en historisk person.

          Flere videnskabsgrene inddrages, og der kan skimtes et astromagisk ritual bag beretningen om Moses, der blev fundet af Faraos datter i den lille ark på Nilen den dag, da sol og måne var tæt ved hinanden (astronomisk konjunktion). Læseren får en meget grundig gennemgang af historien samt riter og myter i det gamle Egypten for at få forståelse for begivenhederne.

          Bogen er kendetegnet ved en umådelig grundighed, der kan ud over overskueligheden. Forf. har meget grundige studier bag sig, og i bogen giver utallige danske fagfolk deres anbefalinger af værket. Bogen er det første (selvstændige) bind af et fembindsværk.

H.M.

Spaeth, Ove von: "De Fortrængte Optegnelser : Moses' ukendte egyptiske baggrund. - C.A. Reitzel. -  235 sider. - (Attentatet på Moses ; I). 91.21.

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
14  BOGANMELDELSE, 23/10 1999
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Nye Bøger, A.M.H. Magasin, den 23. oktober 1999 (3.årg., nr.3, s.43)  -  nyheder:
De Fortrængte Optegnelser: Attentatet på Moses
Af  KARL AAGE JENSEN, red.
 

Lige før deadline kom denne bog, som er så spændende, at den bare måtte med i dette nummer.
          De fleste kender beretningen om Moses, der af Faraos datter blev fundet i sivene ved Nilens bred. Er det en myte, eller har den moderne bibelforskning begået mord på historien? Bogen tolker historien anderledes og overraskende. Et utraditionelt materiale er for første gang samlet og fremsat som en helhed.

          Bogen besvarer spørgsmålene om, hvad der lå bag den gådefulde beretning om Moses' fødsel, om der er skjulte indgreb i bibelteksten, om Moses var født af Faraos datter, og hvorfor der var tavshed om de mange år af hans liv.
          Med udgangspunkt i Ove von Spaeths tidligere skriftlige arbejder, som er grundige analyser af historiske emner, er der al mulig grund til at glæde sig til at læse denne bog.

          Bogen er skrevet, så vi alle kan forstå den, videnskabelige forudsætninger er unødvendige. Forfatteren har en solid basis i astronomiske og historiske studier og ser det hele ud fra også en holistisk vinkel.

K.Aa.J.

"De Fortrængte Optegnelser" af Ove von Spaeth, 238 sider., 248 kr., C.A. Reitzels forlag.

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
15  BOGANMELDELSE,15/10 1999
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Swedano Journal, pr. 15. oktober 1999 (senere i SDJ's netbase)  -  litteraturkronik:
Ny fokus på Moses' liv
En naturvidenskabsmands overraskende møde med nye historiske oplysninger om Moses.
Af  RICHARD M. STERN, Dr.rer.Nat.
 

I sit ny forfatterskab har Ove von Spaeth skabt et i høj grad originalt og alligevel, i det mindste over for en ikke-ekspert, plausibel beretning om Moses og hans tid. Den omhandlede periode i dette første af de fem planlagte bind spænder fra Moses' himmelske (og biologiske) undfangelse og fødsel hos dronning Hatshepsut som "Søn af Faraos Datter", og gennem den berømte episode i sivene frem til hans kroning, og frem til hans tre-årsalder, som den åbenbare arving og kommende farao over Egypten.
          Bogen afslutter med oplæg til næste bind (som vil handle om Moses som ung mand) med hentydninger til årsagen til hans forvisning og hans formodede flugt fra hofintriger og en "falsk" anklage for manddrab, frem til efterfølgende at bo i ørkenen hos sin svigerfar Jethro (som, ifølge von Spaeth, er hans mulige biologiske far).

          Min anden, ubrudte, gennemlæsning af denne "short-story" (fortalt på mindre end 150 sider) nød jeg oprigtigt. Dette fordi von Spaeths historiske indblik, opnået efter et halvt livs research i primære og sekundære kilder, resulterer, ved hans kombinering af denne unikke samling af information, i skabelsen af en logisk struktur for en række livagtige personer.

          Jeg er netop vendt tilbage fra en serie af rejser, hvor jeg besøgte Isis' tempel på Philae ved Aswan og forundredes over billederne af gudinden, der ammer sin søn Horus (et billede heraf er på bogens første side, mens et farvebillede af en Horus på hieroglyfisk baggrund findes på omslaget).
          Og jeg har vandret uafvidende forbi det sted nær det imposante Amontempel i Karnak, hvor kurven med Moses-barnet antagelig blev fundet ved et lille bassin-anlæg ved Nilens bred (anvist med en detaljeret illustration i teksten).
          Og videre på en klatretur på dele af dét, der måske er Bibelens Sinaibjerg, iagttog jeg her den mulige efterkommer af den brændende tornebusk og Moses' kilde ved St. Catherina-klosteret; drog så forbi det nærliggende Serabit el-Khadim, hvor Moses foreslås at have søgt tilflugt hos Jethro, og stod sluttelig på Mont Nebo/Nevo (i Jordan) med intentionen om at se den samme udsigt, som jeg antager, at Moses betragtede hen over det for ham aldrig opnåelige forjættede land. Jeg havde ikke haft til hensigt, at disse trin skulle foregå i Moses' fodspor, men efter at have læst von Spaeths fremstilling, opdager jeg, at jeg har været nærmere til meget mere af hans historie, end jeg troede - og er taknemmelig og glad for at være blevet givet denne yderligere indsigt og dette nye perspektiv.

          Bogen begynder med et gensyn med egyptisk historie og påmindelsen om, at Moses' eksistens som historisk person er ikke alment accepteret (og er specielt betvivlet, fremgår det, i Danmark). Scenen er i det 18. dynasti - med den senere dronning Hatshepsut (1509-1487 f.Kr.) kendt som Faraos Datter, benævnelsen for kronprinsesser i egyptiske tekster - og her observeredes ved nymåne en sjælden konjunktion af himmellegemerne, optegnet i jødiske kilder.
          Ud fra moderne astronomisk beregning synes det at være den, der fandt sted ved nymåne i februar-marts 1537 f.Kr. Kilderne nævner hertil en profeti om, at tre år efter ville en kongelig søn blive født og forårsage ændringer i Egyptens historie. Dette placerer Moses' fødsel i 1534 f.Kr., cirka 200 år forud for den almindelige bibelske opfattelse.

          Den bibelske fortælling om fundet af det tre måneder gamle drengebarn bliver demonstreret som værende identisk med et rituelt mysteriespil praktiseret i Egypten for at betone en kronprins' himmelske fødsel over for hans jordiske fødsel af en menneskelig mor; et fælles træk med lignende ritualer mange steder i den gamle verden, inklusive Danmark.
          I denne fremstilling hævdes plausibelt den biologiske mor og den kongelige stedmor at være samme person. Og sceneriet med det ceremonielle fund af barnet i en ark som en flettet kurv er en del af skuepladsen med et religiøst mysteriespil, hvori virkelighedens deltagere samtidig i rollerne repræsenterer deres himmelske genparter. Hatshepsut spiller Isis, mor til Horus, som Moses her repræsenterer legemliggørelsen af. Hun modtager dette himmelske barn fuldt vidende, at det er hendes eget - og hendes tilsynekomst ved Nilens bred i det rette øjeblik følger blot sceneanvisningerne: Jethro spiller Nil-guden Jitru (Jtrw/It(e)ru, det egyptiske ord for Nilen eller floden), som leverer barnet, hvis far identificeres med guden Amon-Ra. Shakespeare havde mere end ret: livet er kun et skuespil, men disse skuespillere lever endog videre.

          Hvad der gør resten af beretningen troværdig, er den udstrækning hvori von Spaeth har været i stand til at samle en umådelig mængde information fra en vidtstrakt mangfoldighed af kilder, og udnytte forskning i hebraiske, egyptiske og andre tekster på samtidens sprog. Med denne viden genforener han relationerne mellem de egyptiske navne eller titler, der har tilhørt disse forunderlige personer, og deres hebraiske ækvivalenter i de mange optegnelser i det Gamle Testamente samt tekster og transkriptioner udført af rabbinere og lærde gennem de forløbne 3.500 år.
          Specielt fængslende - og overbevisende - er von Spaeths evne til at finde, kombinere og redegøre for indholdet af de mange egyptiske ordspil og deres effekt, der i datidig praksis ses at have været en yndet beskæftigelse.

          Et par af de hertil fremlagte argumenter skal omtales. Den almene opfattelse af det hebraiske navn for Moses' biologiske mor er Jochebed, og hans fars navn Amram. Jochebed er egyptisk med elementerne Jah(w) (månen) og Kebet (Qebhut, Qebhit) (himlen), navne som identificeres med Isis, og findes således anvendt for Hatshepsut. Amram er forbundet med en måde at hebraisere Amon-Ra(Re) på, den største egyptiske gud. Og da vokaler først blev indføjet hebraiske i tekster i 6.-10. århundrede e.Kr., er det let at forstå, hvordan fortolkning og overensstemmelser med tidlig egyptisk tekstlig og mundtlig historie ofte gik skævt, når hele nomenklatur-området er vanskeligt og fyldt med potentielle faldgruber og overraskelser.
          Navnet Moses har, som nu kendt, forbindelse med det egyptiske ord for barn (mosis) og findes forbundet med Tuth-mosis; og dette er både navnet på Hatshepsuts far og på hendes senere gemal, og er da med stor sandsynlighed anvendt til ligeledes at benævne hendes kongelige barn. De siden hen opståede afvigelser mellem egyptiske og hebraiske versioner af "legenden" bliver der gjort rede for i en stor gennemgang og logisk analyse af studier af de hebraiske tekster fra denne og fra senere tider: En vedvarende fortrængelse af helten Moses' egyptiske oprindelse for at betone ham som værende israelit (heraf bogens titel og undertitel). Og det skønt hans personlige adfærd mere peger hen på en ikke-jødisk baggrund (f.eks. ægteskabet med hans halvsøster).

          Jeg vil forklare mit behov for at få læst bogen to gange. Da jeg første gang begyndte på denne flotte bog, var jeg - trods forfatterens advarsel om, at det ikke var et videnskabsværk, men et forsøg på en tværvidenskabelig formidling af historien - overbevist om, at jeg skulle til at læse en (quasi)videnskabelig afhandling, hvad den godt kunne ligne.
          Bogen indeholder mange illustrationer og desuden appendikser om: ældre versioner af Moses-myten; himmelsk undfangelse på faraonernes tid; datering af Moses, også mht. egyptisk kalender og faraonernes regeringstider; samt en udredning om det astronomiske beregningsgrundlag anvendt ved dateringerne og deres kilder. Der er også 32 sider bibliografi opdelt i 12 emnesektioner og 14 undersektioner. Da jeg begyndte at læse, blev det mig nu klart, at von Spaeth "prædiker for den overbeviste", så hans repeteringer, hvad enten som eftertryk eller pedantisk, kunne i nogen grad måske være for meget af det gode.
          Ydermere kan anvendelsen af referencerne være frustrerende: just som man ønsker at vide, hvor en stump information stammer fra (f.eks. har dna-prøver fra mumier afdækket en stor indavl mellem personer tilhørende disse dynastier), er der få givne ledetråde til kilden for hans konklusioner. Og referencer, som dog optræder i teksten, er vanskelige at finde i bibliografien, siden de fleste af dens 1000 titler er sekundærkilder og man må søge gennem mange af de 26 separate, alfabetiserede sektioner. Således gennemføres læsning og forståelse under tilpasning og i ryk: "hvad er grunden til denne konklusion?" spørger man sig ofte og siger så, "nåh, never mind, lad os dog fortsætte", og man går videre til den næste forklaringssammenhæng om hvem, der gjorde hvad mod hvem og hvorfor.

          Von Spaeths bemærkelsesværdige bedrift i "Attentatet på Moses" er på ét sted at have samlet alle argumenter, som han har fundet til at støtte sin fremstilling: Dog er det umuligt blot at gætte, hvad han kan have udeladt for at undgå en mulig negation af hans tesis. Der er for lidt differential diagnose her. Læseren er nødt til at tage von Spaeths ord som de er skrevet, men så herefter at gå fra den ene intellektuelle problemstilling og dens løsning til den næste er et relativt let spørgsmål om tillid.
          De to sidste kapitler tager en ny retning, idet synes mest at tjene som yderligere optakt til den næste bog. De skærper læserens appetit, som bare kan vokse efter at have besluttet at droppe falske forventninger og opløse mistro mod fremlagte facts i beretningen, og får os da til at imødese bind 2.

          Alle ikke-eksperter med interesse for disse fjerne tider vil fra et historisk og religionsmæssigt perspektiv nyde at have dette værk ved hånden. Men her findes også noget for næsten enhver smag, og virkelig rigeligt af vand på møllen til flere års kværneri med kontroverser mellem de mange specialers historikere, egyptologer, antropologer samt hebraiske eksperter, der ikke vil kunne ophæve deres mistro, sådan som jeg har gjort det. For jeg må indrømme, at jeg har fundet plottet så tillidsvækkende, at der hos mig voksede en afventen på en citeret dialog mellem flere af hovedpersonerne (hvad præcist talte Jethro med Moses om på deres gemmested i ørkenen?). Men her må jeg nok vente på at se filmen, hvis manuskript er sikker på at blive skrevet ud fra disse beretninger.

          Jeg ser frem til de næste fire bind med denne spændende historie, nu da jeg kan sidde tilbagelænet og nyde dem: Jeg tror også, jeg vil læse Exodus (2. Mosebog) igen for at genopfriske mit indtryk af den bibelske version. Og jeg vil håbe, at von Spaeths forlag supplerer med en god og tålmodig redaktør. Serien fortjener også at blive oversat til engelsk, så den kan blive vurderet og debatteret i et bredt internationalt forum.

R.M.S.,   København d. 15. oktober 1999

Ove von Spaeth: "De Fortrængte Optegnelser - Attentatet på Moses".
C.A. Reitzels Forlag, 1999. 238 sider, illustr., 248 kr.


(Kronikøren, New Yorker og langtids-resident i Danmark, har et stort antal udgivelser bag sig som tidl. professor i fysik, toxikolog og erhvervsmæssig health researcher og leder af miljø- og sundheds informationssystemer for WHO i Europa - samt med en nyere vakt interesse angående Egyptens og Israels historie).

(Gengivet med R.M. Sterns tilladelse pr. 1/12-1999 til fri brug for OvS.)

 
.
 
Numexam
 


 
Sidetop
Klik - køb bogen her - direkte
  :  De Fortrængte Optegnelser
- Moses' Ukendte Egyptiske baggrund.  - ATTENTATET PÅ MOSES, bind 1

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netboghandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

 

>>> Fortsættes her:

Bind 1's anmeldelser og kronikker, 1. DEL
                 
Bind 1's anmeldelser og kronikker, 2. DEL

Bind 1's anmeldelser og kronikker, 3. DEL

Bind 1's anmeldelser og kronikker, 4. DEL
                 
Bind 1's anmeldelser og kronikker, 5. DEL

Bind 1's anmeldelser og kronikker, 6. DEL

Bind 1's anmeldelser: supplement, 7. DEL

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 1's anmeldelser, 4.del arkiv
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 1
INTRODUKTION
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*